Blackstone köper stor del av D. Carnegie & Co

Beståndet som ingår:

Storstockholm 10.014

– Kista/Husby 1.528
– Rinkeby 1.303
– Sollentuna 454
– Flemingsberg 573
– Vårby/Vårberg 863
– Jordbro 1 953
– Södertälje 2 110
– Bro 540
– Märsta 690

 

Uppsala 970

Eskilstuna 1.828

Strängnäs 411

Norrköping 2.299

Katrineholm 717

Totalt 16.239

(antalet lägenheter. Källa: D. Carnegies halvårsrapport)

Visa faktaruta

Den amerikanska giganten Blackstone har efter överenskommelse med D.Carnegie & Co:s största ägare tagit kontroll över 15-miljarderbolaget. Det kan bli den sjätte största fastighetsaffären i Sverige under 2000-talet. Det är Blackstones andra stora sommaraffär i Sverige – och något av en ”revansch” för att bolaget missade att köpa Vasakronan.

Blackstone Real Estate Partners Europe IV och Blackstone Real Estate Partners VIII har genom sitt bolag Vega Holdco Sarl under fredagsmorgonen tecknat avtal med tre av D. Carnegie & Co:s största aktieägare Kvalitena , Svensk Bolig Holding (SBH) och Frasdale Int. BV om att, förutsatt att vissa villkor uppfylls, förvärva hela eller delar av deras aktieinnehav i Vega till ett pris om 100 svenska kronor per aktie.

D. Carnegie & Co äger fastigheter som är värderade till 15,2 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet består till huvuddelen av bostadsfastigheter byggda mellan 1965–1974 och ingår i det s.k. miljonprogrammet. Av det totala fastighetsbeståndet är tyngdpunkten, 64 procent, beläget i Storstockholm.

D. Carnegie & Co noterades på börsen 9 april 2014.

Blackstone ser förvärvet som en möjlighet att investera i ett ledande högkvalitativt svenskt fastighetsbolag med en unik affärsmodell.

James Seppala, ansvarig för europeiska fastighetsförvärv på Blackstone:

– D. Carnegie & Co har en beprövad affärsmodell och en historia av framgångsrikt socialt engagemang. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med D. Carnegie & Co:s ledning och intressenter för att fortsätta utveckla verksamheten i linje med bolagets nuvarande affärsstrategi. Blackstones finansiella resurser och globala fastighetsexpertis blir ett starkt komplement till den befintliga verksamheten.

Blackstone kommer om förvärvet slutförs att förvärva 100 procent av SBH:s aktier, 75 procent av Kvalitenas aktier och 45 procent av Frasdales aktier, så att dess totala antal aktier representerar 40 procent av rösterna och 32 procent av aktiekapitalet i D. Carnegie & Co. Vidare är Kvalitena och Frasdale överens om att Blackstone kommer att utöva rösträtten för deras återstående aktier. Blackstone skulle på detta sätt kontrollera en röstandel om 53 procent i D. Carnegie & Co.

Förvärven kommer, om de fullbordas, då innebära att Blackstone passerar gränsen för budplikt. Blackstone kommer att återkomma med ytterligare information gällande möjligt budpliktsbud i samband med fullbordandet av förvärven.

Om Blackstone förvärvar 100 procent av D. Carnegie & Co så kommer affären, enligt Fastighetsvärldens sammanställning, bli den sjätte största sett till fastighetsvärde som genomförts i Sverige under 2000-talet (lista över de 50 största transaktionerna finns i magasinet Fastighetsvärlden Nr 5/6–2016).

De tre förvärven är föremål för sedvanlig konkurrensprövning och vissa tredjepartsgodkännanden. Under förutsättning att dessa villkor uppfylls förväntas de tre förvärven slutföras senast i slutet av oktober 2016.

Bank of America Merrill Lynch och Leimdörfer har agerat finansiell rådgivare, och Roschier har agerat juridisk rådgivare till Blackstone i förvärven.

Blackstone är globalt ledande inom fastighetsinvesteringar. Blackstones fastighetsverksamhet grundades 1991 och har över 100 miljarder USD i kapital under förvaltning. Blackstones fastighetsportfölj omfattar hotell, kontor, butiker, industrifastigheter och bostäder i USA, Europa, Asien och Latinamerika.

Blackstone var i ett JV (tillsammans med Goldman Sachs och Areim) främsta, och kanske egentliga enda, utmanare till att köpa Vasakronan våren 2008. Den affären landade på 41,1 miljarder kronor. Enligt Fastighetsvärldens källor var Blackstones bud 3–4 miljarder lägre, läs mer här.

Det är andra sommaren på raken som som Blackstone gör ett stort förvärv i Sverige. Den 22 juli 2015 kunde Fastighetsvärlden avslöja att bolaget köpt ett bestånd av norska Obligo (tidigare Acta) för 23 miljarder kronor, varav cirka 9,5 miljarder kronor i Sverige (läs mer om den affären här).

Att köpa D. Carnegie & Co och Obligo är nästan kaffepengar för den amerikanska giganten. Våren 2015 gjorde bolaget, via ett JV, ett köp från GE för hela 230 miljarder kronor, läs mer här.

I Sverige är Blackstone sedan länge med som investerare i Areims fonder.

D. Carnegie & Co äger totalt 16.239 lägenheter. Den totala uthyrbara ytan, vid halvårsskiftet, är 1.267164 kvadratmeter. Snitthyran är 1.063 kr/kvm och bolaget uppger att 8,3 procent av lägenheterna har renoverats.

Drygt en timme före Blackstone offentliggjorde sitt bud på D. Carnegie & Co offentliggjorde bostadsbolaget sitt halvårsresultat (som Blackstone tagit del av). Det var ett mycket starkt resultat. D. Carnegie & Co redovisar för andra kvartalet 2016 en kraftig ökning av vinsten före skatt på hela 504 miljoner kronor – upp 241 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Även förvaltningsresultat var avsevärt högre, 72 miljoner kronor jämfört med 45 miljoner kronor för andra kvartalet i fjol.

Vinsten per aktie efter skatt blev 5,02 kronor (2,34). Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade 51 procent jämfört med andra kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 85,05 kronor/aktie (56,38).

Siffrorna för första halvåret:

  • Hyresintäkterna ökade till 630 Mkr (592)
  • Driftnettot ökade till 287 Mkr (257)
  • Förvaltningsresultatet ökade till 109 Mkr (47)
  • Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 845 Mkr (259), ökning 5,9 procent jämfört med 31/12 2015
  • Värdeförändring derivat uppgick till -121 Mkr (1)
  • Resultatet före skatt ökade till 766 Mkr (267)
  • Resultatet efter skatt ökade till 634 Mkr (213)
  • Vinst per aktie ökade till 8,20 kr (3,01) före utspädning, och till 8,12 kr (2,38) efter utspädning.

Text Fredrik Engström

Fastighetsvärlden Idag 2016-07-15

Fler Nyheter från förstasidan

”Är som ett hajstim”

Ilija Batljan: ”När allt är bra är alla ens kompisar. Tills man börjar blöda. Då blir man uppäten.”

Besvikelsen över satsningen i New York

Vakanser på 93 respektive 60 procent i kontorsprojekt på Manhattan. FV går igenom läget.

Överväger försäljningar

Äger över 500.000 bostäder. Öppnar för att sälja för över 100 miljarder kronor till delägare. Per Ekelund berättar för FV.

CLS säljer för en halv miljard

Läs om ägarbilden i det ”svenska” bolaget.

Nej till fyra nya IES-skolor – bolag drabbas

Fv berättar vilka fyra fastighetsbolag som drabbas av beslutet.

SBB sålt allt i Stenhus

SBB har avyttrat sitt aktieinnehav i noterade Stenhus Fastigheter.

Storbolag faller tungt

Tufft för flera av de allra största fastighetsbolagen på börsen under tisdagen.

Domstol fäller Skanskas nya hotell

Tvingas börja om på ruta ett.

Akelius har miljardköpt – för 4,04 procent

Bolagets belåningsgrad är 9 procent.

Topplista

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2022

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2022, inklusive rådgivare till partnerna.

Jacob Karlssons känga till aktieanalytiker

K-Fastigheters vd om framtiden och bolagets mål.

Titania säljer ”hemligt” lyxprojekt i Kalifornien

Vd:n ”Det har varit otroligt kul och lärorikt att göra projektet men det är inget vi kommer att göra om”.

Elias Georgiadis, vd vid Stenhus Fastigheter.

Stenhus har sikte på ytterligare uppköp

Efter att ha tuggat i sig flera noterade bolag har Stenhus nu funnit ytterligare ett bolag som man går in tungt i, kanske för ett kommande uppköp.

Aktien som drabbade SBB:s resultat stenhårt

Det har pratats en hel del om värdet på JM-posten hos SBB. Men det var ett annat innehav som påverkade halvårsresultatet negativt med över en miljard.

Tillbaka till förstasidan