HSB: ”Bästa bostadsförslaget på många år”

Idag lämnade en statlig utredning om förslag om startlån till förstagångsköpare till bostadsminister Johan Danielsson. HSB välkomnar förslaget och förväntas sig att regeringen går vidare med förslaget. Andra är mindre imponerade.

Föreslår ett startlån med följande utformning:

  • startlånet garanteras av staten och gör det möjligt för bolåneaktörer att lämna bolån på upp till 95 procent av bostadens värde till kreditvärdiga förstagångsköpare
  • den statliga garantin ger ett konsumentskydd som innebär att förstagångsköpare ska kunna låna 10 procentenheter mer än vad bolånetaket medger
  • startlånet har ett maxbelopp på 250 000 kronor. För två förstagångsköpare som tillsammans köper en bostad tillsammans är maxbeloppet 500 000 kronor. För en förstagångsköpare som är ensamstående förälder med vårnad om barn är maxbeloppet 500 000 kronor
  • de bolåneaktörer som vill kunna erbjuda startlån betalar en avgift för den statliga garantin, som förväntas täcka statens kostnader för garantin
  • med förstagångköpare avses personer som inte under de senaste 10 åren ägt en bostad i Sverige. Startlånet riktar sig därmed inte endast till unga utan även till andra grupper som har likartade utmaningar när det gäller kontantinsatsen till ägt boende men som sedan en tid tillbaka inte gör det

Källa: Regeringen

 

Visa faktaruta

Utredningen om “Förslag för att underlätta för förstagångsköpare” har idag den 4 april lämnat sina förslag till bostadsminister Johan Danielsson. Den särskilda utredaren, Eva Nordström, föreslår ett startlån till förstagångsköpare som garanteras av staten och som gör det möjligt för kreditvärdiga förstagångsköpare att låna upp till 95 procent av bostadens värde. Därmed kan förstagångsköpare låna tio procentenheter mer än vad som bolånetaket medger.

Startlånet har ett maxbelopp på 250 000 kronor per person, förutom för ensamstående föräldrar som kan låna upp till 500 000 kronor. En förstagångsköpare definieras som någon som inte har ägt en bostad under de senaste tio åren i Sverige.

– Startlån är bästa bostadsförslaget som lagts på många år. Utredningens förslag är balanserat och kan bokstavligen öppna nya dörrar till bostadsmarknaden. HSB har efterfrågat detta under lång tid och vi vet även att detta är något som de unga själva välkomnar, säger Johan Nyhus, förbundsordförande HSB.

Utredningen har också övervägt andra åtgärder för att underlätta för förstagångsköpare men lämnar inga närmare förslag.

– Vi hade gärna sett att utredningen även föreslagit ett gynnat bosparande. Det hade tillsammans med ett startlån varit ett ännu kraftfullare paket för att ytterligare underlätta för den som ska ta sig in på bostadsmarknaden, säger Johan Nyhus.

Utredningens förslag ska nu remitteras.

– Vi förväntar oss att regeringen går vidare med förslaget om startlån. Unga och andra förstagångsköpare har fått stå åt sidan under väldigt lång tid och nu är det dags att börja vända utvecklingen, säger Johan Nyhus.

Vid Hyresgästföreningen är man inte lika positiv. man anser att startlån till förstagångsköpare riskerar att hamna i byggföretagens fickor.

– Startlån för unga bostadsköpare är plåster på ett benbrott. Grundproblemet är de skyhöga bostadspriserna. Vill man göra något åt trösklarna in på bostadsmarknaden så finns det bara en väg, och det är att bygga bort bristen med hyresrätter folk har råd att bo i. På en marknad i balans kommer priserna på den ägda marknaden också att stabilisera sig och anpassas till folks inkomster. Det finns inga genvägar, säger Martin Hofverberg, chefekonom Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen har granskat motsvarande stöd i Norge, i Australien, Storbritannien och Kanada. Vissa av stöden är bättre än andra på att slipa ner trösklar visar Hyresgästföreningens granskning, men det sker till ett högt pris. All erfarenhet visar att om man ger folk mer pengar på en marknad så går priserna upp, och tröskeln höjs därmed ytterligare, konsternerar Hyresgästföreningen. I alla de stöd de tittat på har det  visat sig att stöd till konsumenten på bostadsmarknaden i själva verket tar vägen ner i byggföretagens fickor, slå man fast.

Utredningen hade också i uppdrag att titta på ett skattemässigt gynnat bosparande men utredaren valde att inte lämna några konkreta förslag.

– Det är bra att utredningen valde att inte lämna några förslag på gynnat bosparande. Internationella erfarenheter visar att sådana system gynnar den som ändå kan spara, och därmed, likt ränteavdraget, blir ett stöd till den som redan har, säger Martin Hofverberg.

Vid Riksbyggen är man positiva:

– Det är ett fantastiskt bra förslag som utredaren presenterar och om det genomförs kommer det att göra stor skillnad för många unga vuxna som vill in på bostadsmarknaden. Förslaget är på många punkter väldigt likt det förslag om ett statligt Ungbolån som Riksbyggen tagit fram, säger Johanna Bjurskog, bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare på Riksbyggen.

Sofia Ljungdahl, vd för Obos Nya Hem:

– Obos välkomnar förslaget om startlån då det är ett viktigt steg för att komma till rätta med dagens höga trösklar för förstagångsköpare. Startlånet är bra när själva kontantinsatsen är hindret för bostadsköpet. Men eftersom utredaren inte haft mandat att föreslå ändringar i dagens kreditreglering med amorteringskrav och skuldkvotstak, som innebär hela 3 procents amortering för många förstagångsköpare, kvarstår de höga trösklarna även med startlån. Dessutom innebär taket på 250 000 kronor att många bostäder i exempelvis centrala Stockholm inte omfattas av det föreslagna startlånet. Vi välkomnar samtidigt att utredaren tar in barnperspektivet och föreslår dubbelt belopp för ensamstående föräldrar

Bostadsminister Johan Danielsson kommenterar:

– Vi vet att det är många i dag som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Regeringen har sett ett behov av åtgärder som underlättar inträdet inte bara på hyresmarknaden utan också den ägda bostadsmarknaden. Här skulle ett startlån kunna var en lämplig sådan åtgärd. Jag ser fram emot remissinstansernas synpunkter för att ta ställning till det utredningen har kommit fram til

Fler Nyheter från förstasidan

Större risk för skenbyten

Uppger att två tredjedelar av de ansökningar som inkommer uppfyller inte kriterierna.

Hon blir ny vd vid Tilia

Tar över efter Håkan Engstam.

Ica säljer till Verdion

Projektinvestering på drygt en halv miljard väntar.

AL försöker sälja känt hus mitt i city

Nära Hötorget. Atrium Ljungberg bekräftar Fastighetsvärldens uppgifter.

Så blir Corems nya mitt i Stockholm

Projektet, efter det överraskande köpet, är snart i mål.

Grand blir större

Expanderar efter uppgörelse med Handelsbanken.

FV Quiz

FV-Quiz: Vad kan du om Gamla stan?

Vad kan du om den lilla och exklusiva stadsdelen?

Topplista

Största affärerna 2022

FV listar de största fastighetsaffärerna som ägt rum hittills i Sverige under 2022.

Colliers är i mål med förvärvet av Pangea

Arvius: ”Styrkan i sammanslagningen är enorm”.

Panattoni: ”Vi ska bygga 250.000 kvm varje år”

Fredrik Jagersjö Rosell: ”Det har ingen gjort tidigare”.

Hans Eliasson: ”Det vänder om ett år”

En handfull experter om framtiden. ”Onödiga bolag”  ”Kommer haverera”  ”Inget blodbad”  ”Wash out”.

Blixtaffär bäddade för större avyttring för SBB

Brookfield vill öka i Sverige. Den kanadensiska jätten berättar mer för FV.

Storbank: ”Vi har ingen röd lista”

Flera varningar.

Tar över Hernö Gins hotell

Stordalen: ”Det här blir ett unikt hotell på en fantastisk plats”.

Tillbaka till förstasidan