Borg: ”Inför ett generellt höjningstillstånd”

Tjänstemännen motarbetade regeringens direktiv. Tidigare finansminister Anders Borg höll under måndagen ett anförande hos JLL Tenzing. Mycket handlade om världsekonomin men det blev även en del konkreta frågor kring fastigheter och tillgångspriser. Fastighetsvärlden passade samtidigt på att få en pratstund med honom.

Borg beskrev en knepig situation med historiskt låg inflation i många industrinationer där man samtidigt bedriver en expansiv penningpolitik vilket ger problem med tillgångspriserna. Det kan lätt skapas bubblor, men det går inte att backa – deflation är för farligt. Han såg framför sig att amerikanska FED och Europeiska Centralbanken inte kommer att göra några märkbara förändringar förrän en bit in i 2016 respektive under senare delen av 2016.

Anders Borg beskrev i sitt anförande att han upplever en avreglering av bygg- och fastighetsmarknaden som mycket svår att genomföra. Under sina år i regeringen så var frågor kring nyttjande av fastigheter, markanvändning och planering etc. de som det var absolut trögast att genomföra förändringar av.

– Vi gav bland annat tjänstemännen klara direktiv att ta fram regler för att lätta upp på strandskyddet och de kom tillbaka med än hårdare regler.

Vad ser du för lösning på det alltför låga bostadsbyggande i Sverige?

– Om politikerna har bestämt sig för att vi ska ha väldigt hårda begränsningar för på vilken mark vi får bygga, och på vilket sätt, vilken teknik och med vilken höjd – då får man väldigt höga byggkostnader.

– Nu finns det ett allmänt stöd i Sverige för att man ska ha de där begränsningarna, då blir konsekvensen att det blir mycket dyrt att bygga.

– I Stockholm borde det istället införas ett generellt höjningstillstånd så att det går att bygga på 3-4 våningar.

Slopande av ränteavdrag drev Anders Borg tydligt när han var finansminister och han framhåller fortfarande det som en nödvändig reform:

– Det är helt nödvändigt och med dagens låga räntenivåer är det ett mycket lämpligt tillfälle att påbörja en sådan åtgärd. Men det måste ske stegvis och ansvarsfullt, det är en åtgärd som bör ta minst två decennier. Tar man det på en gång kan det ge förödande effekter.

Vad betyder ränteavdragen för statskassan?

– Mindre än vad man tror, tyvärr. Åtminstone om man avvecklar dem på ett ansvarstagande sätt. Det handlar då om 2-3 miljarder per år. Det är ingen Särimner som man kan slakta varje år.

Kan man lägga in någon dynamisk faktor, varför ha en så hög begränsning som 100 000 kr per person i ränteavdrag?

– Dynamiken som man bör införa just nu, när räntorna är så här låga, är att öka amorteringskraven. Helst inte enbart på nya lån utan även befintliga lån. Rimligen borde man just nu kunna amortera både 2 och 3 procent. Men man måste göra det på ett sådant sätt så att det bara dämpar ekonomin, inte drar ned ekonomin på låg tillväxt.

Du har utmålats som något av en fiende till offentlig-privat samverkan för infrastrukturprojekt eller liknande projekt. Hur är det med det?

– Min uppfattning har gällt finansieringen, och den har väl stärkts av den utveckling som varit nu. Varför låna upp dyrare än vad staten själv kan göra? Däremot gärna gemensamma drifts- eller byggavta, det har jag inget emot.

– Situationen är helt annorlunda på en del andra marknader där jag har insyn, till exempel i östafrika. Där är logiken uppenbar eftersom stora institutionella institutioner kan låna upp kapitalet billigare än vad staten själv kan.

Anders Borgs kommande styrelseuppdrag inom Kinnevik och Millicom har gett honom ny insikt i hur snabbt ny teknik kan förändra handelsmönster.

– Vi är mitt uppe i en fantastisk utveckling som kommer att påverka befintliga strukturer.

Han ser framför sig att det kommer att leda till enorma utmaningar inom till exempel retailområdet.

– Vi står inför en brutal och volatil, men samtidigt spännande tid.

Fastighetsvärlden Idag 2015-04-20

Fler Nyheter från förstasidan

Affär mellan Point och Diös kraschar

Avbryter affären med hänvisning till förändrade finansiella villkor.

Batljan: ”Vi är självkritiska”

SBB:s vd i intervju om bolagets kommunikation, om kommande miljardförsäljingar och hur han och kollegorna mår.

Alla elva dömda har överklagat

FV berättar vad som hänt och vad som väntar framöver.

Hotell byter ägare – option om att köpa fastigheten

1800-talsbyggnad med sjöläge.

Tio kända krogar får indraget alkoholtillstånd

Hufvudstaden har nobbat ägarskiften. FV redogör för mejl mellan parterna.

K2A skjuter upp byggstarter

Varslar majoriteten av personalen i bolag. Flyttar fram mål.

Hyr ut 2.500 kvm i historisk miljö

JV tecknar avtal. Advokatfirma flyttar in.

Slakt: Flykt från fastigheter

33 bolag i lista. Nio hade vid klockan 11 backat med mer än 5 procent. Endast ett bolag ligger på plus för de senaste 12 månaderna.

SBB:s drag – säljer för 436 miljoner

26.000 kvm ingår i affären.

Klart: Comeback som vd – vill känna affärstempo

Berättar för FV om återkomsten.

Boverket: Bostadsbyggandet bromsar in

Samtidigt skrivs behovet av nya bostäder upp. Ny rapport.

Anställer för fortsatt tillväxt

Fyra nyrekryteringar på plats.

Jättenotering skjuts fram

Satt på paus. Skulle blivit största noteringen sedan 2015.

Sammanslagning skapar bolag för miljard i norr

Två bolag går samman och bildar en gemensam fastighetskoncern.

Tillbaka till förstasidan