Beslut om Finnslättens utveckling

På torsdagens möte väntas byggnadsnämnden i Västerås bland annat besluta om samråd för en detaljplan som visar hur Finnslätten kan utvecklas med bostäder, skola och hotell.

Annons

Utvecklingen på Finnslätten fortsätter. Den övergripande visionen handlar om att göra Finnslätten till en attraktiv plats för framtidens företag och medarbetare. Ett av de gemensamma målen är att integrera forskning och utbildning med företagens utveckling, samt att Finnslätten ska bli en mer tillgänglig plats för alla västeråsare med en mix av verksamheter, bostäder och service.

Planprogrammet för Finnslätten beslutades i februari 2021 och sedan dess pågår detaljplaneringen för olika områden. Nu väntas samråd för en detaljplan, dp 1975, som visar hur en del av Finnslätten kan utvecklas med cirka 300 till 400 bostäder, skola, verksamheter och hotell. Planområdet är i Finnslättens södra del intill Österleden och Lugna gatan. De nya lägenheterna ska möta bostadsbehovet för dem som jobbar i området. Detaljplanen visar också hur Fredholmsgatan kan breddas och hur nya gång- och cykelvägar samt mindre kvartersgator kan skapas för att öka tillgängligheten. I planen ställs det också krav på god arkitektur och att det som ska byggas formas med omsorg. Under samrådet kan berörda lämna synpunkter på planen.

– De företag som finns på Finnslätten utvecklas i mycket hög takt. Det finns stora behov av att fortsätta utveckla och konkretisera området i den riktning som finns i planprogrammet och visionen om Finnslätten, säger byggnadsnämndens vice ordförande Jonas Cronert.

–Detaljplaner ger möjligheter att komplettera och bygga till Finnslätten på ett sätt som gör att områdets attraktivitet ökar väsentligt, både för företagen som frodas här och för alla andra som kommer till området, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

Detaljplanen beskriver hur Finnslätten kan utvecklas med bland annat bostäder och skola. I dag finns det kontors-, industri och verksamhetslokaler på platsen som föreslås att omvandlas och integreras med de nya byggnaderna. Bild: ÅWL arkitekter

På nämnden väntas också beslut om att ta fram en detaljplan för kvarteret Loke i hörnet av Sturegatan och Stora Gatan i centrum. Syftet är bland annat att utveckla innerstaden med ett mer attraktivt och levande centrum och planen ska visa hur området kan utformas med bostäder, hotell och olika serviceverksamheter.

–Innerstaden i Västerås behöver utvecklas på många olika sätt för att den ska kunna fortsätta leva och vara en attraktiv plats för alla, säger Carl Arnö.

Missa inte! Fastighetsdagen Örebro 2024

Den 4 september är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Fastighetsdagen Örebro 2024. Seminariet äger rum på Örebro Konserthus, Örebro.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

Sagax investerar 1,6 mdr

43 fastigheter och nästan totalt 300.000 kvm lokaler.

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Tillbaka till förstasidan