Bolagen har fått nog av raset: Vi är starka

Låg andel hotell, restauranger och butiker. Flera noterade fastighetsbolag har tagit stryk rejält på börsen den senaste månaden och speciellt de senaste veckorna. Främst har nedgången drabbat bolag som har en stor andel hotell, butiker och restauranger som hyresgäster.

Men alla har drabbats av kursfallet, och många tycket att det är oförtjänt och har valt att skicka ut information till marknaden om att bolagen är finansiellt starka och har få eller nästan inga hyresgäster alls från de segmenten. 

Till exempel skriver Brinova att man endast har 2,5 procent av hyresintäkterna från butiker och restauranger. Bolaget konstaterar vidare:

”Brinova står starkt, vi har en stark balansräkning och en finansiell styrka som bedöms kunna möta de utmaningar som vi kan ställas inför.”

Wihlborgs uppger att kategorierna hotell, restaurang och butiker endast står för 1,7, 1,1 respektive 3,0 procent av hyresintäkterna. Bolaget skriver:

”Wihlborgs har under lång tid byggt upp en stark finansiell ställning som gör att vi står väl rustade för utmaningar framåt.Soliditeten uppgick vid årsskiftet till 38,4 procent och belåningsgraden till 51,9 procent. Wihlborgs har outnyttjade kreditfaciliteter hos banker som gör att vi kan återbetala samtliga obligationsförfall, totalt 1,8 Mdkr, som vi har under året.”

Fabege skriver, under rubriken ”Fabege står starkt i orolig tid”, att bolagets exponering mot de branscher som hittills påverkas mest av nedstängningen av samhället utgör ”en begränsad del av det totala hyresflödet”. Bolaget skriver vidare:

”Fabeges soliditet ligger väl över 50 procent. Belåningsgraden uppgår, efter frånträdet av Trängkåren 7, till 34 procent. Samtidigt har vi tillgängliga faciliteter för att kunna hantera samtliga återstående förfall på kapitalmarknaden under 2020 och vi har inga återstående refinansieringar av banklån under resterande del av innevarande år. Vi bedömer att vi har en stark finansiell position, där vi även har kapacitet att ta tillvara eventuella möjligheter som kan uppstå i dagens marknadsläge”.

Även Castellum, som under de senaste åren sålt av nästan alla renodlade butiksfastigheter, meddelar att bolaget ”står på stabil grund”. Bolaget skriver vidare:

”Exponeringen mot de för tillfället mest drabbade branscherna såsom hotell och restaurang är låg, skriver bolaget och tilläger att en femtedel av hyresintäkterna kommer från statliga myndigheter och verk – en stabil och trygg kundgrupp med längre duration i portföljen. Castellum understryker även följande: ”En belåningsgrad om 43 procent, en räntetäckningsgrad om 500 procent och en skuldkvot om 10 ger alla uttryck för ett finansiellt starkt bolag”.

Från ett annat bolag är rubriken ”Fastpartner stabilt i turbulenta tider”. Bolaget skriver:

”Fastpartner har under de senaste åren byggt upp en stark balansräkning för att i turbulenta tider kunna stå på en stabil grund. Fastpartners justerade soliditet uppgår i nuläget till drygt 48 procent och belåningsgraden uppgår, efter tillträdet av fastigheten Herrjärva 3 i Solna, till cirka 49 procent.

Fastpartner berättar även om bolagets exponering från tre drabbade segment. Årliga hyresintäkter från hotell uppgår till 22 miljoner kronor, från restauranger till 25 miljoner kronor och från mindre företag inom handel och tjänstesektorn till cirka 23 miljoner kronor. Dessa tre segment utgör cirka 3 procent av Fastpartners årliga hyresintäkter.

Vid Platzer kommunicerar man att kategorierna hotell och restaurang står för totalt 0,9 procent av totala kontrakterade hyresintäkter. Detaljhandel står för ytterligare 1,5 procent. Bolaget skriver vidare:

”Vid årsskiftet uppgick soliditeten till 41 procent och belåningsgraden till 49 procent. Platzers långsiktiga strategi är att banklån ska utgöra minst 80 procent av skuldportföljen. I dagsläget är 84 procent bankfinansiering. Den utestående volymen mot obligationsmarknaden är om 1,2 miljarder kronor och av dessa förfaller 0,3 mdkr inom ett år. Bolaget har outnyttjade kreditfaciliteter på plats för att hantera kommande obligationsförfall”.

Nyfosa bedömer att bolaget i denna turbulenta tid har en stabil finansiell ställning, god likviditet och ett starkt kassaflöde, skriver bolaget i ett meddelande. Vid årsskiftet hade Nyfosa ett outnyttjat kreditutrymme, med befintliga fastigheter som säkerhet, om 1.105 miljoner kronor. Därutöver hade bolaget outnyttjade checkkrediter hos bank uppgående till 200 miljoner kronor.

Av Nyfosas kontrakterade hyresintäkter den 31 december 2019 var 11 procent hänförligt till handel, varav hyresintäkter från extern handel utgjorde 5,2 procent, dagligvaruhandel i form av livsmedel, systembolag och apotek 3,2 procent samt cityhandel 3,0 procent. Endast 3,5 procent av de kontrakterade hyresintäkterna per årsskiftet var relaterade till hotell och restaurang, varav hotell utgjorde 0,7 procent.

Kungsleden använder rubriken ”stabilt i tider av oro”. Bolaget skriver:

”Kungsledens soliditet uppgick vid årsskiftet till 44 procent och belåningsgraden till 45,8 procent. Vi har inga obligations- eller banklåneförfall under 2020. Samtidigt har vi kassa och tillgängliga faciliteter för att kunna hantera samtliga återstående förfall på kapitalmarknaden under 2021.”

Kungsledens fastighetsportfölj utgörs till 75 procent av kontor och 15 procent av logistik, lager och industri. Mindre än 5 procent av hyresvärdet utgör detaljhandel och cirka 4 procent hotell. Inom detaljhandel utgör livsmedel ca en fjärdedel av andelen, uppger bolaget.

Tidigare under veckan har Balder kommunicerat att bolaget har motsvarade cirka 8 procent av hyresintäkterna och det totala värdet från hotell. Klövern har uppgett motsvarande andel till 3 procent.

Fler Nyheter från förstasidan

Granit passerar 5 miljarder

Läs om Tenzingbolagets senaste förvärv.

Areim och Holmströmgruppen in i Ankarhagen

32 fastigheter om totalt nästan 100.000 kvm lokaler.

Klart: Tar över efter historisk McDonalds på Kungsgatan

Stenhård konkurrens i närområdet.

Alla vinnare i Sweden Green Building Awards 2021

Läs om de nio olika vinnarna,

FV avslöjar: Planerar sälja för 2 miljarder i city

Stundande storaffär. Det största testet på kontorsmarknaden i Stockholms innerstad på flera år. Stort intresse.

Diös laddar upp med 810 miljoner i Skellefteå

Förvärvar fem centralt belägna fastigheter om 40.000 kvm.

"Begreppet coworking är en fluga"

Kontor eller coworking? Diskussion på FV:s seminarium på Space.

”Staden och kontoren leder till kreativitet”

Enormt många frågetecken i luften, men det andas optimism. Bildextra från branschens stora kontorsdag.

39-årig doldis blir ny bostadsminister

Men en annan nyutnämnd minister är mer känd inom fastighetsbranschen.

Bekräftat: Köper hotellet vid Östermalmstorg

Hotell med 70 rum. Läs om om priset och köparens övriga bestånd i Stockholm.

Bra drag i gröna distriktet

Många aktörer ger insikter om olika perspektiv på hållbarhet.

Köper i skuggan av jätte

Betalar 300 miljoner för nyutvecklad gränshandel.

Villkoren för Titania klara

Inför teckningsperioden har man nu satt teckningskursen. Totalt tar bolaget in högst 430 miljoner före emissionsomkostnader.

Misslyckande blir stor markanvisning

Ska bygga i södra Stockholm. 160 bostäder ingår.

Tillbaka till förstasidan