Balders vd Erik Selin. Foto: Fastighetsvärlden

Balder visar en annan värld – en annan sanning

Som ett av få noterade fastighetsbolag visar Balder upp en positiv värdeutveckling i beståndet under 2022, även om en viss värdenedgång kom under sista kvartalet.

Annons

Ett ökande förvaltningsresultat och ökande substans. Balder viker inte ned sig när resultatet för 2022 ska visas upp. Förvaltningsresultatet uppgick till 6.659 mkr (6.129) och dito hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 6.139 mkr (5.543), vilket är en ökning per aktie med 11% till 5,48 kr (4,95). Samtidigt ökade det långsiktiga substansvärdet till 92,10 kr per aktie (83,96).

Beträffande substansen så är det en intern bedömning av fastighetsvärdet som ligger till grund för det. För helåret är det en orealiserad positiv värdeutveckling om 5,4 miljarder som ligger till grund för den (13,0). Värdeförändringarna är hänförliga till förbättrade driftsöverskott samt färdigställda projekt. Den positiva förändringen sticker ut mot flertalet andra bolag, men även hos Balder så vek värdet något under det fjärde kvartalet. Där blev det negativt med –795 mkr. Det genomsnittliga direktavkastningskravet uppgick vid årsskiftet till 4,6 procent (4,4), vilket är 0,2 procentenheter högre jämfört med tredje kvartalet.

Resultatet efter skatt uppgick till 10.989 mkr (19.584). Förutom  de orealiserade värdeförändringarna har resultatet även påverkats av realiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter med 111 mkr (121), resultat från försäljning av exploateringsfastigheter med 110 mkr (225), värdeförändringar avseende räntederivat med 1.617 mkr (511) samt resultat från andelar i intressebolag om 1.002 mkr (3.521).

–Verksamheten under 2022 har trots en orolig värld fungerat mycket väl för oss. De projekt vi valt att fullfölja har i huvudsak löpt på enligt plan och förvaltningen har levererat på ett förtjänstfullt sätt, kommenterar Balders vd Erik Selin bokslutet.

I samband med bokslutet kommunicerar Balder även ett nytt finansiellt mål. Att nettoskulden över tid ska vara högst 11 ggr EBITDA.

– Vi kommer att nå målet genom en kombination av minskad nettoskuld och ökade intäkter från vår befintliga fastighetsportfölj samt färdigställande av projekt, säger Selin.

Balders nyckeltal 2022:

  • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 6 139 Mkr (5 543), vilket motsvarar en ökning per aktie med 11% till 5,48 kr (4,95)
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 92,10 kr per aktie (83,96)
  • Hyresintäkterna uppgick till 10 521 Mkr (8 956)
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 10 175 Mkr (18 508) motsvarande 9,09 kr per aktie (16,54)

Fler Nyheter från förstasidan

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Här finns Stockholms takbarer

Mat och dryck på stadens hustak har blivit en allt vanligare syn i Stockholm. Fastighetsvärlden har listan på var både gamla och nya takbarer.

Tillbaka till förstasidan