Besviken minister vädjar: ”Hjälp till nu!”

Näringsminister Ibrahim Baylan är besviken på många av landets fastighetsägare på grund av deras av ointresse att hjälpa hyresgäster som drabbats av coronans effekter.
– Jag vill skicka en kraftfull signal: Hjälp till nu!

Ministern fick i en fråga svara på uppgiften att statliga fastighetsägare inte gått före för att möta hyresgäster med problem.

– Alla har ett ansvar. Alla, såväl offentliga som privata fastighetsägare, måste vara med att hjälpa till. Det finns bara en aktör och det är ”Sverige tillsammans”, sa Baylan.

Näringsminister Ibrahim Baylan höll vid 13-tiden under torsdagen en pressträff om initiativet tillfälliga rabatter för fasta hyreskostnader i utsatta branscher.

– Ska vi lyckas måste alla vara med och bidra.

Den 25 mars berättade regeringen att man avsatt 5 miljarder kronor till sänkta lokalhyror. Inriktningen är att staten bär 50 procent av nedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran, läs mer här.

Finansmarknadsminister Per Bolund sa då: Här förutsätter vi att hyresvärdarna är generösa mot sina hyresgäster och ser till att det här stödet kommer hyresgästerna till gagn och att de är beredda att agera snabbt och hjälpa hyresgäster som är i en väldigt svår situation”

Näringsminister Baylan berättar nu att han hört att många butikshyresgäster fått väldigt lite respons från sin hyresvärd för de ekonomiska problem som coronaviruset medfört. Ministern har fått höra att viljan hos fastighetsägare att hjälpa till är svag.

– Jag vill skicka en kraftfull signal: Hjälp till nu!

Ursprungligen talade regeringen om att stödet var avsett för utsatta branscher inom sällanköpshandel, hotell och restaurang samt vissa andra verksamheter. På torsdagens pressträff breddade Baylan innehållet:

– Det handlar om flera verksamheter som är kopplade till konsumentnära och tjänsteverksamhet. Det kan vara tandläkare, kroppsvård och kongresser och mässor, sa Ibrahim Baylan.

Lista över branscher som berörs av hyresstödet finns här (extern länk)

Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige:

– Regeringen och Ibrahim Baylan skapar orealistiska förväntningar om sänkta hyror. Jag är mycket förvånad över att regeringen höjer konfliktnivån mellan aktörerna när det vi behöver är samförstånd och ett regelverk för stödet. Det är ett gemensamt ansvar som ska tas och det duger inte att regeringen pekar på en av flera aktörer.

Regeringen har ännu inte lämnat besked om hur stora stöden till enskilda företag kan vara eller hur det i praktiken ska hanteras. Förseningen och fördröjningen av klara besked har skapat en osäkerhet bland landets fastighetsägare och lokalhyresgäster som inte hade behövts finnas, uppger Fastighetsägarna.

– Vi är oroliga för att breddningen av verksamheter som ska omfattas innebär att förväntningarna blir orealistiska och att det statliga stödet på 5 miljarder kronor inte räcker. I flera grannländer planeras nu stödpaket som är betydligt mer omfattande och som skulle rädda många fler företag och jobb, säger Reinhold Lennebo.

– Det är viktigt att det fortsatta arbetet sker i samverkan mellan fastighetsägare och hyresgäster i de stödberättigade verksamheterna. Regeringen lägger ett stort ansvar på fastighetsägarna att hantera offentliga medel som ska stötta lokalhyresgästerna. Men man kan inte lägga över detta ansvar på en hel bransch utan att man är tydlig med hur tillämpningen ska ske. Det är regeringens uppgift. Våra medlemmar behöver därför ett tydligt statligt regelverk om hur och när stödet får användas för att kunna fatta beslut som fungerar för dem och deras hyresgäster, säger Reinhold Lennebo.

– Det nu beslutade stödpaketet avser hyresstöd under andra kvartalet. Det tredje kvartalet närmar sig med snabb takt och vi vet att det kommer att behövas mer stöd. Regeringen måste inse allvaret och framöver agera både snabbare och mer kraftfullt, avslutar Reinhold Lennebo.

Paketet för hyresrabatter ligger nu hos EU-kommissionen för godkännande och regeringen förväntas kunna fatta beslut om paketet under nästa vecka.

Fler Nyheter från förstasidan

Vill öppna tio under 2020

Det digitala vårdbolaget planerar för flera fysiska enheter. Den första öppnar nära Östermalmstorg.

Digital Inns nya ägare: "Finns vissa guldlägen"

Förvärvar Digital Inns konkursbo och planerar att expandera.

SHF hyr ut blixtsnabbt efter köp från Ikea

Hyr ut 3.800 kvm. Gör åter en snabb uthyrning efter ett större köp.

Bilder: Niams nya kontor i värtan – med publik takbar

Totalt omfattar kontorskvarteret 32.000 kvadratmeter.

Nytt flytande utomhusbad vid Gamla stan

Vill kopiera succén som finns i centrala Helsingfors. Se karta.

90.000 lägenheter i utsatta områden

FV har kartlagt fastighetsägarna på platserna där det skjuts, sprängs och förvaltas.

Avyttrar hyresrätter för 267 miljoner i väst

JV säljer till lokalt bolag.

Transaktionschef lämnar rådgivningsbolag

Har arbetat på bolaget i elva år. Rollen blir vakant tills vidare.

Säljer handel för 140 mkr

Hyresvärde på över nio miljoner. Mitt i stan.

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Newsec vässar digitala erbjudandet över hela Norden

Gör stor organisationsförändring och utser ny vd för Newsec Property Asset Management Sweden

Revisorn om Oscar P: Osäker om överlevnad

Oscar Properties har, efter kraftig försening, nu publicerat sin årsredovisning. Ingemar Rindstig och kollegorna på EY skriver en 4 sidor lång revisionsberättelse.

SBB närmar sig 5 mdr i försäljningar – gör ny affär

Batljan: ”Hög efterfrågan på våra kassaflödesfastigheter”.

Tillbaka till förstasidan