Balder når 192 miljarder – tar kontroll över Serena

Balders förvaltningsresultat för 2021 uppgick till 6.129 Mkr (4.900). Det framgår ur Balders bokslut. Bolagets fastighetsbestånd har nått 192 miljarder kronor – att jämföra med Vasakronans 182 miljarder kronor. I slutet av 2021 har Balder även blivit helägare till handelsfastighetsbolaget Serena Properties med fastigheter för 4,5 miljarder kronor.

Balders nyckeltal för 2021:

  • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 5 543 Mkr (4 244), vilket motsvarar en ökning per aktie med 26 % till 29,72 kr (23,51)
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 503,76 kr per aktie (387,38)
  • Hyresintäkterna uppgick till 8 956 Mkr (8 134)
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick 18 508 Mkr
    (6 641) motsvarande 99,24 kr per aktie (36,79)

Årets förvaltningsresultat uppgick till 6 129 Mkr (4 900). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 31 % och uppgick till 5 543 Mkr (4 244), vilket motsvarar en ökning per aktie med 26 % till 29,72 kr per aktie (23,51). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 1 327 Mkr (663).

Årets resultat efter skatt uppgick till 19 584 Mkr (7 275). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 18 508 Mkr (6 641), motsvarande 99,24 kr per aktie (36,79).

Resultatet före skatt har påverkats av orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 12 990 Mkr (3 429), realiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 121 Mkr (24), resultat från försäljning av exploateringsfastigheter med 225 Mkr (174), värdeförändringar avseende räntederivat med 511 Mkr (-141) samt resultat från andelar i intressebolag om 3 521 Mkr (897).

Balder berättar vidare att bolaget förvärvat ytterligare 43 % av aktierna i Serena Properties AB. Balders ägarandel uppgår efter förvärvet till 99%. Serenakoncernen äger och förvaltar handelsfastigheter i Finland och Sverige, med ett fastighetsvärde om ca 4,5 miljarder kronor.

Det är finländska pensionsförsäkringsbolaget Varma som sålt sin andel till Balder. Redito, som grundade bolaget 2015, är kvar med min lilla ägarandel.

I Serenas svenska bestånd finns bland annat Moraberg i Södertälje och Västberga Handel i södra Stockholm.

Balders fastighetsbestånd hade den 31 december 2021 ett värde om 191,8 miljarder (152,0).

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att en uppdelning av aktier ska ske, så att varje befintlig aktie delas upp i sex aktier av samma aktieslag, s.k. aktiesplit 6:1.

– Framtiden är ljus och det är min tro och förhoppning att vi även framgent kan hitta bra investeringar och på så sätt återinvestera våra resultat, utveckla Balders alla delar och generera ökad intjäningsförmåga, säger Erik Selin i en vd-kommentar.

Balder har även uppdaterat uppgifterna kring sitt ägande i andra bolag. Ägarandelen i norska Entra uppgår nu till 36,6 procent, Brinova till 18,9 procent, Stenhus Fastigheter till 20,2 procent. Under året har Balder även köpt 50 procent av ESS Hotel Group Fastigheter AB, Balder har även investerat i Next Step Group där Balders ägarandel uppgår till 33,3 procent. Balder har under året även förvärvat 33,7 % av aktierna i Emra gruppen AB, som fokuserar på LSS-boenden.

Resultat från andelar i intressebolag/joint ventures uppgick under året till 3 521 Mkr (897) och Balders andel av intressebolagens förvaltningsresultat uppgick till 1 327 Mkr (663).

Missa inte! Hotell & Fastigheter 2023

Onsdagen den 11 oktober arrangerar Fastighetsvärlden det populära och årligen återkommande seminariet Hotell & Fastigheter. Vik gärna datumet redan nu! Program kommer under försommaren. Eventet äger rum på Grand Hôtel i Stockholm.

Fler Nyheter från förstasidan

Toppmäklaren omhäktad

Åtalstiden förlängs  för den profilerade vd:n som misstänks för grovt bedrägeri och penningtvätt.

Planerar sälja i Stockholm

Agerar i det privata bolaget. Pengarna från försäljning ska användas till att betala skuld.

FV Quiz

FV Quiz: Sportstjärnorna och fastigheterna

Vad kan du om idrottsstjärnornas investeringar i fastighetsbranschen?

Det finns fortsatt torrt krut hos bolagen enligt FI-chefen

Daniel Barr, generaldirektör på Finansinspektionen tror inte att fastighetssektorn är i kris även fast läget är allvarligt.

Lansa köper vid Karlatornet

138 nybyggda bostäder. Första etableringen i Göteborgs stad.

Sandvik stannar och bantar HK

Förlängt hyresavtalet för huvudkontoret med 4.000 kvm.

”Ett helt gäng bolag kommer försvinna”

Landshövding och generaldirektör medverkade på Fastighetsdagen. Läs om några av höjdpunkterna och se flera bilder.

Säljer i innerstaden efter 110 år

Innehåller lägenheter samt kontorslokaler. FV berättar om priset.

Bonnier hyr ut 2.100 kvm till Domstolsverket

Första utflytten från Vasakronan.

Rekordstor fond om 42 miljarder

”En unik konkurrenskraft”. FV berättar hur mycket som redan förvärvats, vad som är aktuellt och vad som anses extra viktigt.

KKR köper 1.200 bostäder i Finland – siktar på Sverige

Har fokus på främst två segment.

”Inga tecken på minskade topphyror – tvärtom”

De ”dolda” vakanserna ökar, men ändå positiva signaler kring kontorets framtid.

Ny aktör siktar på miljardköp i centrala Stockholm

Fokus på innerstaden. Berättar för FV om strategin och vad som gör bolaget speciellt.

Tillbaka till förstasidan