Besqabs nya finansiella och operativa mål

Vid dagens kapitalmarknadsdag presenterar Besqabs VD Carola Lavén tillsammans med CFO Magnus Ekström nya finansiella och operativa mål.

Besqabs ambition är att fortsätta utveckla och växa bolaget och, som tidigare presenterats, kommer verksamheten att breddas. Som komplement till kärnaffären bostadsutveckling ska Besqab också äga och förvalta egenutvecklade hyresrätter, vårdboenden och annan samhällsservice. För att bättre avspegla den framtida affären har Besqab därför sett över och fastställt nya finansiella och operativa mål.
– Besqabs beslut att bredda verksamheten är ett naturligt steg för att fortsätta utveckla och växa bolaget. Med två tydliga affärsben skapar vi bättre möjligheter för detta. Som ett led i breddningen, våra tillväxtambitioner och för att bygga vidare på vår starka bostadskompetens väljer vi nu att uppdatera och förtydliga våra finansiella och operativa mål som kommer att styra vårt arbete för en lönsam tillväxt, säger Carola Lavén VD på Besqab.

Besqab inför ett nytt finansiellt mål för rörelsemarginal samt höjer det nuvarande målet för soliditet från 30 procent till 35 procent. Dessutom införs nya operativa mål för produktionsstarter, vinstmarginal i projekten och förvaltningsresultat som är satta till utgången av år 2023. Målet för avkastning på eget kapital om 15 procent liksom utdelningspolicyn ligger fast.

– Det övergripande målet för Besqab är att  växa lönsamt och förstärka vår position som en ledande bostadsutvecklare som utvecklat attraktiva bostäder under mer än 30 år. Vi väljer därför att uppdatera våra finansiella och operativa mål för att förstärka inriktningen och öka takten i vår utveckling, säger Magnus Ekström, CFO på Besqab.

Besqabs finansiella och operativa mål

Styrelsen har fastställt följande nya mål som ska utvärderas som en helhet:

Finansiella mål

  • Soliditeten ska uppgå till minst 35 procent
  • Rörelsemarginalen ska uppgå till minst 10 procent
  • Avkastning på eget kapital ska uppgå till minst 15 procent

Utdelningspolicy

Utdelningen ska vara minst 30 procent av resultatet efter skatt (exklusive orealiserade värdeförändringar).

De finansiella målen inklusive utdelningspolicyn definieras utifrån segmentsredovisningen.

Operativa mål

  • Besqab ska senast år 2023 nå en årlig takt av produktionsstarter om 1 000 bostäder.
  • Vinstmarginalen i projekt avseende bostads- och äganderätter ska uppgå till minst 15 procent.
  • Besqab ska senast år 2023 nå ett underliggande årligt driftnetto om cirka 100 Mkr

De nya målen gäller från och med 1 januari 2021.

Fler Nyheter från förstasidan

Miljardköparen Barings om strategin för framtiden

FV summerar även bolagets offensiv sedan vd-rekyteringen.

Raketkonsult värvar två

Den lilla rådgivningsbyrån ligger bakom riktigt många affärer. Nu växer firman med två anställda.

Kilenkrysset hyr ut 4.300 kvm

Först kontrakt med Fabege om 17.000 kvm. Nu har ännu ett hyreskontrakt signerats.

Porträtt

Söker handelns vinnare

Framåt. När andra investerare flydde från handelsfastigheter gick Jan Björks Redito in och storköpte utvalda delar. Nu ger sig bolaget in i flera nya investeringar.

Slättö slår till för 590 mkr på Kvarnholmen

Den totala uthyrningsbara ytan är 11.000 kvm.

Svensk bolag säljer för 500 mkr vid lyxiga Florida Keys

”Vi har blivit en väl ansedd fastighetsaktör i Florida”.

Ska hitta privat ägare vid stor kommunal försäljning

29.000 kvm i attraktivt läge i haussad ort.

Succé för nytt magasin om innovation – läs gratis

Fastighetsvärldens nya magasin om Innovation och fastigheter har fått ett mycket positivt mottagande.

Köper för 727 mkr i Sundbyberg

230 bostäder ingår i projektet. Nära nya tvärbanan.

Miljardsäljer logistikpaket – köparen tar stor vakansrisk

Sex projekt om totalt 130.000 kvm lokaler. FV berättar var fastigheterna finns.

Hyr ut 1.800 kvm i höga Kineum

Endast 15 procent återstår att hyra ut i duons hyllade projekt.

Bygger rekordstor padelhall

Castellums anläggning kommer innehålla hela 20 banor.

Storvinst: Säljer del av Tre Kronor för hela en miljard

25 fastigheter ingår i affären. FV berättar om vinsten.

Slättö och SIBS i första affären på väg till 10 miljarder

Johan Karlsson: ”Nu höjer vi ambitionsnivån ytterligare”. FV berättar var sex av projekten finns.

Tillbaka till förstasidan