Castellum kan nu gå vidare med ett saltat Entra-bud

Konkurrensverket godkänner Blackstones förvärv av en lager- och logistikportfölj från Castellum värd 18 miljarder. Därmed kan Castellums tvåstegsraket, innehållande ett reviderat bud på Entra, sättas i verket.

Konkurrensverket har beslutat att godkänna Blackstones förvärv av en fastighetsportfölj om 214 färdigutvecklade fastigheter inom främst lager och logistik från Castellum för hela 18,1 miljarder kronor, som offentliggjordes den 18 december 2021.

Tillgångarna kommer ingå i Blackstones pan-europeiska last mile-plattform, Mileway.

Såsom tidigare offentliggjorts sker försäljningen i två etapper: en första etapp bestående av 39 fastigheter för en nettolikvid om 5 miljarder kronor, som förväntas fullföljas omkring den 5 februari 2021, samt en andra etapp bestående av 175 fastigheter för en nettolikvid om 13,1 miljarder kronor, som förväntas fullföljas under slutet av det första kvartalet eller i början av andra kvartalet 2021.

Den andra etappen är villkorad av fullföljande av Castellums utbytes- och kontanterbjudande på Entra  som offentliggjordes den 18 december 2020.

Försäljningen av fastighetsportföljen är värdeskapande för Castellums aktieägare.

Värderingen av fastighetsportföljen i försäljningen överstiger den senaste värderingen av portföljen med 20 procent, medför en yield om 4,7 procent och förväntas ha en positiv påverkan på Castellums EPRA NRV om cirka 8 kronor per aktie efter slutförande av de båda försäljnings­etapperna.

Castellum kommer på sikt utvärdera sin kapitalposition och om det finns över­skotts­kapital efter samgåendet med Entra kommer Castellum överväga att överföra kapital till aktieägarna.

Efter avyttringen av fastighetsportföljen kommer Castellum fortsätta att vara aktiv inom och bibehålla en exponering till segmentet lager- och logistikfastigheter med 40-tal fastigheter på balansräkningen och projekt under utveckling, där Castellum Säve (f.d. Säve Flygplats) är ett av de största projekt­en, med en investeringspipeline om 10 miljarder. De bibehållna intäktsgenererande fastigheterna motsvarar 5 miljarder i fastighets­värde och cirka  300 miljoner i årligt hyresvärde.

Castellum har dessutom genomfört flera strategiska affärer som befäster bolagets position som proaktiv aktör inom svensk logistik, som t.ex. en storsatsning i logistiknavet Brunna utanför Stockholm och fyra förvärv av logistikfastigheter i den expansiva Öresundsregionen. Affärerna bidrar till att modernisera Castellums logistikbestånd då de möjliggör ytterligare investeringar i nyproduktion.

Utvecklingsprojekten, som förväntas färdig­ställas över de kommande åren, förväntas leverera en utökning av uthyrningsbar area med cirka en miljon kvadratmeter, inklusive 800.000 kvadratmeter vid Castellum Säve. Castellums fortsatta närvaro inom fastighetssegmentet för lager, logistik och lätt industri medför en betryggande tillväxtpotential med uppsida från utvecklingsprojekten.

Fler Nyheter från förstasidan

Hyr ut 5.000 kvm i före detta hotellbyggnad i Bromma

Efter förvärvet 2011: ”Fastigheten har inte använts till sin fulla potential”.

Planerad storförsäljning i Göteborg avbryts

”Vi fortsätter vårt uppdrag att vårda och utveckla de aktuella husen.”

Atlasmuren köper från Genesta

Fastighet i Solna byter ägare efter tre år.

Bildextra: Här är Stordalens nya kontor i Arenastaden

FV har besökt navet för Stordalens svenska hotellimperium.

Rutger Arnhult in bakom Vernums ”Ikeatänk”

Vision att bli ett av Sveriges ledande bolag.

Tar in 1,5 miljard till ny fond

Investerar i flera fastighetssektorer i Norden.

NCC startar nya Nova om 10.000 kvm vid Järva krog

Har haft bra flyt i uthyrningsarbetet. Nu är det dags för tredje projektet i området. Kommer att ha tripplat totalytan.

Arlandastad lyfte med 20 procent men föll tillbaka

Se bilder och en film från noteringsceremonin.

Säljer sista huset på ön

Lokalt bolag gör sitt största förvärv när börsjätten säljer.

Säljer allt för 437 mkr

Läs om fyra cityfastigheterna som ingår i transaktionen.

Logistikjättar utvecklar för 284 mkr norr om Stockholm

Internationell duo ser stor potential i området.

SHH i udda förvärv – köper nyproducerat

Läs om bolaget strategi för att bygga upp en egen förvaltningsportfölj. Siktar på 2 miljarder på två år.

Säljer för 435 mkr

Bostadsprojekt i Enköping ovanpå dagligvarubutik.

Förvärvar av Bonnier-koncernen för kvarts miljard

28.700 kvm industri- och kontorsfastigheter i sex svenska städer.

Tillbaka till förstasidan