Balder når 192 miljarder – tar kontroll över Serena

Balders förvaltningsresultat för 2021 uppgick till 6.129 Mkr (4.900). Det framgår ur Balders bokslut. Bolagets fastighetsbestånd har nått 192 miljarder kronor – att jämföra med Vasakronans 182 miljarder kronor. I slutet av 2021 har Balder även blivit helägare till handelsfastighetsbolaget Serena Properties med fastigheter för 4,5 miljarder kronor.

Annons

Balders nyckeltal för 2021:

  • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 5 543 Mkr (4 244), vilket motsvarar en ökning per aktie med 26 % till 29,72 kr (23,51)
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 503,76 kr per aktie (387,38)
  • Hyresintäkterna uppgick till 8 956 Mkr (8 134)
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick 18 508 Mkr
    (6 641) motsvarande 99,24 kr per aktie (36,79)

Årets förvaltningsresultat uppgick till 6 129 Mkr (4 900). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 31 % och uppgick till 5 543 Mkr (4 244), vilket motsvarar en ökning per aktie med 26 % till 29,72 kr per aktie (23,51). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 1 327 Mkr (663).

Årets resultat efter skatt uppgick till 19 584 Mkr (7 275). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 18 508 Mkr (6 641), motsvarande 99,24 kr per aktie (36,79).

Resultatet före skatt har påverkats av orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 12 990 Mkr (3 429), realiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 121 Mkr (24), resultat från försäljning av exploateringsfastigheter med 225 Mkr (174), värdeförändringar avseende räntederivat med 511 Mkr (-141) samt resultat från andelar i intressebolag om 3 521 Mkr (897).

Balder berättar vidare att bolaget förvärvat ytterligare 43 % av aktierna i Serena Properties AB. Balders ägarandel uppgår efter förvärvet till 99%. Serenakoncernen äger och förvaltar handelsfastigheter i Finland och Sverige, med ett fastighetsvärde om ca 4,5 miljarder kronor.

Det är finländska pensionsförsäkringsbolaget Varma som sålt sin andel till Balder. Redito, som grundade bolaget 2015, är kvar med min lilla ägarandel.

I Serenas svenska bestånd finns bland annat Moraberg i Södertälje och Västberga Handel i södra Stockholm.

Balders fastighetsbestånd hade den 31 december 2021 ett värde om 191,8 miljarder (152,0).

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att en uppdelning av aktier ska ske, så att varje befintlig aktie delas upp i sex aktier av samma aktieslag, s.k. aktiesplit 6:1.

– Framtiden är ljus och det är min tro och förhoppning att vi även framgent kan hitta bra investeringar och på så sätt återinvestera våra resultat, utveckla Balders alla delar och generera ökad intjäningsförmåga, säger Erik Selin i en vd-kommentar.

Balder har även uppdaterat uppgifterna kring sitt ägande i andra bolag. Ägarandelen i norska Entra uppgår nu till 36,6 procent, Brinova till 18,9 procent, Stenhus Fastigheter till 20,2 procent. Under året har Balder även köpt 50 procent av ESS Hotel Group Fastigheter AB, Balder har även investerat i Next Step Group där Balders ägarandel uppgår till 33,3 procent. Balder har under året även förvärvat 33,7 % av aktierna i Emra gruppen AB, som fokuserar på LSS-boenden.

Resultat från andelar i intressebolag/joint ventures uppgick under året till 3 521 Mkr (897) och Balders andel av intressebolagens förvaltningsresultat uppgick till 1 327 Mkr (663).

Fler Nyheter från förstasidan

Hyr ut 3.600 kvm

Det noterade bolaget tappar även två hyresgäster.

Bygger nytt i Solna

Smått historiskt besked.

Ny skola i Stockholm blir inte av

Behovet av skolplatser sjunker kraftigt – då läggs planen på grundskola och idrottshall ner.

Logistik-vakanser dubblats – stabilare framöver

Se utvecklingen i 14 heta delmarknader i Stockholms- och Göteborgsområdet.

Bryter avtal om polishus i norrort

Andra tappade projektet under 2024.

Liljewall, Malmö, EON.

Bilder: Så blir Malmös nya landmärke

70 meter hög vattentank i Norra hamnen. Liljewall vann arkitekttävling.

Nrep miljardköper från Skanska

Drygt 20.000 kvm ingår i transaktionen.

Här trotsar Zlatan padeldöden – lyxigt storbygge igång

FV har besökt platsen för den stora investeringen.

Hitachi Energy dumpar Castellum – köper av Corem

Skapar nytt campus om 30.000 kvm för forskning, utveckling, fabrik och kontor.

Eastnine köper från Skanska i miljardaffär

Nyutvecklad fastighet om nästan 30.000 kvm.

Genova delsäljer två nya fastigheter för 1,3 miljarder

408 hyresbostäder, vård- och omsorgsboende, en förskola och två garage ingår i transaktionen.

150.000 kvm byggrätter når marknaden

Stora volymer nära innerstaden. FV berättar om planerna för den stundande försäljningen.

Starka protester mot ny hög byggnad i Stockholm

Blir nästan dubbelt så hög som den nuvarande. Stör utsikten från bland annat planerad ”trippelskrapa”.

Tillbaka till förstasidan