Bilder: Så ser Fabeges plan för 67.000 kvm ut

Fabege är redo att utveckla 67.000 kvm på den östra sidan i Arenastaden. En ny detaljplan nästan fördubblar dagens volym och den innehåller även bostäder.

Johan Zachrisson, Fabege.
Visa faktaruta

Länge handlade allt om västra sidan av Arenastaden, där Mos, Telia, SEB och Vattenfall finns. Nu lägger Fabege alltmer kraft på att utveckla den östra sidan där hittills Ica och snart även TietoEvry och en simhall finns, liksom Haga Norra som bolaget just nu håller på med.

Därefter har bolaget även stora projektplaner för fyra kvarter mellan Gårdsvägen och Kolonnvägen. Planerna kan resultera i 55.000 kvm BTA kontor i tre kvarter och 12.000 kvm BTA bostäder i ett kvarter.

– Det är logiskt att fortsätta utveckla Arenastaden, och att utöka antalet arbetsplatser och bostäder nära Solna Station. Många hyresgäster gillar området. Men vi har inte startat något aktivt uthyrningsarbete för byggrätterna utmed Gårdsvägen än. Vi har i första hand fokus på Haga Norra, där vi redan har en gällande detaljplan och har byggstartat det första kontorskvarteret., säger Johan Zachrisson, affärsutvecklingschef vid Fabege.

Den aktuella detaljplanen är ute för samråd till och med 4 februari. Detaljplanen gäller för kvarteren Stigbygeln och Tömmen.

Längs Gårdsvägen planeras för indragna våningar samt service och handel i bottenvåningarna. Längs Kolonnvägen, som ligger högre placerad, planeras full höjd.

Mellan två av huskropparna planeras även för ett brett trappande torg med planteringar som knyter ihop de båda gatorna och som även länkar ihop med övergångsstället mot Gustav III:s Boulevard och Frösunda. Gårdsvägen föreslås byggas om till en cykelgata medan Kolonnvägen kan komma att breddas för att ta emot stombussar.

I dagsläget finns cirka 36.000 kvm BTA bebyggelse inom markområdet, varav allt kommersiella lokaler, så förslaget handlar om nästan en fördubbling. Bostäderna hamnar längst i söder, där det finns bostäder i närheten idag.

Planområdet är drygt 300 meter långt och relativt smalt. Den befintliga bebyggelsen föreslås rivas och ersättas med nya hus enligt planen. Fastighetsägaren Fabege avser dock tillsvidare att spara sitt gråputsade kontorshus i 6 våningar, Stigbygeln 2, dit man flyttade under fjolåret när man flyttade från den västra sidan av spårområdet i Arenastaden.

Planen har tagits fram av Fabege och Solna stad tillsammans med arkitektfirman C.F. Møller Architects.

Stort fokus har legat på att skapa variation i både den stora och lilla skalan med fungerande, väl gestaltade volymer, attraktiva sockelvåningar och detaljrika fasader. Vi ser fram emot att fortsätta detta goda samarbete, säger Sara Nilsson, uppdragsansansvarig och arkitekt på C.F. Møller Architects.

Fabege är dessutom aktuellt i två andra detaljplaner i närområdet och i båda tillsammans med Skanska, och då i direkt anslutning till spårområdet. På östra sidan handlar det om området norr om Solna United. Runt Solna station, på båda sidor, finns projektplaner som FV berättat om tidigare.

Visionsbild av trapptorg från sydväst med föreslagen omgivande bebyggelse. Illustration: C.F Møller Architects
Visionsbild med Kolonnvägen söderut, vy ifrån stadsdelsparken framför Lilla Frösunda gård. Kontorshuset på Stigbygeln 3 och 5 med indragen entré närmast till höger i bilden. Illustration: C.F Møller Architects
Visionsbild, Gårdsvägen söderut. Huset på Stigbygeln 3 & 5 närmast till vänster. Illustration: C.F Møller Architects
Visionsbild med Gårdsvägen norrut. Bostadshuset på Tömmen 2 med tegel- och träfasader till höger, intill detta ett kontorshus på Tömmen 1 med träfasader. Fröparken i förgrunden till vänster. Illustration: C.F Møller Architects
Illustration: C.F Møller Architects
Illustration: C.F Møller Architects
Planområdet inom röda linjer på ortofoto med gatunamn och Solna stations befintliga entréer.
Så här ser området ut idag. Flygbild över området söderifrån.
… och så här kan de fyra kvarteren komma att se ut framöver. Illustration: C.F Møller Architects

Fler Nyheter från förstasidan

Förvaltaren byter namn – tillsammans med ägaren

”Behåller allt som är bra”.

Vissa priser gått upp 30 procent

Skenande byggmaterialpriser hotar nya bostäder. Vill undanta allmännyttan från LOU.

Duo redo för snabb miljardförsäljning

Ytterligare en stor transaktion att vänta på Kungsholmen.

Selin i miljard-jv i norr

Läs om planerna.

Grönt ljus för Pembrokes stora cityprojekt

36.000 kvm ska utvecklas bakom NK. ”Vi är jätteglada och exalterade”. Se flera bilder på förändringen.

Hyr snabbt ut 7.000 kvm

Akademiska Hus avyttrade nyligen fastigheten.

Realplay

Nu ska nya tjänster öka bolagens intäkter

Efter jakt på minskade kostnader tittar proptechsektorn nu mer på hur de kan öka intäkterna hos fastighetsbolagen. Tenant experience ska fixa det.

Köper för 390 mkr av SPP

Central fastighet. Sweco hyresgäst.

Dragicevic nu näst störst i Oscar

Läs om den nya ägaren – som ”köttar på” inom fastighetsbranschen.

Affärsanalys

Säljer för att satsa på de egna skolorna

Hanna Käck på Cushman & Wakefild analyser en stor affär med utbildningsfastigheter i Stockholm.

Raset: McDonalds stänger tolfte i Stockholmsområdet

Se FV:s lista över alla nedstängningar.

Läs utdrag ur Mats Hederos nya bok Människobyn

Han var ansvarig för att genomdriva en av de största förändringarna och ombyggnationerna av Stockholms city. Berättar om tankarna.

Tar över efter Pane Fresco på Åhléns city

Förknippades länge med Paolo Roberto

Jätteavtal om 42.500 kvm – värde nästan 2 miljarder

Ett sammanlagt årligt hyresvärde på drygt 95 miljoner.

Tillbaka till förstasidan