Batljans SBB visar siffrorna för 2018

SBB:s nyckeltal för 2018 och för fjärde kvartalet.

Helåret 2018:

 • Hyresintäkterna ökade till 1 680 mkr (1 339).
 • Driftsöverskottet ökade till 1 071 mkr (877).
 • Resultat före skatt blev 1 904 mkr (3 131), varav:
  Förvaltningsresultatet ingår med 321 mkr (338). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade finansieringskostnader om -205 mkr.
  Orealiserade värdeförändringar på fastigheter exklusive byggrätter ingår med 1 340 mkr (2 041).
  Orealiserade värdeförändringar som resultat av byggrätter ingår med 177 mkr (749).
  Realiserade värdeförändringar avseende fastigheter ingår med 58 mkr (7).
  Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med 8 mkr (-4).
 • Periodens resultat var 1 690 mkr (2 429) efter avdrag för uppskjuten skatt om -212 mkr (-662) och aktuell skatt om -2 mkr (-40), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 2,07 kr (3,60) före utspädning.
 • Fastighetsportföljens värde ökade med 2,2 mdkr under perioden till 25,2 mdkr (23,0).
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) ökade till 8 736 mkr (7 120), motsvarande 11,55 kr (9,65) per aktie.
 • Styrelsen föreslår utdelning om 0,25 kr (0,10) per stamaktie A och B, utdelning på 2 kr per stamaktie D och utdelning om 35,00 (35,00) kr per preferensaktie.

Fjärde kvartalet i korthet:

 • Hyresintäkterna ökade till 453 mkr (384).
 • Driftsöverskottet ökade till 274 mkr (257).
 • Resultat före skatt var 700 mkr (493), varav förvaltningsresultatet ingår med 28 mkr (87). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade finansieringskostnader om -125 mkr. Värdeförändringar avseende fastigheter ingår med 671 mkr (409).
 • Periodens resultat ökade till 691 mkr (381), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 0,83 kr (0,48) före utspädning.

Vd Ilija Batljan kommenterar:

”Vi levererar ett resultat efter skatt på 691 mkr motsvarande 0,83 (0,48) kr per A- och B stamaktie under fjärde kvartalet. 2018 blev Samhällsbyggnadsbolagets (SBB) bästa år hittills och vi avslutar det med ett bra kvartal. Starkt resultat, förstärkt finansiell ställning och reducerad finansieringskostnad möjliggör en höjd utdelning från 0,10 kronor till 0,25 kronor per A- och B stamaktie. Vår intjäningsförmåga på 12-månaders rullande basis var i slutet av året ca 770 mkr, vilket motsvarar en ökning med 32 procent från 582 mkr i slutet av 2017. De finansiella nyckeltalen talar sitt tydliga språk. Vid utgången på året redovisar vi ett eget kapital på 11 197 mkr. Belåningsgraden uppgick till 53 procent och den justerade soliditeten till 44 procent”.

Missa inte! Årets stora seminarium om samhällsfastigheter

Webbsänt seminarium, tisdag 1 dec 2020..
Klicka här för mer info!

Fler Nyheter från förstasidan

PR-byrån för branschen får kunglig glans

Efter att ha varit igång i drygt ett år, och med ett 25-tal uppdragsgivare, rekryterar TFZ nu en senior toppkraft.

Tidigare konsult-topp startar fastighetsbolag

Under namnet Harvesta Fastigheter ska opportunistiska investeringar göras över hela landet.

Utmanaren Obos Nya Hem slår till med 08-förvärv

Nu ökar den norska jätten tempot i Sverige.

Trippelförvärvar för kvarts miljard – i Småland

Växer ytterligare inom segmenten lättindustri/logistik. Bland tidigare ägare finns en uppmärksammad entreprenör.

Sigillet köper för 280 mkr

Affär med nästan 200 nybyggda hyresrättslägenheter.

Här skapar Klövern världens största padelcenter

Satsningen på den populära racketsporten fortsätter. Tidigare storsatsning knäcktes av covid-19.

Sehlhall säljer i Täby och Upplands Väsby

Växande aktör inom samhällsfastigheter utökar.

Slår till och köper vid Östermalmstorg för 640 mkr

Känd näringslivsperson förvärvar. Läs om kvadratmeterpriset.

Kafékedja nästan utraderad – stänger tre enheter

Trendiga kedjan växte snabbt i Stockholm – nu återstår bara ett kafé.

Se nedbrunna Vildmannen inifrån – nu byggs det uppåt

Se även nya illustrationer över hur fastigheten på Biblioteksgatan kommer att se ut när den är klar.

Förvärvar bostäder på Lidingö för över 300 miljoner

Lars Edman säljer till fond som vaknat till liv.

Stort intresse för Fortinovas aktie – nu inleds handeln

Upp med 4-6 procent under den inledande handeln.

Wallenberg bakom försäljning av fem fastigheter

Köparen agerar snabbt efter den stora miljardförsäljningen.

Hippa burgarkedjor vill expandera – söker lokaler

På jakt i flera svenska städer – vill öppna runt 20 restauranger inom två år.

Tillbaka till förstasidan