Bilder: Så ser Fabeges plan för 67.000 kvm ut

Fabege är redo att utveckla 67.000 kvm på den östra sidan i Arenastaden. En ny detaljplan nästan fördubblar dagens volym och den innehåller även bostäder.

Johan Zachrisson, Fabege.
Visa faktaruta

Länge handlade allt om västra sidan av Arenastaden, där Mos, Telia, SEB och Vattenfall finns. Nu lägger Fabege alltmer kraft på att utveckla den östra sidan där hittills Ica och snart även TietoEvry och en simhall finns, liksom Haga Norra som bolaget just nu håller på med.

Därefter har bolaget även stora projektplaner för fyra kvarter mellan Gårdsvägen och Kolonnvägen. Planerna kan resultera i 55.000 kvm BTA kontor i tre kvarter och 12.000 kvm BTA bostäder i ett kvarter.

– Det är logiskt att fortsätta utveckla Arenastaden, och att utöka antalet arbetsplatser och bostäder nära Solna Station. Många hyresgäster gillar området. Men vi har inte startat något aktivt uthyrningsarbete för byggrätterna utmed Gårdsvägen än. Vi har i första hand fokus på Haga Norra, där vi redan har en gällande detaljplan och har byggstartat det första kontorskvarteret., säger Johan Zachrisson, affärsutvecklingschef vid Fabege.

Den aktuella detaljplanen är ute för samråd till och med 4 februari. Detaljplanen gäller för kvarteren Stigbygeln och Tömmen.

Längs Gårdsvägen planeras för indragna våningar samt service och handel i bottenvåningarna. Längs Kolonnvägen, som ligger högre placerad, planeras full höjd.

Mellan två av huskropparna planeras även för ett brett trappande torg med planteringar som knyter ihop de båda gatorna och som även länkar ihop med övergångsstället mot Gustav III:s Boulevard och Frösunda. Gårdsvägen föreslås byggas om till en cykelgata medan Kolonnvägen kan komma att breddas för att ta emot stombussar.

I dagsläget finns cirka 36.000 kvm BTA bebyggelse inom markområdet, varav allt kommersiella lokaler, så förslaget handlar om nästan en fördubbling. Bostäderna hamnar längst i söder, där det finns bostäder i närheten idag.

Planområdet är drygt 300 meter långt och relativt smalt. Den befintliga bebyggelsen föreslås rivas och ersättas med nya hus enligt planen. Fastighetsägaren Fabege avser dock tillsvidare att spara sitt gråputsade kontorshus i 6 våningar, Stigbygeln 2, dit man flyttade under fjolåret när man flyttade från den västra sidan av spårområdet i Arenastaden.

Planen har tagits fram av Fabege och Solna stad tillsammans med arkitektfirman C.F. Møller Architects.

Stort fokus har legat på att skapa variation i både den stora och lilla skalan med fungerande, väl gestaltade volymer, attraktiva sockelvåningar och detaljrika fasader. Vi ser fram emot att fortsätta detta goda samarbete, säger Sara Nilsson, uppdragsansansvarig och arkitekt på C.F. Møller Architects.

Fabege är dessutom aktuellt i två andra detaljplaner i närområdet och i båda tillsammans med Skanska, och då i direkt anslutning till spårområdet. På östra sidan handlar det om området norr om Solna United. Runt Solna station, på båda sidor, finns projektplaner som FV berättat om tidigare.

Visionsbild av trapptorg från sydväst med föreslagen omgivande bebyggelse. Illustration: C.F Møller Architects
Visionsbild med Kolonnvägen söderut, vy ifrån stadsdelsparken framför Lilla Frösunda gård. Kontorshuset på Stigbygeln 3 och 5 med indragen entré närmast till höger i bilden. Illustration: C.F Møller Architects
Visionsbild, Gårdsvägen söderut. Huset på Stigbygeln 3 & 5 närmast till vänster. Illustration: C.F Møller Architects
Visionsbild med Gårdsvägen norrut. Bostadshuset på Tömmen 2 med tegel- och träfasader till höger, intill detta ett kontorshus på Tömmen 1 med träfasader. Fröparken i förgrunden till vänster. Illustration: C.F Møller Architects
Illustration: C.F Møller Architects
Illustration: C.F Møller Architects
Planområdet inom röda linjer på ortofoto med gatunamn och Solna stations befintliga entréer.
Så här ser området ut idag. Flygbild över området söderifrån.
… och så här kan de fyra kvarteren komma att se ut framöver. Illustration: C.F Møller Architects

Fler Nyheter från förstasidan

Stor jätte ännu osåld

Försäljningsplan gick inte i mål. 57.000 kvm omtyckt handel – men med minst ett stort frågetecken.

Lämnar Rikshem – blir vd för stor allmännytta

Äger cirka 10.000 bostäder.

Skiftar Selin-bolag som motpart i affär om 440 mkr

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat denna fastighet”.

Bolagen som höjer hyrorna mest 2023

Snittet för hyreshöjningarna landar på 4,12 procent.

”Ingen ljusning i sikte under resten av 2020-talet”

Ny marknadsrapport för bostadsmarknaden.

Cibus nyemission växte

Ökades på med 130 mkr under torsdagskvällen – med rabatt om 10 procent mot börskursen. Ska lösa obligationslån.

Snabb affär nära Östermalmstorg

Från start till full betalning tog processen endast 15 dagar.

Vill sälja klassisk arena

FV berättar om fastighetsägandet runt om i landet.

Miljardaffär med köpcentrum

Två välkända handelsanläggningar byter ägare.

Köparens 7:e och 8:e köpcentrum

Proppen ur. FV summerar att 16 välkända anläggningar bytt ägare sedan 2020.

Realplay

En säsong med återbruk – och obligationer

Det senaste året har Realplay producerat ett 30-tal program, några av dem väckte extra intresse och FV listar här dessa godbitar.

JM säljer för 676 miljoner

Plötsligt en stor bostadsaffär. FV berättar om köparen.

Bostäder i clinch med stigande räntor

De ”säkra” intäkterna räcker inte för att försvara aktiekurserna.

Rik privatfamilj vill köpa – redo förvärva för miljarder

Letar efter volymer om minst 1.000 lägenheter. Berättar för FV.

Tillbaka till förstasidan