Bästa hittills för Kungsleden

Nettoomsättningen för Kungsleden under det tredje kvartalet ökade 36 procent till 766 Mkr (563) och bruttoresultatet ökade 34 procent till 548 Mkr (408) efter större fastighetsportfölj. Det är det bästa bruttoresultatet hittills för ett kvartal, upper bolaget. Resultat före skatt uppgick till –234 Mkr (237).

– Periodens utfall Kungsleden redovisar ett bruttoresultat om 548 Mkr för tredje kvartalet, vilket är Kungsledens bästa kvartalsresultat någonsin. Den främsta förklaringen är tillväxten i fastighetsportföljen. Per den 30 september hade vi köpt 49 fastigheter för knappt 4,5 miljarder kronor till en beräknad direktavkastning om 9,5 procent. Negativa värdeförändringar i de finansiella instrumenten tyngde emellertid resultatet efter skatt, men får ingen kassaflödeseffekt, säger VD:n Thomas Erséus.

Han fortsätter med att kommentera hyresmarknaden:

– Trots skuldoron i omvärlden så är förutsättningarna i Sverige goda med en relativt stark inhemsk konjunktur. Baserat på erfarenheter från tidigare konjunkturnedgångar vet vi att Kungsleden, genom sin segmentsspridning mellan olika fastighetstyper och hyresgäststruktur med kommersiella och publika hyresgäster, har en god motståndskraft även om konjunkturläget skulle försämras. Även om vi inte nu ser några risker följer vi utvecklingen noga.

Om transaktionsmarknaden säger Erséus:

– Transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden uppgick till 22 miljarder kronor det tredje kvartalet, en ökning med 16 procent jämfört med i fjol, enligt fastighetsrådgivaren JLL. Efter kvartalets utgång har den exekutiva auktionen av Kefrens fastigheter fått stor uppmärksamhet. Det stora intresset vittnar om en likvid marknad trots skuldoron med bredd och djup i köparledet, många lokala aktörer och bra priser. Det visar också att tillgångsslaget fastigheter är ett attraktivt investeringsalternativ i en lågräntemiljö.

Fastighetsvärlden Idag 2011-10-26

Fler Nyheter från förstasidan

AL i prestigeuthyrning till hajpade el-bilsföretaget

400 medarbetare flyttar in industrihistoriska lokaler.

Bildextra: Så blir nya Centralen

Alexanderhugget  Byggvolymerna  Historiskt projekt  Flera före/efter-bilder  Kommentarer

Historiska bilder: Så såg det ut för länge sedan

Minns du hur det såg ut? Och se även en bild på kungen och hans syster som barn.

Försäkringsjätten hyr 12.000 kvm – slår ihop fem kontor

Årets största uthyrning: ”Samlar våra över 1.000 medarbetare”

Tar in över 6 miljarder

Ska förvärva logistik, bostäder och samhällsfastigheter.

5-miljardersbolag värvar ny nyckelperson

Planerar dubbla beståndet på tre år. Rekryterar ytterligare en nyckelperson.

Bostadssajt söker nytt hem

Lämnar central fastighet som ska byggas om.

Snart avgörs komplexa Valparaiso

Ett av de absolut största projekten inom tullarna i Stockholm.

Bilder: Hotellkedja flyttar in i Skanskas nya träprojekt

Hyr 7.300 kvadratmeter i vattennära läge när regionstaden växer.

Serendipity säljer – och satsar även själva

Superentreprenörerna säljer – men väljer även att satsa själva.

Porträtt

Offensivt, kaxigt och rosa

Croisettes vd Per Svensson vill snabbt framåt. Antalet anställda har fördubblats årligen och nu siktar han mot börsen.

Hamburgerkedjans galna rekordresa under året

”Tror det är världsrekord i antal öppningar”. FV summarar kvadratmeter-totalen.

"Bättre förutsättningar för mig på annat håll”

Även Ylva Sarby Westman lämnar Castellum. Motiverar i FV-intervju.

Tillbaka till förstasidan