Så här kan centrala Sundbyberg se ut framöver när spårområdet är överdäckat. Till vänster syns Vasakronans fastighet som kan få en påbyggnation och till höger AMF:s fastighet som även den kan växa. Längst till Vänster Fabeges kåk som redan projektutvecklats. På illustrationen syns det västra torget. Illustrationer: Belatchew Arkitekter

Bilder: Så blir centrala Sundbyberg i framtiden

50.000 kvm kontor och 2.000 nya bostäder. Det blir resultatet när järnvägsspåren i centrala Sundbyberg förlagts i tunnel. Det är främst trion Vasakronan, AMF Fastigheter och Atrium Ljungberg som ska utveckla nya kontorslokaler.

Sträckan som ska förläggas i tunnel är ungefär 1,4 km lång och bidrar till att den barriär som delat Sundbybergs stadskärna försvinner. Samtidigt med tunnelförläggningen byggs det fyrspår istället för dagens två som ofta orsakat tågköer och förseningar. Det är alltså den sista etappen av Mälarbanan som börjat genomföras – och som medför stora projektmöjligheter i Sundbybergs stadskärna (och även i Huvudstaområdet i Solna).

Sundbybergs stadskärna berörs som helhet, med fokus på fyra detaljplaneområden: Stationsområdet (Dp järnvägen), Marabouområdet (Dp södra mot Bällstaån), kvarteret Kabeln i anslutning till järnvägen (Dp södra mot järnvägen) och egna fastigheter i västra delarna av stadskärnan där det idag finns blandad lättindustri (Dp västra).

– Det kommer att bli attraktiva lägen för kontor och bostäder. Stadskärnan har redan idag en lika hög koncentration caféer, restauranger och handel som Gamla stan. Det är en unikt urban miljö utanför tullarna, säger Sara Widås, projektchef Sundbybergs nya Stadskärna.

Så här kan det komma att se ut vid stationens östra torg, i riktning mot Swedbanks HK och Solna Business Center. Illustration: Belatchew Arkitekter

För centrala Sundbyberg tecknade AMF Fastigheter i oktober 2018 ett intentionsavtal med staden om att utveckla den stationsbyggnad som ska uppföras ovan den tunnelförlagda och utbyggda järnvägen. Det var en avancerad lösning som innebar att AMF Fastigheter skulle bygga mer än 20.000 kvm lokaler i en påbyggnad av existerande byggnad och en med den sammanhängande åttavåningsbyggnad ovanför stationsläget. Men sedan ett tag har den idén hamnat i papperskorgen eftersom den dels var tekniskt och processmässigt krävande, dels ej accepterades av Trafikverket med anledning av de risker det farliga gods som tillåts på svensk järnväg skulle medföra.

Istället har Sundbybergs stad, tillsammans med Vasakronan och AMF Fastigheter rekordsnabbt, under ett halvår, jobbat fram ett nytt förslag för stationsområde. Det nya förslaget som var på granskning under sommaren innefattar en stationsbyggnad i ett våningsplan direkt ovanför överdäckningen, med främst lokaler för resenärsservice. Utformningen av denna ska avgöras i arkitekttävling närmare genomförandet 2030, och ska bli en ”svulstig pärla” som markerar platsen och järnvägens betydelse för Sundbyberg.

Här den modell som Sundbyberg byggt upp för sin framtida stadskärna. Till höger syns resecentrum samt Vasakronans och AMF Fastigheters projektmöjligheter. Foto: Mikael Ullén

Dessutom får Vasakronan möjlighet till en påbyggnad av kvarteret Godset på den norra spårsidan om närmare 20.000 kvm kontor och AMF Fastigheter 10.000 kvm kontor på fastigheten Sundbyberg 2:78 (känt som Ikanohuset) på andra sidan spårområdet. Byggstart ligger huvudsakligen efter järnvägsanläggningen färdigställts, 2028–2034.

Sundbybergs stadskärna är redan idag en storregional knutpunkt för kollektivtrafiken, och det enda läget i regionen förutom Stockholms central som rymmer både fjärrtåg, pendeltåg, tunnelbana, spårväg och bussar.

De gröna ytorna utökas genom stadsutvecklingsprojektet. Illustration: Belatchew Arkitekter

Direkt ovan det utbyggda och tunnerförlagda järnvägsområdet byggs park, gata, torg samt lätta paviljongsbyggnader. Totalt, genom Sundbyberg kommuns planer, ökas grönytan med 40 procent inom området. Bland annat föreslås den stora båtuppläggningsplatsen som finns bredvid Marabouparken längs Bällstaån att bli en rekreativ parkyta.

Vid Marabouparken, i det kulturmiljömässigt värdefulla Marabouområdet, äger Atrium Ljungberg fastigheter. Inriktningen för det planbesked som staden medgivit, innefattar en återanpassning till området ursprungliga intentioner samt tillkommande bostäder och kontor. Totalt kan det handla om en tillförsel av cirka 15.000 kvm kontorslokaler, i högre byggnader än idag.

I kvarteret Kabeln har Skandia Fastigheter sedan länge stora utvecklingsplaner. Den nya detaljplanen i anslutning till järnvägen handlar huvudsakligen om bostäder, totalt cirka 65.000 kvm BTA.

Den västra delen av stadskärnan får ett helt nytt innehåll. Dagens lättindustrifastigheter rivs och ersätts med bostäder. Foto: Mikael Ullén

I den västra delen av stadskärnan finns idag lättindustrifastigheter. Dessa ska rivas och först nyttjas som etableringsytor för järnvägsutbyggnaden. Samtidigt planerar fastighetsägaren Sundbybergs stad att därefter utveckla 115.000 kvm BTA, främst bostäder (90.000 kvm BTA). Upplåtelseformen är inte beslutad. För stadskärnans befintliga bestånd ligger fördelningen idag nära 50/50 mellan hyresrätter respektive bostadsrätter/äganderätter. Allmännyttiga Fastighets AB Förvaltaren har idag ett stort bestånd i stadskärnan.

Sara Widås, projektchef Sundbybergs nya Stadskärna. Foto: Mikael Ullén
Totalt 2.000 bostäder och 50.000 kvm kontorslokaler planeras i centrala Sundbyberg. Illustration: Belatchew Arkitekter
Längs hela Bällstaån, som skiljer Sundbyberg från Stockholm planeras det för promenadvänliga stråk. Illustration: Belatchew Arkitekter
Utställningslokalen Titt-in har öppnat i centrala Sundbyberg, i en del av Signalfabriken. Foto: Fastighetsvärlden
På modellen syns Atrium Ljungbergs projektmöjligheter som vita klossar nere till vänster och Skandia Fastigheters som gråa klossar i mitten. Foto: Mikael Ullén
Här är området som överdäckas, totalt 1,54 kilometer. Ovanpå blir det främst grönytor och torg,

Missa inte! Bostadsdagen 2023

Den 22 februari är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Bostadsdagen 2023. Det äger rum på Grand Hôtel, Stockholm.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

Stor bostadsutvecklare lägger större varsel

FV berättar om ännu ett bolag som tvingas agera på den förändrade marknaden.

Skanska gör stort förvärv

Stor tomt om nästan 40.000 kvm i attraktivt läge.

Hackspett stoppar 130 bostäder i Söderort

Bostadsbolag tvingas lägga stort projekt i papperskorgen.

Juryns val: Bästa transaktionskonsult

Juryn har utsett fem ledande mäklare som gått till final.

Juryns val: Fem i final om Årets lokalkonsult

Läs om vilka fem som är nominerade.

Skanska hyr ut 2.500 kvm

Uthyrningsgraden når 75 procent.

Coworkingfirma hyr hel byggnad i Gamla stan

Palatsbyggnad. ”Finns ingen byggnad med samma wow-faktor.”

Affärsanalys

Rekordnivå men med en högre yield

Daniel Holmkvist vid CBRE har analyserat en uppmärksammad affär nära Stureplan.

Besqab i nyemission om 825 miljoner

Kommer att använda pengarna till att i förtid helt återbetala den obligation man gav ut för två år sedan.

”Kontorsvägrarna” – så kan de lockas åter

De anställda berättar vad som krävs för att lämna hemmet.

Hyr ut över 3.000 kvm på Södermalm

Fortsatt högt tryck efter lokaler.

De fem kan vinna priset Bästa uthyrning 2022

Svårt uppdrag för juryn. Många spridda röster.

Realplay

Helheten ger rätt skattelösning

För fastighetsbranschen spelar skattefrågor ofta en stor roll. Om det handlar det senaste avsnittet från Realplay där ”dokumentera” blir ett viktigt råd.

Satsar nära Stureplan

Driver flera välkända krogar. Har nu tecknat kontrakt för ytterligare en lokal.

Tillbaka till förstasidan