Batljans SBB visar siffrorna för 2018

SBB:s nyckeltal för 2018 och för fjärde kvartalet.

Helåret 2018:

 • Hyresintäkterna ökade till 1 680 mkr (1 339).
 • Driftsöverskottet ökade till 1 071 mkr (877).
 • Resultat före skatt blev 1 904 mkr (3 131), varav:
  Förvaltningsresultatet ingår med 321 mkr (338). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade finansieringskostnader om -205 mkr.
  Orealiserade värdeförändringar på fastigheter exklusive byggrätter ingår med 1 340 mkr (2 041).
  Orealiserade värdeförändringar som resultat av byggrätter ingår med 177 mkr (749).
  Realiserade värdeförändringar avseende fastigheter ingår med 58 mkr (7).
  Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med 8 mkr (-4).
 • Periodens resultat var 1 690 mkr (2 429) efter avdrag för uppskjuten skatt om -212 mkr (-662) och aktuell skatt om -2 mkr (-40), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 2,07 kr (3,60) före utspädning.
 • Fastighetsportföljens värde ökade med 2,2 mdkr under perioden till 25,2 mdkr (23,0).
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) ökade till 8 736 mkr (7 120), motsvarande 11,55 kr (9,65) per aktie.
 • Styrelsen föreslår utdelning om 0,25 kr (0,10) per stamaktie A och B, utdelning på 2 kr per stamaktie D och utdelning om 35,00 (35,00) kr per preferensaktie.

Fjärde kvartalet i korthet:

 • Hyresintäkterna ökade till 453 mkr (384).
 • Driftsöverskottet ökade till 274 mkr (257).
 • Resultat före skatt var 700 mkr (493), varav förvaltningsresultatet ingår med 28 mkr (87). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade finansieringskostnader om -125 mkr. Värdeförändringar avseende fastigheter ingår med 671 mkr (409).
 • Periodens resultat ökade till 691 mkr (381), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 0,83 kr (0,48) före utspädning.

Vd Ilija Batljan kommenterar:

”Vi levererar ett resultat efter skatt på 691 mkr motsvarande 0,83 (0,48) kr per A- och B stamaktie under fjärde kvartalet. 2018 blev Samhällsbyggnadsbolagets (SBB) bästa år hittills och vi avslutar det med ett bra kvartal. Starkt resultat, förstärkt finansiell ställning och reducerad finansieringskostnad möjliggör en höjd utdelning från 0,10 kronor till 0,25 kronor per A- och B stamaktie. Vår intjäningsförmåga på 12-månaders rullande basis var i slutet av året ca 770 mkr, vilket motsvarar en ökning med 32 procent från 582 mkr i slutet av 2017. De finansiella nyckeltalen talar sitt tydliga språk. Vid utgången på året redovisar vi ett eget kapital på 11 197 mkr. Belåningsgraden uppgick till 53 procent och den justerade soliditeten till 44 procent”.

Fler Nyheter från förstasidan

Wallenstam avslutar veckan med miljardaffär

Säljer bostäder på nivån 70.000–75.000 kronor per kvadratmeter.

Daniel Kindberg frias

”Gud va skönt”. Dömdes till tre års fängelse i tingsrätten.

Selin och Arnhult besegrade norska oljemiljardärer

Köper för 13,5 miljarder och bolaget når därmed 78 miljarder. Läs om beståndet.

Nivika kraftigt övertecknad – börshandel inleds idag

Aktier för över 60 miljoner omsatta under första timmarnas handel.

Porträtt

Tryck i affärerna

Han är boktryckarlärlingen från Karlshamn som nått tre miljarder i fastighetsvärde. Doldisen Stefan Lindström gör ett allt större avtryck i branschen efter uppmärksammade köp.

Skanska bygger upp nytt fastighetsbestånd

Introducerar en ny verksamhetsgren för att behålla fastigheter långsiktigt.

Oscar säljer ännu ett tänkt lyxprojekt

Efter 79&Park, Norra Tornen och Primus så skulle detta resulterat i nästan 200 bostäder. FV avslöjar.

Newsec får ny vd – satsar även på övriga Europa

Läs om nya storsatsningen. Nya vd:n berättar för FV.

KlaraBo drog 45 procent i inledande handel

Kursrusning när KlaraBo började att handlas, efter kraftig överteckning i nyemissionen.

Duo säljer för för hela 3 miljarder

Läs om vilka fastigheter som ingår i transaktionen.

Östling och Orthén nya delägare

Når 3,6 miljarder genom nya förvärv.

Tessin Properties förvärvar sin första fastighet

Premiärförvärvet är avklarat. Läs om objektet och detaljerna.

Granit passerar 5 miljarder

Läs om Tenzingbolagets senaste förvärv.

Swiss Life i mål med köp för hela 13 miljarder

Fv berättar om de mest kända fastigheterna.

Tillbaka till förstasidan