Bilder: Ödsligt och säkert på Kungsledens stämma

Kungsledens årsstämma ägde rum på bolagets huvudkontor under torsdagen. På plats i lokalerna under stämman fanns endast 14 personer. Bolaget tillhör de som varit allra tydligast i sina förberedelser för att inte riskera att sprida viruset.

Stämman var över på 32 minuter. Det kan jämföras med mer normala en och en halv timme.

Av de 14 på plats i lokalerna var nio externa i form av sju aktieägare, inklusive ombud för aktieägare, och två från Euroclear. Fem var från Kungsleden. Snittet för de senaste årens stämmor vid Kungsleden är ett totalt deltagande på 140 personer. Alltså en tiondel i år.

Från Kungsledens sida fanns alltså fem på plats, bland annat stämmans ordförande Tone Myhre-Jensen (som normalt jobbar som advokat vid Cederquist) samt några anställda som höll i logistiken och tekniken.

Tone Myhre-Jensen höll i mötesklubban eftersom bolagets ordinarie styrelseordförande Charlotte Axelsson tillhör riskgruppen. Axelsson var dock med via telefon och hälsade välkommen.

Från ledningsgruppen fanns endast två anställda på plats, chefsjuristen Malin Axland och kommunikationschefen Anna Trane. Via telefon fanns även vd Biljana Pehrsson och CFO Magnus Jacobson med.

Kungsleden hade även spelat in ett förinspelat vd-anförande av Biljana Pehrsson som aktieägarna hade möjlighet att se via bolagets sajt, men som inte spelades upp under den korta stämman. Filmen spelades in av två kollegor med varsin mobiltelefon, för att ibland kunna byta vinkel.

Anna Trane är nöjd med hur bolagsstämman genomfördes:

– Det är en unik situation.Det handlar om att värna om varandra och om att lyssna till myndigheternas råd. Om det hade blivit fler än 50 hade vi fått ställa in. Nu hade vi en fördel av att vi även kunde erbjuda poströstning, vilket inte var möjligt för de bolag som hade sin stämma tidigt, säger Annan Trane till Fastighetsvärlden.

Hon berättar vidare:

– Dessutom har vår chefsjurist Malin gjort ett stort jobb genom att ringa runt till de anmälda aktieägarna som finns i riskzonen och upplyst om vilka alternativ det finns, som att poströsta eller använda sig av ombud.

I informationen i inbjudan till bolagsstämman, som skickades ut 17 mars, så informerade bolaget om ett flertal försiktighetsåtgärder för att minska risken för spridning av viruset. Då berättade man att Kungsledens styrelse beslutat om att begränsa planerade anföranden till ett minimum och att ingen förtäring kommer ske efter stämman. Bolaget berättade även att deltagande av både styrelseledamöter, bolagsledning och antalet närvarande icke aktieägare kommer att begränsas. Man underströk även möjligheten att inte närvara personligen vid Kungsleden årsstämma utan att istället delta via ombud om man känner något symptom.

Den 15 april uppmanade Kungsleden alla aktieägare att inte delta alls personligen vid årsstämman. De ombads istället att delta via ombud eller att rösta på distans genom poströstning.

Kungsleden konstaterade även att om det kom mer än 50 personer till stämman skulle den kunna komma att flyttas till ett senare tillfälle.

Kungsleden meddelade då även ytterligare försiktighetsåtgärder:

  • Kungsledens vd, Biljana Pehrsson är inte på plats för sitt anförande utan närvarar per telefon (talet finns för övrigt här, extern länk)
  • Ett videoinspelat vd-anförande läggs upp på bolagets webbplats efter stämman
  • Styrelsen, ledningen, revisorerna samt valberedningen är inte på plats utan närvarar vid stämman per telefon
  • Ingen förtäring eller dryck serveras

Resultatet blev alltså endast 14 personer närvarande, varav sju aktieägare, två från Euroclear och fem från Kungsleden.

Kungsledens budskap gick fram. Det var väldigt få på plats på stämman och det var minst två meter mellan de utplacerade stolarna.
Det obligatoriska ”tvätta händerna”.

När det gäller det formella på själva bolagsstämman så beslutade stämman att balansera vinsten i ny räkning. Detta skedde efter att styrelsen den 14 april dragit tillbaka sitt tidigare förslag till utdelning med totalt 2,60 kronor per aktie med utbetalning kvartalsvis om 0,65 kronor per aktie. Styrelsen avser att avvakta tills konsekvenserna av covid19-pandemin bättre kan överblickas och om förutsättningarna medger, är ambitionen att kalla till en extra bolagsstämma under hösten 2020. Vid en eventuell extra bolagsstämma lämnas ett förslag om utdelning och storlek på denna.

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju ledamöter.

Till styrelseledamöter omvaldes Charlotte Axelsson, Ingalill Berglund, Jonas Bjuggren, Charlotta Wikström och Christer Nilsson. Till nya ledamöter valdes Fredrik Wirdenius och Jonas Olavi. Vidare omvaldes Charlotte Axelsson till styrelsens ordförande.

Ulf Nilsson har avböjt omval.

Fler Nyheter från förstasidan

Miljardköparen Barings om strategin för framtiden

FV summerar även bolagets offensiv sedan vd-rekyteringen.

Raketkonsult värvar två

Den lilla rådgivningsbyrån ligger bakom riktigt många affärer. Nu växer firman med två anställda.

Kilenkrysset hyr ut 4.300 kvm

Först kontrakt med Fabege om 17.000 kvm. Nu har ännu ett hyreskontrakt signerats.

Porträtt

Söker handelns vinnare

Framåt. När andra investerare flydde från handelsfastigheter gick Jan Björks Redito in och storköpte utvalda delar. Nu ger sig bolaget in i flera nya investeringar.

Slättö slår till för 590 mkr på Kvarnholmen

Den totala uthyrningsbara ytan är 11.000 kvm.

Svensk bolag säljer för 500 mkr vid lyxiga Florida Keys

”Vi har blivit en väl ansedd fastighetsaktör i Florida”.

Ska hitta privat ägare vid stor kommunal försäljning

29.000 kvm i attraktivt läge i haussad ort.

Succé för nytt magasin om innovation – läs gratis

Fastighetsvärldens nya magasin om Innovation och fastigheter har fått ett mycket positivt mottagande.

Köper för 727 mkr i Sundbyberg

230 bostäder ingår i projektet. Nära nya tvärbanan.

Miljardsäljer logistikpaket – köparen tar stor vakansrisk

Sex projekt om totalt 130.000 kvm lokaler. FV berättar var fastigheterna finns.

Hyr ut 1.800 kvm i höga Kineum

Endast 15 procent återstår att hyra ut i duons hyllade projekt.

Bygger rekordstor padelhall

Castellums anläggning kommer innehålla hela 20 banor.

Storvinst: Säljer del av Tre Kronor för hela en miljard

25 fastigheter ingår i affären. FV berättar om vinsten.

Slättö och SIBS i första affären på väg till 10 miljarder

Johan Karlsson: ”Nu höjer vi ambitionsnivån ytterligare”. FV berättar var sex av projekten finns.

Tillbaka till förstasidan