Bonava reviderar finansiella mål – och kan sälja allt i Norge

Bonavas styrelse har fattat beslut att göra en revidering av de två finansiella mål som fastställdes 2021. Resultat före skatt och antal sålda bostäder anses ej längre vara relevanta styrmått utan ändras till att koncernens rörelsemarginal ska uppgå till lägst 10 procent på årsbasis från 2026, samt att nettoskuldsättningsgraden inte ska överstiga 1,0x. Bolaget uppger även att den norska verksamheten kan säljas.

Övriga fyra strategiska mål kvarstår oförändrade.

Bonava presenterade i slutet av 2021 en reviderad strategi och två finansiella mål för år 2024 och år 2026 vilka uttryckte vinst i absoluta tal och betydande tillväxt. Bolagets strategi ligger fast, men de externa förutsättningarna har förändrats signifikant och det är väldigt svårt att göra fleråriga volymbaserade prognoser vilka låg till grund för tidigare mål, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Mot bakgrund av detta presenteras två nya finansiella mål. Det första är att koncernens rörelsemarginal ska uppgå till lägst 10 procent på årsbasis från 2026. Det andra är att bolaget ska vara kapitaleffektivt med en nettoskuld som inte ska överstiga 1,0 gånger av synligt eget kapital. Bonava bedömer att de nya styrmåtten kommer att medföra en tydligare avläsning av bolagets måluppfyllelse mot hållbar lönsamhet.

– Vi väljer att sätta lönsamheten först och kopplar målen tydligt till detta. Vår ambition är att leverera en god avkastning till våra aktieägare och hållbara bostäder i lyckliga grannskap till våra kunder, säger verkställande direktör Peter Wallin.

Med syfte att öka lönsamheten och kapitaleffektiviteten, ser vi kontinuerligt över bolagets portfölj och geografiska närvaro. Affärsenheten Norge har i dagsläget relativt låga affärsvolymer och ett stort investeringsbehov i byggrätter. Därför har vi beslutat att se över alternativen för den norska verksamheten, vilka innefattar en eventuell avyttring av hela eller delar av verksamheten, möjligheter till att hitta synergier med andra affärsenheter eller en vidare effektivisering av nuvarande verksamhet.

Fler Nyheter från förstasidan

Lars Göran Bäckvall avliden

Medgrundaren till NP3 och tillika styrelseledamoten i bolaget och i Emilshus har avlidit.

Stor jätte ännu osåld

Försäljningsplan gick inte i mål. 57.000 kvm omtyckt handel – men med minst ett stort frågetecken.

Lämnar Rikshem – blir vd för stor allmännytta

Äger cirka 10.000 bostäder.

Skiftar Selin-bolag som motpart i affär om 440 mkr

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat denna fastighet”.

Bolagen som höjer hyrorna mest 2023

Snittet för hyreshöjningarna landar på 4,12 procent.

”Ingen ljusning i sikte under resten av 2020-talet”

Ny marknadsrapport för bostadsmarknaden.

Cibus nyemission växte

Ökades på med 130 mkr under torsdagskvällen – med rabatt om 10 procent mot börskursen. Ska lösa obligationslån.

Snabb affär nära Östermalmstorg

Från start till full betalning tog processen endast 15 dagar.

Vill sälja klassisk arena

FV berättar om fastighetsägandet runt om i landet.

Miljardaffär med köpcentrum

Två välkända handelsanläggningar byter ägare.

Köparens 7:e och 8:e köpcentrum

Proppen ur. FV summerar att 16 välkända anläggningar bytt ägare sedan 2020.

Realplay

En säsong med återbruk – och obligationer

Det senaste året har Realplay producerat ett 30-tal program, några av dem väckte extra intresse och FV listar här dessa godbitar.

JM säljer för 676 miljoner

Plötsligt en stor bostadsaffär. FV berättar om köparen.

Bostäder i clinch med stigande räntor

De ”säkra” intäkterna räcker inte för att försvara aktiekurserna.

Tillbaka till förstasidan