Bild: Vasakronan/Marge Arkitekter.

Så vill Vasakronan bygga om vid Sergels torg efter SEB

Bankpalats blir mix av kontor, hotell, restauranger och bostäder. Redan innan SEB bestämde sig för att lämna den stora fastigheten Hästskon 12 i vid Sergels torg var Vasakronan igång med projektplaner. I april 2013 berättade Fastighetsvärlden om Vasakronans funderingar. Nu har bolaget bestämt sig för vad man vill göra.

Det handlar om både ny- om- och tillbyggnationer och måtten på de tre byggnaderna blir högre och till viss del bredare. Det totala volymtillskottet enligt förslaget är dock måttliga 16.000 kvm. Se fler bilder nedan.

Enligt Fastighetsvärldens bedömning så rör det sig om en investering på cirka 2,5 miljarder kronor och byggstart kan ske tidigast sommaren 2017 när banken flyttar ut (till Arenastaden i Solna) under förutsättning att bygglovet är klart.

– I grunden handlar det om att vi har en unik möjlighet för att utveckla en plats som idag upplevs som död och otrygg till en levande plats där människor vill vara, säger Per Thiberg, chef fastighetsutveckling vid Vasakronan

Fastighetsvärlden gick under tisdagen en rundvandring i det centrala kvarteret tillsammans med Thiberg och fastighetsutvecklare Eva Philipson. Vasakronan har döpt fastigheten till Sergelhuset.

Fastigheten Hästskon 12 delas in i tre byggnader: S-huset (längs Sveavägen), M-huset (längs Malmskillnadsgatan) och H-huset (längs Hamngatan). Så här kommer de tre byggnaderna förändras i framtiden.

  • S-huset: Byggs på med två våningar, varav de översta är indragna för en bättre gatumiljö. Nuvarande fasadliv som är indraget från tredje våningen och uppåt flyttas fram till Sveavägen. På ”baksidan” mot Malmskillnadsgatan vinklas fasaden ut mot gatan för att visuellt bryta av den idag mycket långa fasaden. Byggnaden får en helt ny gestaltning. Den tillbyggnation i glas längst i syd som tillkom i början av 90-talet rivs och där kommer det istället att byggas en bred trappa upp till Malmskillnadsgatan samt en paviljong i hörnet Sveavägen/Hamngatan.

– Området där uppe behöver göras mer tillgängligt och en bred trappa om 15-20 meter bidrar till att skapa nya flödesvägar. Men det är också viktigt att vi lyckas fylla området uppe på Malmskillnadsgatan med ett intressant innehåll för att få folk att gå den vägen. Trappan, som vi kallar ”soltrappan”, tror vi kommer bli väldigt populär eftersom den blir Sergels torgs soligaste plats, säger Eva Philipson.

  • M-huset: Byggs på med två våningar, varav en till två våningar indragna. Den idag långa och tråkiga fasaden kommer för ögat att delas upp i tre för att visa olika innehåll och få bort den monotona känslan som fasaden inger idag. I den del som ligger närmast Mäster Samuelsgatan ska det enligt förslaget bli 26 bostäder. I förslaget finns det även inritat ett hotell. Storleken på hotellet är ännu inte beslutad.(små rum, fokus finns på större gemensamhetsutrymmen). Längst söderut ska det bli kontorslokaler.

– Idag finns här nästan inga butikslokaler eller restauranger som bidrar till att folk söker sig till platsen. Framöver kommer det att bli stor skillnad. Det är en oerhört central plats, bara några tiotals meter från Sergels torg och flödena av människor som passerar här är litet, ett par tusen en bra dag, jämfört med 40 000 nedanför på Sveavägen. Potentialen är stor. Dessutom är det en trevlig utsikt åt båda hållen från bron ovanför Hamngatan, konstaterar Eva Philipson.

  • H-huset: Ska enligt planen rivas. Här planeras det för att bygga ett nytt och modernt kontorshus. Den nuvarande byggnaden, som är liten, är tekniskt slut. Det nya huset ska bli två våningar högre än dagens, det handlar dock fortsatt om små volymer.

– Byggnaden är idag väldigt bortglömd. Få har nog lagt märke till den, trots det centrala läget. Nu kommer huset få en egen spännande karaktär säger Per Thiberg.

Bredvid den breda trappan som ska förbinda Sergels torg med Malmskillnadsgatan så planeras det för en paviljong i hörnet, i tre våningar sett från Sergels torg.

– Vad det ska bli för innehåll där är inte klart. Men det kommer inte att bli kontor utan handla om en publik verksamhet och där kommer det även att finnas en hiss upp till Malmskillnadsgatan. Trappan kommer även att bidra till att synliggöra kontorshuset uppe på Malmskillnadsgatan, säger Eva Philipson till Fastighetsvärlden.

Från både politiskt håll och från Vasakronan skissar man på att skapa en trevlig miljö för en mötesplats längs med Malmskillnadsgatan, vilket kan innebära att parkeringsplatser kan komma att försvinna. Idag är sträckan bland annat en populär parkeringsplats för turistbussar, vilket bidrar till känslan av en otrygg och instängd miljö även dagtid. Lite längre bort utvecklar trion AMF Fastigheter, Stena Fastigheter och Stockholms stad bland annat miljön vid Brunkebergs torg med målet att skapa en trevligare miljö.

Enligt förslaget kommer Sergelhuset när det står klart, kanske någon gång efter sommaren 2020, innehålla cirka 50.000 kvm kontor och hotell, cirka 15.000 kvm butikslokaler, restauranger och service samt cirka 2.300 kvm bostäder.

Hästskon 12 uppfördes 1962–1970 som huvudkontor för Skandinaviska banken. Renoveringar har ägt rum vid flera tillfällen. När SEB i början av OO-talet var på väg att flytta (till Telefonplan, enligt FV:s källor), men beslöt sig för att stanna fanns en liknande möjlighet till ombyggnation. Om ombyggnationen inte blir av nu så lär knappats något liknande tidsfönster öppna sig på lång tid. Framöver kommer fastigheten fyllas med ett flertal hyresgäster på olika långa hyreskontrakt.

Stadsbyggnadsnämnden ska i morgon torsdag diskutera projektet vid en ”lägesavstämning”. Enligt uppgift till Fastighetsvärlden är stor del politiker och tjänstemän positiva till förslaget.

– Möjligheten finns nu, annars riskerar vi att tappa bort den. Fastighetsägaren Vasakronan kan inte låta det stå tomt i flera år, sade stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S) till DN i förra veckan.

Fastighetsvärlden Idag 2015-09-23

Klicka på illustrationerna nedan för att se bilderna i större format.

Bild: Vasakronan/Marge Arkitekter.
Helt nytt utseende. Fasaden på byggnaden längs Sveavägen får en helt annan gestaltning än dagens. Den sydliga påbyggnaden från tidigt 90-tal rivs och där byggs det istället en 15-20 meter bred trappa upp till Malmskillnadsgatan plus en ”paviljong” i tre våningar. Bild: Vasakronan/Marge Arkitekter.
Med påbyggnaderna från 90-talet. Så här ser fastigheten ut idag.
Med påbyggnaderna från 90-talet. Så här ser fastigheten ut idag. Delen längst till höger ska rivas för att ge plats för trappa och paviljong.

 

Fastigheten Hästskon 12 vid Sergels torg i centrala Stockholm. Bild: Vasakronan/Marge Arkitekter.
Två-tre våningar högre. Fastigheten Hästskon 12 vid Sergels torg i centrala Stockholm De tre aktuella byggnaderna kommer enligt förslaget att bli två-tre våningar högre än dagens nivå – vilket är i nivå med övriga påbyggnader som ägt rum i city. Illustration: Vasakronan/Marge Arkitekter.

 

Ansiktslyft. Så här kan Malmskillnadsgatan komma att se ut framöver om Vasakronan får igenom sitt förslag. Få politiker torde kunna säga nej till den förändringen. Bild: Vasakronan/Marge Arkitekter.
Ansiktslyft. Så här kan Malmskillnadsgatan komma att se ut framöver om Vasakronan får igenom sitt förslag. Få politiker torde kunna säga nej till den förändringen. Bild: Vasakronan/Marge Arkitekter.

 

Öde. Längs den aktuella sträckan av Malmskillnadsgatan finns idag få verksamheter som öppnar upp byggnaderna. Det finns endast några få restauranger. I övrigt tillhör lokalerna SEB och det finns inga ingångar.
Öde. Längs den aktuella sträckan av Malmskillnadsgatan finns idag få verksamheter som öppnar upp byggnaderna. Det finns endast några få restauranger. I övrigt tillhör lokalerna SEB och det finns inga ingångar.

 

Mer liv. Så här ser det ut idag, bara några tiotals meter från Sergels torg – en bortglömt och otryggt område.
Livlöst. Så här ser det ut idag, bara några tiotals meter från Sergels torg – en bortglömt och otryggt område.
M-huset kan eventuellt bli hotell, i alla fall den mittersta delen. Den norra delen ska bli bostäder och den sydliga delen vid Hamngatan blir kontor. Bild: Vasakronan/Marge Arkitekter.
Möjligt större hotell. M-huset kan eventuellt bli hotell, i alla fall i mellersta delen. Den norra delen ska bli bostäder och den sydliga delen, vid Hamngatan, blir kontor. Bild: Vasakronan/Marge Arkitekter.

 

Samma ställe? Så här höga visoner har Stockholms stad, Vasakronan och Merge Arkitekter för Malmskillnadsgatan om projektet blir av. Jämför med milön på bilderna ovan. Bild: Vasakronan/Marge Arkitekter.
Samma ställe? Så här höga visoner har Stockholms stad, Vasakronan och Merge Arkitekter för Malmskillnadsgatan om projektet blir av. Jämför med miljön på bilderna ovan. Illustrationen visar M-husets tänkta kontorsdel i hörnet Malmskillnadsgatan och Hamngatan samt delar av ”bron”. Bild: Vasakronan/Marge Arkitekter.
Bostadsdelen. Vy från Mäster Samuelsgatan och söderut längs Malmskillnadsgatan. Till höger syns S-huset och till vänster M-huset. I den nordliga delen av M-huset, i hörnet Mäster Samuelsgatan, planeras det för bostäder. I entréplanet i hörnet finns hotellreceptionen, enligt förslaget.
Bostadsdelen. Vy från Mäster Samuelsgatan och söderut längs Malmskillnadsgatan. Till höger syns S-huset och till vänster M-huset. I den nordliga delen av M-huset, i hörnet Mäster Samuelsgatan, planeras det för bostäder. I entréplanet i hörnet finns hotellreceptionen, enligt förslaget.

 

Bild: Vasakronan/Marge Arkitekter.
Paviljong och trappa. En 15-20 meter bred ”soltrappa” ska förbinda Sergels torg med Malmskillnadsgatan. Längst söderut längs Sveavägen, vid hörnet Hamngatan, planeras det för en paviljong för publik verksamhet. Bild: Vasakronan/Marge Arkitekter.
Projektledare. Eva Philipson och Per Thiberg vid Vasakronan driver projektet Sergels Hus. Fastighetsvärlden bedömer projektinvesteringen till cirka 2,5 miljarder kronor.
Projektledare. Eva Philipson och Per Thiberg vid Vasakronan driver projektet Sergelhuset. Fastighetsvärlden bedömer projektinvesteringen till cirka 2,5 miljarder kronor.
Bild: Vasakronan/Marge Arkitekter.
Nytt på Hamngatan. Den nuvarande byggnaden är tekniskt slut – och dessutom inte särskillt attraktivt. Det planeras i en ny byggnad i ungefär samma skala, men två våningar högre. H-huset är relativt litet. Bild: Vasakronan/Marge Arkitekter.

Tidigare Nyheter från förstasidan

FV idag-exklusiv till Kl. 15.00 Prenumerera!

Stort konsultbolag får nobben av Stockholms stad

Läs om den överraskande motiveringen. Fastighetsvärlden berättar vilka rådgivningsbolag som fått ramavtal för Stockholms kommande fastighetsaffärer.

Helomvändning – satsar på ytterligare en citybutik

Branschen spåddes en snabb död när det gällde fysiska butiker. Nu kan FV berätta att kedjan tecknat avtal för ännu en butik på en av de mest kända gatorna.

Miljardinvestering med tennishall i berg

Efter en segdrag process föreslås nu projekt för att knyta ihop Kungsholmen.

Storuthyrning i Göteborg

Ett 10-årigt hyresavtal med Göteborgs stad i nybygge vid Gamlestads torg har tecknats. Det är en av de största uthyrningarna i staden i år.

Corem ökar åter på Bredden

Corem utökar sitt bestånd i Bredden i Sollentuna med ytterligare förvärv av två fastigheter.

Köper känd travbana

Ytterligare en trav- eller galoppbana får flytta på sig. Planerar 3.400 bostäder.

Stor allmännytta vill sälja över 800 bostäder

Regionstaden planerar för ytterligare en större försäljning.

Nyheter från webben

Får stor utmaning att fylla tomställt landmärke

Uthyrning för kontor är första spåret. Fastighetsägaren Nordisk Renting har även utrett bostäder.

Svantesson klar för FV:s heldag om marknadsläget

Finansministerutmanare medverkar 7 dec. Alliansens nya finansministerkandidat, Elisabeth Svantesson (M), är nu klar som talare till FV:s seminarium ”Fastighetsmarknaden 2018” …

De kan ha startat branden i cityfastighet

Storbranden i Hufvudstadens fastighet på Biblioteksgatan var troligen inte anlagd, skriver DN. Polisen misstänker att den startades av svetsgnistor på …

Estancia tecknar med Domino´s Pizza i Lund

Den amerikanska pizzakedjan Domino´s öppnar sin första restaurang utanför Malmö. Ett sjuårigt avtal om cirka 175 kvm har tecknats med …

Sverige får inte EMA – lottsedel avgjorde

Stockholm utslagna redan i första omgången. Köpenhamn försvann i andra omgången.

Black Friday-rea på bostäder

Veidekke Bostad  rear ut lägenheter i Barkarby i projektet Barkarby Metropol.

Storaffär när tysk jätte tar över "halva" Barkarby

Stora delar av Sveriges allra största handelsområde ingår i affären, liksom en fastighet i Stockholms CBD. FV berättar vilka fastigheter som ingår.

IT-företag först in i The Edge

Företaget ska hyra de översta våningsplanen i det nya strykjärnsformade huset.

Vasakronan hyr ut 12.000 kvm – årets fjärde största kontrakt

Årets fjärde största uthyrning klar. Tecknat 15-årigt hyresavtal för helt ny byggnad inom tullarna i Stockholm.

Magnolia utvecklar vårdboende i Motala

Beräknas stå klart våren 2019. Kommunstyrelsen i Motala har tilldelat Svenska Vårdfastigheter, en del av Magnolia Bostad, en markanvisning i området …

Seg affär i Gotland kan vara på väg att avslutas

I slutet av förra året beslutade Region Gotland att fastigheten Kanonen 1 med Almedals-biblioteket och Campus Gotland skulle säljas för …

Hyr ut 3 100 kvm – fullt uthyrt i Aspudden

Vincero har tecknat hyresavtal med Mailworld Office AB, Värmdö Tekniska Utbildningar AB och Dermatrisse Cosmetics AB, om uthyrning av totalt …

SEB Trygg Liv säljer välkänt hus för över kvarts miljard

Har fortfarande kvar en fastighet vid det stora torget.

Tillbaka till förstasidan