Balder utvecklar 350 lägenheter i Salem

Balder är en av tre aktörer som fått markanvisning i Salem och planerar bland annat för tre bostadskvarter med cirka 350 lägenheter och ett nytt medborgarhus i Salems nya stadskärna. Projektet är ett av flera bostadsprojekt som bolaget driver i Stockholmsområdet.

Under 2021 har Salems kommun, med hjälp av Gehl Architects, tagit fram en strukturplan för centrumområdet. Visionen är att skapa en attraktiv boendemiljö med nya bostäder, gång- och cykelstråk samt ett nytt medborgarhus. Planen omfattar totalt tio kvarter på cirka 80.000 kvm.

Nu går startskottet för den nya detaljplanen, som beräknas komma ut på samråd i slutet av 2022.

Balder har tilldelats en större andel av marken i planen och kommer fungera som ankarbyggherre. I enlighet med kommunens önskemål ska Balder uppföra cirka 350 lägenheter fördelat på tre kvarter och i olika upplåtelseformer. Dessutom har bolaget fått uppdraget att uppföra Salems nya medborgarhus samt ett parkeringshus.

– Utvecklingen av Salems stadskärna innebär en total förändring av centrumområdet och kommer bidra positivt till serviceutbudet i området. Förutom det nya medborgarhuset bidrar vi med moderna lägenheter i olika storlekar och upplåtelseformer. Här kommer vi skapa en god livsmiljö för invånarna i Salem, gröna gårdar och plats för lek och samvaro, säger David Johansson, Regionchef på Balder.

Den nya stadskärnan ska stärka centrum som kulturell och kommersiell mötesplats i Salems kommun. Utveckling av befintliga kvaliteter, i kombination med nya stadsrum, stråk och noder ska tillsammans skapa den levande stadskärnan.

– Det är mycket positivt att Balder är med och tar en aktiv roll för att utveckla Salems centrum. Vi har goda erfarenheter av varandra sedan det rekordsnabba bygget av Bovieran i Salem. Visionen om Salems stadskärna börjar nu förverkligas, vilket är oerhört spännande för kommuninvånarna och oss förtroendevalda, säger Lennart Kalderén, Kommunstyrelsens ordförande (M) i Salems kommun.

Förutom Balder har HSB och Junior Living tilldelats mark och ska utveckla tre bostadskvarter i området. Sammanlagt ska de tre fastighetsbolagen bygga omkring 600 bostäder. Allmän platsmark i området, exempelvis stadsparken, kommer att utvecklas av Salems kommun.

Balder har sedan tidigare ett flertal bostadsprojekt runt Stockholm. Bland de märks det stora projektet Victoria vid Kungens Kurva, ett samarbete med KF. Där ingår 3.500 bostäder som för tillfället ute på samråd i Huddinge kommun. Förhoppningen är att få till en byggstart av den första detaljplanen till 2023.

Längre fram ligger lyxprojeketet Caprea (Sälgen 4) på den tidigare macktomten på Östermalm som nyligen byggstartades. 28 exklusiva bostadsrätter byggs där.

I Stadshagen, på Kungsholmen, bygger Balder projektet Fabrique 46 med närmare 140 lägenheter. Den kontorsfastighet som finns på platsen rivs.

Illustrationsplan Salems centrum signerad Gehl Architects.

Fler Nyheter från förstasidan

”Oj, oj, det kommer bli hela havet stormar”

Fem experter ger sin syn på bostadsmarknaden.

Dick Harrison: ”Kommer upp i Joakim von Anka-pengar”

Professorn presenterade historiens bästa och sämsta investeringar under FV:s seminarium.

”Ränteutgifterna dubbleras till nästa årsskifte”

Chefsekonomen ser dock ett stort ljus mitt i allt mörker.

Trio redo investera 10-tals miljarder

Megasatsningens första del börjar utvecklas.

Hemsö i tänkt storsatsning med fotbollsförbundet

Nils Styf: ”Vi ser mycket fram emot denna satsning på svensk fotboll”.

Convendum hyr 4.100 kvm

Skandia Fastigheter gör en stor uthyrning för coworking.

Ingka och Ikea satsar på egen coworking

Pilotprojekt i Kungens Kurva. Läs om bolagets satsning.

Realplay

Börsen överreagerar – en tillfällig puckel

Den underliggande marknaden pallar och nu finns det fynd att göra

Johan Bergmans nya uppdrag

Tidigare varit 15 år inom Niam.

Optimism kring mångmiljardaffär

Projektportfölj med nästan tusen bostäder i attraktiva 08-lägen.

Förlängt 12.000 kvm inom tull

Stora kontrakt i centrala Stockholm. Två välkända varumärken har valt att stanna kvar.

Oscar gör miljardköp – till 6,2 procent

161.000 kvm lokaler ingår i det senaste förvärvet. Säkrat finansiering till en årlig ränta om 3,5 procent.

Skandia lyfter med 12.000 kvm kontor i Arenastaden

Startar projekt på spekulation.

Grönt ljus för Nordrs megaplan om 74.000 kvm vid Solnavägen

Mark- och miljööverdomstolen nobbar prövning.

Tillbaka till förstasidan