Balder når 192 miljarder – tar kontroll över Serena

Balders förvaltningsresultat för 2021 uppgick till 6.129 Mkr (4.900). Det framgår ur Balders bokslut. Bolagets fastighetsbestånd har nått 192 miljarder kronor – att jämföra med Vasakronans 182 miljarder kronor. I slutet av 2021 har Balder även blivit helägare till handelsfastighetsbolaget Serena Properties med fastigheter för 4,5 miljarder kronor.

Balders nyckeltal för 2021:

  • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 5 543 Mkr (4 244), vilket motsvarar en ökning per aktie med 26 % till 29,72 kr (23,51)
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 503,76 kr per aktie (387,38)
  • Hyresintäkterna uppgick till 8 956 Mkr (8 134)
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick 18 508 Mkr
    (6 641) motsvarande 99,24 kr per aktie (36,79)

Årets förvaltningsresultat uppgick till 6 129 Mkr (4 900). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 31 % och uppgick till 5 543 Mkr (4 244), vilket motsvarar en ökning per aktie med 26 % till 29,72 kr per aktie (23,51). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 1 327 Mkr (663).

Årets resultat efter skatt uppgick till 19 584 Mkr (7 275). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 18 508 Mkr (6 641), motsvarande 99,24 kr per aktie (36,79).

Resultatet före skatt har påverkats av orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 12 990 Mkr (3 429), realiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 121 Mkr (24), resultat från försäljning av exploateringsfastigheter med 225 Mkr (174), värdeförändringar avseende räntederivat med 511 Mkr (-141) samt resultat från andelar i intressebolag om 3 521 Mkr (897).

Balder berättar vidare att bolaget förvärvat ytterligare 43 % av aktierna i Serena Properties AB. Balders ägarandel uppgår efter förvärvet till 99%. Serenakoncernen äger och förvaltar handelsfastigheter i Finland och Sverige, med ett fastighetsvärde om ca 4,5 miljarder kronor.

Det är finländska pensionsförsäkringsbolaget Varma som sålt sin andel till Balder. Redito, som grundade bolaget 2015, är kvar med min lilla ägarandel.

I Serenas svenska bestånd finns bland annat Moraberg i Södertälje och Västberga Handel i södra Stockholm.

Balders fastighetsbestånd hade den 31 december 2021 ett värde om 191,8 miljarder (152,0).

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att en uppdelning av aktier ska ske, så att varje befintlig aktie delas upp i sex aktier av samma aktieslag, s.k. aktiesplit 6:1.

– Framtiden är ljus och det är min tro och förhoppning att vi även framgent kan hitta bra investeringar och på så sätt återinvestera våra resultat, utveckla Balders alla delar och generera ökad intjäningsförmåga, säger Erik Selin i en vd-kommentar.

Balder har även uppdaterat uppgifterna kring sitt ägande i andra bolag. Ägarandelen i norska Entra uppgår nu till 36,6 procent, Brinova till 18,9 procent, Stenhus Fastigheter till 20,2 procent. Under året har Balder även köpt 50 procent av ESS Hotel Group Fastigheter AB, Balder har även investerat i Next Step Group där Balders ägarandel uppgår till 33,3 procent. Balder har under året även förvärvat 33,7 % av aktierna i Emra gruppen AB, som fokuserar på LSS-boenden.

Resultat från andelar i intressebolag/joint ventures uppgick under året till 3 521 Mkr (897) och Balders andel av intressebolagens förvaltningsresultat uppgick till 1 327 Mkr (663).

Fler Nyheter från förstasidan

Nya bottenkurser när oron över finansieringen slog till

Tre bolag rasade 8 procent under tisdagen.

”Hyrorna i Stockholm behöver höjas med 9,5%”

Fastighetsägarna Stockholms har presenterat sitt yrkande för 2023.

Realplay

Viktigt med järnkoll på kostnader och skatt

Nytt avsnitt från Realplay visar på stora möjliga kostnadsbesparingar och skattebesparingar i byggprojekt genom bättre framförhållning och kontroll.

Låg bakom miljardköpet från Wallenstam

FV berättar vem som är den hemliga aktören i storaffären.

Trio får bygga 30.000 kvm vid Bromma flygplats

Stort börsbolag utökar till över 80.000 kvm byggmöjligheter.

Corem tappar på inställd obligationsemission

Minuterna efter att Corem meddelat att de ställer in en planerad obligationsemission sjönk B-aktien med 4 procent ned till en ny bottennivå.

Lista: 13 nya restauranger och kaféer till Arlanda

Läs om vilka varumärken som tar plats när Arlanda växer med 11.000 kvm. Se även var den nya ”matverandan” placeras.

Viceroys grundare: SBB ska ner ytterligare 50 procent

Blankningsfirmans grundare i inlägg på Twitter.

CBRE rekryterar ny vd – lång bakgrund i Ryssland

Ny ansvarig i Sverige. Rekryteras från konkurrent.

Redo sälja i Gamla stan

Välkänd fastighet från 1600-talet till salu.

”Avkastningskraven för kontor oförändrade”

Colliers släpper ny rapport. ”Vi ser framför oss att transaktionsaktiviteten tar fart mot slutet av året eller början av nästa år.”

Botrygg inför räntegaranti för bostadsrättsköpare

”Medan många av branschens största aktörer låter föreningarna ta räntesmällen…”

Prisrekord att vänta vid affär nära Stureplan

FV avslöjar att en historisk affär i Gyllene Triangeln kan vänta.

Vill sälja stora delar av centrum

Totalt 12.500 kvm lokaler och bostäder ingår i paketet.

Tillbaka till förstasidan