Balder anger substansvärde till 129 kr per aktie

Balder kan för årets första kvartal visa upp ett fördubblat resultat före skatt 57 Mkr jämfört med första kvartalet 1998 (28 Mkr). Driftnettot från fastigheterna har förbättrats med 23 Mkr men samtidigt är avskrivningarna väsentligt större, ca 16 Mkr (2 Mkr). Det beror på att bolaget ändrat klassificering på samtliga bebyggda fastigheter och där görs nu avskrivningar med 1 procent på byggnadsvärdet. Fastighetsförsäljningar är en annan stor anledning till det förbättrade resultatet. 16 fastigheter har sålts för sammanlagt 303 Mkr (0) vilket gav en vinst om 21 Mkr (0). Av de 16 avyttrade fastigheterna var 14 sådana som ”förvärvades” från Handelsbanken innan börsintroduktionen. För helåret beräknas vinsten före skatt, inklusive reavinster, bli bättre än 1998 års resultat på 240 Mkr. Förbättringen uppnås trots att resultatet belastas med ytterligare 58 Mkr i avskrivningar. Kassaflödet beräknas nå över 300 Mkr mot 190 Mkr för 1998. Företaget beräknar att substansvärdet efter 20 procent skatt på övervärden uppgår till ca 129 kr per aktie.

Fler Nyheter från förstasidan

Magnolia säljer Borlängeprojekt till SBB

Långa hyresavtal tecknade för projektet som ska står klart 2022.

Brottsmisstänkt lämnar Balder direkt

Framhåller flera anledningar. Har kommit överens med Erik Selin.

Arctic köper av Magnolia

Här skulle kineserna dominerat… Men nu blir det något annat.

Huggsexa efter nya villkor

FV pekar ut favorit. 10.000–12.000 kvm på spel – besked inom kort.

Jackpot: Nytt bolag får Ikea-enhet som hyresgäst

Läs om vilka som står bakom det nya fastighetsbolaget. ”Vi kunde inte önskat oss en bättre hyresgäst”.

Stopner åter i vd-stolen

Läs lista över vilka som suttit längst i vd-stolen.

SBB köper för hela 4,3 mdr

Förvärvar 138 fastigheter i ett paket. Säljaren blir ägare i SBB.

Catella: Hög tro på starkt återhämtning i närtid

Experterna blickar in i framtiden.

Affär sprack i sista stund

Förändrade marknadsförutsättningar när tänkt affär i Stockholms CBD sprack.

Fått 50 förslag om nya lokaler

Välkänd myndighet överväger flytt. FV berättar om önskemålen.

Peter Norman om OP: ”Gäller att kavla upp ärmarna”

Oscar Properties styrelseordförande ger sin syn på bolaget, förvirringen, betalningsmissarna och vad som krävs inför framtiden.

Söker hela 17.500–25.000 kvm lokaler för stor satsning

Planerar för expansion i Stockholmsområdet. FV berättar om planerna och önskemålet. Är även redo att sälja fastighet i city.

Ikea köper för 1,4 miljarder i Paris – nära Louvren

Möbeljättens satsningen mot storstadcentrum fortsätter.

OP säljer med förlust – nära Oscars privata köp

Oscar Properties genomför ytterligare en försäljning.

Tillbaka till förstasidan