Bonnier tar över hela Rosengård Centrum

Trianon säljer resterande 50 procent av Rosengård Centrum i Malmö till ett underliggande fastighetsvärde om 700 miljoner kronor, vilket överensstämmer med Trianons bokförda värden. Köpare är Fastighets AB Hemmaplan som ägs av Bonnier Fastigheter. För hårt jobbande Trianon har innehavet varit en kanonaffär.

Annons

Trianon förvärvade Rosengård Centrum 2016 för 276 miljoner kronor, från Nordic Retail Fund/Cornerstone. Säljaren då hade 2007 köpt från Balder för cirka 450 miljoner kronor. Balder hade i sin tur tidigare köpt från huvudägaren Erik Selin som i sin tur tidigare köpte fastigheten, som heter landshövdingen 1, från Skanska 2004 för 315 miljoner kronor.

Sommaren 2021 gick Bonnier Fastigheter in som delägare och bolaget Hemmaplan skapades. Det underliggande fastighetsvärdet då var 560 miljoner kronor.

Trianon har sedan 2016 investerat i och utvecklat fastigheten till ett mycket väl fungerande köpcentrum med en attraktiv mix av hyresgäster.

Förutom bostadsnära handel och unika butiker kommer en väsentlig del av hyresgästerna från samhällsservice såsom bibliotek, utbildning, vård och Statens servicecenter. Rosengård Centrum har en uthyrningsbar yta om 35.200 kvm.

Hyresvärdet har ökat från 36 mkr 2016 till 78 mkr 2024 och besökarantalet har ökat från 40.000 personer i veckan till cirka 85.000 personer i veckan 2024.

Försäljningen av fastigheten Malmö Landshövdingen 1 sker via bolag och frånträde äger rum den 28 juni 2024. Köpeskilling för 50 procent av aktierna baseras på ett överenskommet fastighetsvärde om 700 Mkr med avdrag för latent skatt om 5,15 procent.

Ny helägare till Rosengård Centrum. Foto: Nordier.

– Det är glädjande att vår fastighetsutveckling kan skapa värden på dessa nivåer samt att vi kan sälja motsvarande våra värderingar. Detta bekräftar värdena i vår balansräkning. Vidare kommer affären påverka vår räntetäckningsgrad positivt, säger Olof Andersson, vd i Trianon.

Trianons målinriktade arbete i Rosengård Centrum har genom åren varit värdeskapande tack vare en nära, lokal förvaltning med ett stort engagemang från medarbetarna. Rosengård Centrum är en stor arbetsplats och sysselsätter många boende i området. I kombination med ett stort utbud av fritidsaktiviteter för unga har detta bidragit till att göra centrat hållbart.

När nu Hemmaplan tar över stafettpinnen kommer utvecklingen att ske i samma anda. Hemmaplan har, precis som Trianon, det sociala engagemanget väl förankrat i sin affärsstrategi och är dessutom specialister på köpcentrum i områden präglade av sociala utmaningar.

– Att vi säljer till en långsiktig och stabil aktör som Hemmaplan är bra eftersom det borgar för fortsatt målinriktat hållbarhets- och utvecklingsarbete i Rosengård, ett viktigt utvecklingsområde i Malmö. Kapitalet från försäljningen kommer vi delvis att använda för att göra ytterligare kraftfulla satsningar i Lindängen och Hermodsdal i form av renovering och energieffektivisering och för att öka kundnöjdheten och attraktiviteten, fortsätter Olof Andersson.

– Vi ser fram emot att ta över stafettpinnen från Trianon som under många år drivit en positiv utveckling av Rosengård Centrum, och accelerera arbetet för att driva en positiv samhällsutveckling tillsammans med och för människor som bor och verkar i området, och som får effekt långt utanför fastighetsgränsen, säger Cecilia Safaee, vd på Hemmaplan.

Samarbetet mellan Trianon och Hemmaplan, som startade redan 2021 när Hemmaplan förvärvade 50 procent av centrat, fortsätter genom att de båda bolagen tillsammans äger byggrätter i anslutning till Rosengård Centrum där nya bostäder och verksamheter ska utvecklas. Trianon kommer efter försäljningen under en övergångsperiod att fortsatt ha förvaltningsansvar för Rosengård Centrum.

Hemmaplan äger sedan tidigare även Gottsunda centrum i Uppsala.

Fler Nyheter från förstasidan

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Här finns Stockholms takbarer

Mat och dryck på stadens hustak har blivit en allt vanligare syn i Stockholm. Fastighetsvärlden har listan på var både gamla och nya takbarer.

Lista: Här är de 12 som ännu ingår i Oscar Properties

Fastighetsvärlden går igenom det återstående beståndet – som investerarna hittills nobbat. Snart är allt borta.

Arnhult: Vi ska sälja mer

Berättar om uthyrningsmarknaden, lånen och transaktionerna.

”Nästan tjänstefel om räntan inte sänks”

Annan expert: ”Styrränta på tre procent vid årsskiftet”

Batljan: ”Vi bör kunna ta pole position”

10-miljardersbolaget visar siffrorna för första gången som noterat bolag.

Vd:n om nästa steg för OP – att bli något helt annat

Vd:n: ”Ja, nu är det inte mycket kvar. Snart kan jag gå på semester”. Nye vd:n ser ny användning för bolaget.

Bilder: ”Fridhemsplan behöver kärlek”

Det nya konceptet består av en mix av mjukt från 60-talets Paris och grovt från New York. Se hur kvarteret kommer att utvecklas.

Tillbaka till förstasidan