Bonava säljer verksamheten i S:t Petersburg

Bonava har ingått ett avtal om försäljning av verksamheten i Ryssland med en köpeskilling om cirka 1,1 miljarder kronor. Resultateffekten av avyttringen, en förlust om 100–300 miljoner kronor, kommer att redovisas när transaktionen slutförs, vilket förväntas ske inom sex månader.

Efter Bonavas försäljning konstrar FV att det endast finns fyra svenska fastighetsbolag kvar med fastigheter i Ryssland. Det största innehavet har Balder via bolaget Sato. Ledningen där har för FV berättat att man försöker sälja men att det är svårt. Dessutom har Areim bestånd (i bolaget Sponda), NBP Group och CA Fastigheter.

Slutförandet av Bonavas transaktion är beroende av godkännande från myndigheter. Dessa myndighetsprocesser är komplicerade givet rådande omständigheter och det geopolitiska läget. Från och med det tredje kvartalet 2022 kommer verksamheten S:t Petersburg att redovisas som resultat från avvecklad verksamhet.

Bonava har tecknat ett avtal med G-Group. Bolaget är ett ryskt fastighetsutvecklingsbolag främst verksamma i Kazan men de är även aktiva i S:t Petersburg. Transaktionen är villkorad av dels att tillstånd erhålls från myndigheter, dels godkännande från banker och motparter avseende köparens övertagande av de utställda garantierna från Bonava AB, vilka uppgår till 5,2 MDRUB. Transaktionen beräknas att slutföras inom sex månader när dessa villkor är uppfyllda och då upphör all Bonavas verksamhet i Ryssland och alla åtaganden kommer att övertas av köparen.

Resultateffekten, inklusive avsättningar för transaktionskostnader, förväntas uppgå till cirka -0,1 till -0,3 MDSEK och kommer att redovisas som resultat från avvecklad verksamhet när transaktionen slutförs vilket förväntas ske inom sex månader. Resultateffekten inkluderar inte valutaomräkningsreserven hänförlig till konsolideringen av verksamheten i S:t Petersburg. Från och med det tredje kvartalet kommer resultatet från verksamheten i S:t Petersburg att redovisas som resultat från avvecklad verksamhet. Verksamheten i S:t Petersburg redovisade en nettoomsättning om 282 MSEK och ett rörelseresultat om 74 MSEK för det första halvåret 2022. Bonava kommer att räkna om jämförelsesiffror för tidigare perioder och redovisa verksamheten i S:t Petersburg på en rad i resultaträkningen benämnd resultat från avvecklad verksamhet. Justerade historiska jämförelsetal kommer att publiceras före Bonavas delårsrapport för det tredje kvartalet offentliggörs.

Detta innebär att koncernens eget kapital behålls i stort intakt och att den finansiella ställningen stärks ytterligare. Det ger ytterligare kapacitet att ta tillvara de investeringsmöjligheter som det nuvarande marknadsläget kommer att skapa.

– Beslutet att lämna Ryssland fattades mot bakgrund av den geopolitiska situationen. Det har varit viktigt att finna en lösning som tar hänsyn till säkerheten för våra anställda, våra kunder och verksamheten i sin helhet och med försäljningen har vi beaktat detta, säger Peter Wallin, VD och koncernchef, Bonava.

Fler Nyheter från förstasidan

Så blir Corems nya mitt i Stockholm

Projektet, efter det överraskande köpet, är snart i mål.

Grand blir större

Expanderar efter uppgörelse med Handelsbanken.

FV Quiz

FV-Quiz: Vad kan du om Gamla stan?

Vad kan du om den lilla och exklusiva stadsdelen?

Colliers är i mål med förvärvet av Pangea

Arvius: ”Styrkan i sammanslagningen är enorm”.

Panattoni: ”Vi ska bygga 250.000 kvm varje år”

Fredrik Jagersjö Rosell: ”Det har ingen gjort tidigare”.

Hans Eliasson: ”Det vänder om ett år”

En handfull experter om framtiden. ”Onödiga bolag”  ”Kommer haverera”  ”Inget blodbad”  ”Wash out”.

Blixtaffär bäddade för större avyttring för SBB

Brookfield vill öka i Sverige. Den kanadensiska jätten berättar mer för FV.

Storbank: ”Vi har ingen röd lista”

Flera varningar.

Tar över Hernö Gins hotell

Stordalen: ”Det här blir ett unikt hotell på en fantastisk plats”.

Nykomlingar på börsen i affär med varandra

Sex fastigheter för drygt 400 miljoner kronor byter ägare.

Säljer skrapan Sthlm 01

Priset motsvarar 87.000 kr/kvm.

Misslyckat aktiebyte hos Oscar Properties

Starkt negativ kursutveckling omöjliggjorde planen.

Klart: SBB i mål med affär om 22 mdr – årets största

Ny köpare steg in i affären. Läs om vad som ingår. Oklart kring rabatt eller premium.

”Vi måste göra mycket bättre än hittills”

Tidigare toppolitiker som nu har tung roll inom fastighetsbranschen.

Tillbaka till förstasidan