Fabeges kommande projekt vid Sveaplan i Stockholm, nära Wenner-Gren Center.

Bildextra: Så blir Fabeges nya vid Sveaplan

Nu är det klart hur Fabeges kontorsprojekt på en bortglömd markyta vid Sveaplan blir. Tham & Videgård vann arkitekttävlingen för uppdraget att förena traditionella innerstadskvarter med ny och framåtblickande arkitektur. Se ett tiotal bilder längt ner.

Markanvisningen medför en möjlighet att bygga upp till 9.000 kvm kommersiella lokaler.

Den aktuella fastigheten ligger längst norrut längs Sveavägen i centrala Stockholm, på västra sidan, efter Ynglingagatan. Bredvid det idag lilla obebyggda området finns O’Learys. Hela närområdet ska även få en ny trafiklösning.

Fabege är idag  ägare till kringliggande byggnader som välkända Wenner-Gren Center och till de tre byggnaderna inom kvarteret Getingen.

I uppdragsbeskrivningen uttrycktes att projektet ska tillföra ett tillägg till stenstadens front som binder samman stenstaden med den nya dragningen av Sveavägen och entrén till Stockholms innerstad. Kvarteret ska kännetecknas av samtida arkitektur med sinnliga kvalitéer där tradition och framtida behov möts och bidra till känslan av en levande och stadsmässig entré till Stockholms innerstad. Det nya kontorshuset ska möta framtidens krav på en modern, flexibel och attraktiv arbetsplats med människan i centrum där kulturmiljö- och hållbarhetsaspekter ska samverka.

Motiveringen i  bedömningsgruppens utlåtande där Tham & Videgårds skissförslag valdes lyder:

”Tham & Videgårds förslag har många goda stadsbyggnads- och gestaltningsmässiga kvaliteter och en tydlig arkitektonisk idé har åstadkommits. Förslaget bedöms ha störst framgång att anpassa sig till omgivande stadsmiljö och potential att på ett fint sätt inordna sig i sin omgivning. Förslaget bedöms även som tillräckligt robust och utvecklingsbart inom sitt gestaltningskoncept för att det ska kunna vidareutvecklas mot de höga hållbarhetskrav som både Fabege och staden har.”

– Genom utvecklingen av Sveaplan kommer vi skapa en plats full med liv och rörelse av ett område som idag domineras av en trafiklösning. Vi ser fram emot att tillsammans med Tham & Videgård och Stockholm stad förverkliga denna vision om en miljö där människor vill verka, vistas och mötas i en vacker byggnad som stockholmarna kan tycka om och känna stolthet över, kommenterar Charlotte Liliegren, chef stads- och fastighetsutveckling på Fabege.

Gestaltningen med bågformer respektive valvformer i plan och fasad ger byggnaden en tydlig identitet som berikar stadsrummet. Fasadens runda hörn skapar intressanta utblickar från och mot stenstaden. Även utemiljön bidrar med grönska till platsen och goda förutsättningar för träd och dagvattenhantering.

Tham & Videgård kommenterar att en ny hörnsten i innerstaden är en uppfordrande uppgift. De ser verkligen fram emot att utveckla projektet som har potential att bli ett riktigt fint och samtida tillskott till stenstadens byggnadstradition.

Fabege är ägare till kringliggande byggnader som välkända Wenner-Gren Center och till de tre byggnaderna inom kvarteret Getingen på Sveavägen. Detta möjliggör ett holistiskt perspektiv, ansvarstagande och engagemang för att utveckla hela platsen.

Förslaget ska nu utvecklas och ligga till grund för kommande detaljplanearbete. En preliminär bedömning av byggstarten för Sveaplan är 2026 eftersom tidplanen påverkas av Stockholms stads ombyggnad av trafikplatsen.

Även trafiklösningen blir ny. Dagens rondell ersätts med en t-korsning. Illustrationer: Tham & Videgårds
Här den västra fasaden, vid vad som idag är en ”bussgata”. Till vänster syns trappan som leder till bron som förbinder med Hagaparken och Brunnsviken samt Wenner-Gren Center på andra sidan.
Tham & Videgårds står för det vinnande arkitektförslaget.
Till vänster syns Ynglingagatan. De översta våningsplanen blir indragna.
Den nya byggnaden ligger längst upp på Sveavägen, till vänster. Rak fram syns även Wenner-Gren Center.
Fabege har enligt markanvisningen möjlighet att bygga upp till 9.000 kvm lokaler i den nya byggnaden.
Byggnaden får utsikt mot Vanadisparken och Wenner-Gren Center.
Det blir även en ny gångbro över till Brunnsviken och Hagaparken, den nya bron syns till höger.
Mellan fastigheten Getingen 14 (som ägs av Fabege) och rondellen vid Sveaplan får Fabege möjlighet att bygga 9.000 kvm kontorslokaler. Det ska även bli en ny trafiklösning. Foto: Fastighetsvärlden
Till vänster dagens byggnad som bland annat har O’Learys som hyresgäst.
På den smått bortglömda platsen finns idag parkeringsplatser och en återvinningscentral. Foto: Fastighetsvärlden
Dagens ”bussgata”, ändhållplats för stombuss 2, och återvinningsstation, få ett nytt innehåller enligt visionen.
Konst för att illustrera fastighetsbeteckningen som är Getingen.
Platsen för Fabeges kommande kontorsprojekt markerat i rött.
Fabege äger även fastigheten med Wenner-Gren Center mittemot. Wenner-Gren Center är en av Stockholms mest kända landmärken. Ett höghus på 74 meter med 25 våningsplan om cirka 400 kvadratmeter vardera samt en lägre byggnad med fem våningsplan på ungefär 1.400 kvadratmeter vardera. Fastigheten har det udda namnet Ormträsket 10. Fabege köpte den fastigheten 2006 från AMF.
I närområdet äger Fabege även sedan länge fastigheterna Getingen 13, 14 och 15 med totalt cirka 55.000 kvm lokaler. Foto: Fabege

Fler Nyheter från förstasidan

Intea in i spelet om 27.000 kvm centralt

Förvärvar 57 procent av aktierna.

Max vill öppna ytterligare 50 i Sverige

Vill även ha ytterligare tre i centrala Stockholm. Vd:n berättar var kedjan söker nya etableringar.

Rekyl på börsen

En handfull fastighetsbolag upp med mer än 4 procent.

Klarabo i mål med rekordköpet i norr

Morfiadakis: ”Finansieras delvis med banklån till väldigt förmånliga villkor”. Nära målet för 2025.

AMF utvecklar Ringen

Arbetet med upprustningen inleds i början av 2023.

Bilder: Från förslummat till hetast i Sverige

Nordstan firar 50 år – och två av de ursprungliga ägarna är kvar. Nu väntar expansion.

Flera storbolag kraftigt nedåt – SBB nästan under 10 kronor

En nästan blodröd torsdag för herrarna Batljan, Selin och Arnhult.

Så kan rekordaffären inom tullarna tas i mål

FV berättar om den nya strategin för vad som kan bli en av de största affärerna i området någonsin. Läs om fastigheterna som ingår.

Rejlers hyr av Bonnier

Fyller upp efter den stora utflytten.

Kjell A. Nordström: ”Ett omfattande paradigmskifte”

”Vi har sannolikt den största industriella revolutionen i mänsklighetens historia framför oss”.

Utspel: Sänk elmomsen och frys energiskatten

Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta lanserar sex förslag.

Bildextra: Spahotell och pirbyggnad

Projektet Roslagens Hamn omfattar 21.500 kvm ljus BTA

Intar ny mötesplats på Kungsholmen

Ägaren: ”Fastigheten ska vara mer än bara ett vanligt kontor”. Se bilder på den nya satsningen.

Debatt

”Omsättningsbaserad hyra för coworking vore bättre”

Tim Andersson spanar på upplägget för hotell och butikslokaler. Skriver debattartikel.

Tillbaka till förstasidan