Balder når 133 miljarder och visar starkt förvaltningsresultat

Balder har visat nyckeltalen för årets tre första kvartal:

  • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 2 970 Mkr (2 428), vilket motsvarar en ökning per aktie med 22 % till 16,50 kr (13,49)
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 313,73 kr per aktie (269,66)
  • Hyresintäkterna uppgick till 5 577 Mkr (4 926)
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 4 473 Mkr (7 269) motsvarande 24,85 kr per aktie (40,38)

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 3 398 Mkr (2 862). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 22 % och uppgick till 2 970 Mkr (2 428), vilket motsvarar 16,50 kr per aktie (13,49). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 612 Mkr (485).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 5 060 Mkr (7 955). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 4 473 Mkr (7 269), motsvarande 24,85 kr per aktie (40,38). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 2 953 Mkr (6 351), värdeförändringar avseende exploateringsfastigheter med 95 Mkr (-), värdeförändringar avseende räntederivat med -473 Mkr (24) samt resultat från andelar i intressebolag om 726 Mkr (590).

Fastighetsvärldet har växt till 133 miljarder kronor. På transaktionsfronten har bolaget hållit en låg affärstakt.

– Q3 var ett lugnt kvartal med endast ett tillträde av en hotellfastighet i Helsingfors. Efter periodens utgång har vi i Göteborg förvärvat en fin centralt belägen förvaltningsfastighet om 38.000 kvm samt en välbelägen bostadsbyggrätt, säger vd Erik Selin.

Fler Nyheter från förstasidan

Bilder: Niams nya kontor i värtan – med publik takbar

Totalt omfattar kontorskvarteret 32.000 kvadratmeter.

90.000 lägenheter i utsatta områden

FV har kartlagt fastighetsägarna på platserna där det skjuts, sprängs och förvaltas.

Avyttrar hyresrätter för 267 miljoner i väst

JV säljer till lokalt bolag.

Transaktionschef lämnar rådgivningsbolag

Har arbetat på bolaget i elva år. Rollen blir vakant tills vidare.

Säljer handel för 140 mkr

Hyresvärde på över nio miljoner. Mitt i stan.

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Newsec vässar digitala erbjudandet över hela Norden

Gör stor organisationsförändring och utser ny vd för Newsec Property Asset Management Sweden

Revisorn om Oscar P: Osäker om överlevnad

Oscar Properties har, efter kraftig försening, nu publicerat sin årsredovisning. Ingemar Rindstig och kollegorna på EY skriver en 4 sidor lång revisionsberättelse.

SBB närmar sig 5 mdr i försäljningar – gör ny affär

Batljan: ”Hög efterfrågan på våra kassaflödesfastigheter”.

Här vill Stockholms stad överdäcka

Fyra platser pekas ut.

Utvecklar för 1,85 miljarder kronor i Danderyd

Förstärker Danderyds sjukhus med ny byggnad med helikopterplatta.

Kl 23.00: Oscar presenterar siffrorna för Q1

Läs om hur få bostäder som sålts och om hur kraftigt personalstyrkan bantats. OP berättar även att man snabbt vill sälja en fastighet.

Erik Selin: ”Oerhört förvånad”

Balders storägare och vd kommenterar misstankarna för Fastighetsvärlden.

Tillbaka till förstasidan