Bättre resultat för Hufvudstaden

Hufvudstadens bruttoresultat från fastighetsförvaltningen ökade med 3 procent och uppgick till 972 mkr under årets första tre kvartal (944 motsvarande period ett år tidigare).

Ökningen förklaras främst av högre hyresintäkter.

Fastighetsförvaltningens nettoomsättning var 1333 mkr (1295), en ökning med 3 procent.

Periodens resultat efter skatt var 3137 mkr (2 132), motsvarande 15,21 kronor per aktie (10,33). Ökningen förklaras främst av högre orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet samt omräkning av uppskjuten skatt till följd av sänkt bolagsskatt.

Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgick till 42,7 mdr (39,7 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde om 164 kronor per aktie (152 vid årsskiftet). Periodens orealiserade värdeförändring var 2467 mnkr (1878).

Under årets tredje kvartal öppnades den nya entrén till NK-varuhuset i Stockholm i grannfastigheten Parkaden. Den nya kosmetikavdelningen NK Beauty har invigts.

Ett nytt matkoncept med både restaurang och avhämtning kommer att öppna i Birger Jarlspassagen i Bibliotekstan, Stockholm.

Bakom konceptet står krögarna Adam Dahlberg och Albin Wessman. HUGO BOSS har tecknat avtal om att öppna en butik i Fredstan, Göteborg.

I Nordstan i Göteborg har två kontorshyresavtal om totalt cirka 4800 kvm tecknats med Folksam som flyttar in i Fyran och Alektum som utökar sin förhyrda yta i Femman.

Fler Nyheter från förstasidan

Humlegårdens hus oskadda

Kraftig explosion i Hagalund där Humlegården äger 80 procent av fastigheterna.

Syskonpar köper för 400 mkr

Förvärvar 32.000 kvm bostäder och lokaler i centralt läge.

Microsoft slår till och köper 120.000 kvm mark

Avser att bygga ett datacenter i världsklass.

Akelius: ”Det är istället ett slag i ansiktet”

Kommenterar förslag som berör 24 procent av bolagets fastighetsvärde.

Tre institutioner har sålt för 13 miljarder på två år

Stora avyttringar. FV går igenom försäljningarna och vad som ligger bakom.

Höghus på Östermalm nobbas

Planerna på 450 bostäder och ett 18 våningar högt torn skickas åter till ritbordet.

JLL värvar fem

Läs om vilka som ansluter till rådgivningsfirman.

Fyra topptjänster tillsatta – några långsittare kvar

Fyra tjänstemanna-vd:ar suttit längre än 13 år. FV går igenom läget vid de största bolagen.

Fem kvar i kamp om stor myndighet

Beslut väntas inom några månader. Nästan 14.000 kvm på spel.

Spotify i våldsam ytexpansion av lokaler i Stockholm

Spotify gör ytterligare en lokalförhyrning. Nu på östra Södermalm. FV summerar förhyrningarna i Stockholm och berättar om den historiska expansionen.

Ny vd till Backahill

Familjen Erik Paulssons fastighetsbolag får en ny koncernchef.

Tidigare topp-vd startar nytt JV med Balder

Fokuserar på Stockholmsområdet. Berättar för FV om vilka segment som är intressanta.

Tillbaka till förstasidan