Balders plan på 230.000 kvm ny logistik i Mölnlycke

För ett år sedan presenterades Link40, en ny, logistikhubb som Balder och Next Step Group etablerar i Mölnlycke, sydost om Göteborg. Intresset har sedan dess varit stort, uppger parterna, och nu går detaljplanen ut på samråd. Totalt kan Link40 resultera i 230.000 kvm lokaler.

Fakta Link40

  • Är en logistikhubb för smart godshantering, samverkan och framtidens logistiklösningar.
  • Byggs som etapp 3 av Bårhults företagspark längs riksväg 40 mellan Mölnlycke
    och Landvetter i Härryda Kommun.
  • Omfattar en yta på cirka 45 hektar och cirka 230 000 kvm BTA.
  • Utvecklas och ägs av Next Step Group AB och Fastighets AB Balder. Total investering cirka 4 miljarder kronor.
  • Business Region Göteborg och Gothenburg Green City Zone är strategisk partner.
  • Planerad byggstart 2024.
Visa faktaruta

Vid Bårhultsmotet i Härryda kommun, på en yta av cirka 45 hektar eller cirka 80 fotbollsplaner, skapar Next Step Group och Balder utrymme för framtidens logistiklösningar. Projektet har drivits som en exploatörsdriven detaljplan i nära samverkan med Härryda kommun. Utgångspunkten har varit att nyttja platsens strategiska läge och goda kommunikationer. Områdets integreras med befintligt verksamhetsområde och utformningen har tagit hänsyn till befintliga naturvärden. Den sammanlagda lokalytan är cirka 230 000 kvm BTA.

Målet är att samla regionens mest framstående aktörer inom näringsliv, akademi och transportsektorn för att tillsammans underlätta för branschen och samhället att ställa om till en mer hållbar gods- och logistiksektor såväl regionalt och nationellt som globalt.

– Göteborgsregionen har utsetts till Sveriges bästa logistikregion mer än 20 år i rad och genom Link40 befäster vi positionen. Här ska vi erbjuda de bästa förutsättningarna för att utveckla det regionala näringslivet men också hela den svenska logistiksektorn, säger Jacob Torell, vd Next Step Group.

Den aktuella tomten ligger längs riksväg 40, strax öster om Göteborg.

Den strategiska platsen längs riksväg 40, mellan Sveriges två största städer och med närhet till stora godsnav som Göteborgs Hamn och Landvetter flygplats, ger alla möjligheter att påverka den samhällsviktiga transportsektorn i positiv riktning.

– Responsen vi fått sedan tillkännagivandet har varit mycket positiv. Vi har haft en del samtal med företag som precis som vi ser stora möjligheter med vad Link40 kan tillföra näringslivet och regionen. Projektet är fortfarande i ett tidigt skede men går framåt enligt plan och som långsiktig fastighetsägare ser jag mycket fram emot att driva projektet i mål tillsammans med övriga aktörer, säger Erik Selin, vd på Balder.

– En fortsatt utveckling av Bårhults företagspark är strategiskt viktigt för kommunen och hela Göteborgsregionen. Link40 är ett betydelsefullt bidrag i arbetet för hållbar omställning och kommer även att skapa omkring 1000 nya arbetstillfällen i kommunen, säger Per Vorberg, Kommunstyrelsens ordförande, Härryda kommun.

Som ett led i satsningen har grundarna för Link40 tecknat en avsiktsförklaring med Business Region Göteborg. Parterna vill tillsammans arbeta för att platsen ska kunna utvecklas till en regional gods- och logistikhubb. Det pågår många spännande initiativ inom energi- och logistikbranschen och utgångspunkten är att hitta företag som vill vara med och utveckla nya lösningar – som sedan kan skalas upp och spridas till andra hubbar.

– Göteborg behöver fler regionala gods- och logistikhubbar där gods kan lastas om och fordon laddas, så att färre tunga transporter går in till staden. Det krävs för att skapa ett effektivt och utsläppsfritt transportsystem till 2030, i linje med ambitionerna i initiativet Gothenburg Green City Zone, säger Maria Strömberg, avdelningschef Kluster & Innovation på Business Region Göteborg och fortsätter.

– Att Link40 möjliggör nästa steg är vi mycket glada för. Det snabbar på utvecklingen. Next Step och Balders tillvägagångssätt visar också på behovet av mer detaljplanerad mark för regionala hubbar runt Göteborg.

Härryda kommun har gett etableringen ett positivt planbesked och nu i juni går detaljplanen ut på samråd. Den 7-30 juni är detaljplanen ut på samråd i kommunen så att allmänheten kan se förslaget, lämna synpunkter och ställa frågor. Om allt går enligt plan kan byggstart ske 2024.

Fler Nyheter från förstasidan

Butik vid Stureplan stängd efter 21 år

Valt att inte förlänga hyresavtalet.

Bonava varslar 400

Hela var fjärde anställd berörs.

Ny storägare i börsbolag

Bolag även köpt sju fastigheter. Nu stor ägare i två liknande bolag.

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Nu är hela Sverige ett utsatt område

”De kriminella gängen regerar. I problemområdena är mord och mordförsök fem gånger vanligare och anlagda bränder är upp till tolv gånger vanligare.”

Amerikansk jätte bantar ytorna i city

Lämnar ett våningsplan.

JM säljer allt vid Brommaplan – stor projektdröm död

Var redo att investera 4 miljarder.

Rikshem avyttrar Folkhem till Nordr

Biljana Pehrsson: ”Folkhem har en stor potential och vi vill expandera geografiskt i Sverige och Norge”.

Framtiden vill höja hyrorna 7% – lägre än Fastighetsägarna

68.000 lägenheter berörs. Ger även en möjlighet för en treårig lösning.

Normals vd: ”Inte raketforskning driva butik”

Butikskedjan växer i rekordfart. Ny satsning i centrala Stockholm.

Bonava får rabatt på 110 miljoner i Nacka

Ingen ny upphandling kommer att krävas.

Kommitté: Nobba okryddade budet från Stenhus

Storägarens bud får nobben.

SBB säljer för 2,9 miljarder – 10 procent under värdering

Säljer två fastigheter till rabatterat värde till stiftelse.

FV-kartläggning: 2,9 miljoner kvm kontorsprojekt

Hela 135 kontorsprojekt listas i stor kartläggning.

Vill bygga höghus på 140 meter

Nya stadsdelen tar ett kliv framåt.

Tillbaka till förstasidan