Fastigheten Skotten 6 på Drottninggatan. Fotograf: Jeanette Hägglund

Axfast köper Skotten 6 från AL för 1,9 mdr

Atrium Ljungberg säljer fastigheten Skotten 6, även kallat Glashuset, på Drottninggatan i Stockholm. Köpare är Axfast som för tio år sedan köpte PUB-huset från samma säljare. Priset är 1,9 miljarder kronor, vilket motsvarar drygt 140.000 kr/kvm. AL äger nu endast en fastighet i CBD.

Axfasts kluster mellan Hötorget och Vasagatan:

  • Vinkelhaken 9 – 2.900 kvm (2004)
  • Pilen 18 – 2.750 kvm (2006)
  • Byggmästaren 5 – 8.300 kvm (2012)
  • Byggmästaren 6 – 1.500 kvm (2012)
  • Byggmästaren 7 – 6.200 kvm (2012)
  • Torgvågen 7 – 20.500 kvm (2013)
  • Boken 6 – 10.000 kvm (2018)
  • Skotten 6 – 13 500 kvm (2023)

Källa: Fastighetsvärlden

Foto: Haymarket by Scandic
Visa faktaruta

Fastigheten omfattar ca 13.500 kvm lokaler.

FV berättade om AL:s försäljningsplaner i början av december och pekade då även ut Axfast som en klart möjlig köpare.

– Vi tycker om kvarteren och vi är långsiktiga opportunister. Vi väntar ut det som vi tycker om, och nu dök möjligheten upp. Det finns många intressanta användningsområden för fastigheten, säger Johan Berfenstam, vd vid Axfast, till Fastighetsvärlden.

Skotten 6 ligger på Drottninggatan i Stockholm city, en av Sveriges mest välkända och trafikerade gågator med ett flöde om mer än 20 miljoner människor per år. Skotten kallas även Glashuset och ännu längre tillbaka ”Bohagshuset”, då det tidigare var en del av det anrika PUB-varuhuset vid Hötorget. Fastigheten innehåller idag både kontor och handel i flera plan.

– Atrium Ljungbergs affärsmodell handlar om att utveckla attraktiva stadsmiljöer. Stora sammanhängande områden med en blandning av kontor, handel, bostäder, kultur och utbildning. Att sälja Skotten 6 är ett naturligt steg i att renodla vårt fastighetsbestånd till platser där vi har möjlighet att förverkliga vår vision och stadsutvecklingsstrategi, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.

Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 1 900 mkr. Totalt hyresvärde är ca 95 mkr och fastigheten har en ekonomisk vakansgrad om ca 12 %. Affären ger ett resultat efter skatt om ca -36 mkr baserat på värderingen vid årsskiftet, varav ca 7 mkr avser realiserad värdeförändring efter avdrag för omkostnader, ca -19 mkr avser uppskjuten skatt netto och ca -24 mkr avser nedskrivning goodwill. Frånträde sker 31 januari 2023 och resultatet kommer att redovisas i bokslutet för det första kvartalet 2023.

2013 sålde Atrium Ljungberg en av bolagets klenoder, PUB-huset, till Axfast i en affär för strax under en miljard kronor.

Axfast äger ett flertal större fastigheten i närområdet. Mellan Hötorget och i riktning mot Vasagatan, längs Kungsgatan, äger Axfast nu nio fastigheter, enligt FV:s sammanställning.

Atrium Ljungberg har i Stockholms CBD nu endast kvar fastigheten Adam och Eva 17 (tidigare även kallat John Wall-huset) kvar i CBD. Den ligger mellan Drottninggatan och Slöjdgatan, och innehåller en lokalyta om 8.300 kvm. Annica Ånäs uppger för FV att bolaget inte har några planer på att avyttra den fastigheten.

Axfast har vid förvärvet av Skotten 6 använt sig av DLA Piper, Deloitte och WSP som rådgivare.

Axfast är en koncern inom Axel Johnson Gruppen.  Fastighetsportföljens marknadsvärde uppgår per sista december 2022 till drygt 19 miljarder kronor. I och med denna affär tar bolaget ytterligare ett steg mot den långsiktiga målbilden om att växa beståndet genom förvärv, projekt och förädling till 30 miljarder kronor 2030.

Fastigheten ligger i hörnet Drottninggatan och Kungsgatan, mitt i Stockholm. Foto: Fastighetsvärlden
Fastigheten Skotten 6. Foto: Fastighetsvärlden.

Fler Nyheter från förstasidan

Cibus avser att göra en riktad nyemission

Planerar att använda kapitalet för att återköpa obligationslån som förfaller under hösten i år.

Snabb affär nära Östermalmstorg

Från start till full betalning tog processen endast 15 dagar.

Vill sälja klassisk arena

FV berättar om fastighetsägandet runt om i landet.

Köparens 7:e och 8:e köpcentrum

Proppen ur. FV summerar att 15 välkända anläggningar bytt ägare sedan 2020.

Realplay

En säsong med återbruk – och obligationer

Det senaste året har Realplay producerat ett 30-tal program, några av dem väckte extra intresse och FV listar här dessa godbitar.

JM säljer för 676 miljoner

Plötsligt en stor bostadsaffär. FV berättar om köparen.

Bostäder i clinch med stigande räntor

De ”säkra” intäkterna räcker inte för att försvara aktiekurserna.

Rik privatfamilj vill köpa – redo förvärva för miljarder

Letar efter volymer om minst 1.000 lägenheter. Berättar för FV.

Fyllt upp nyinköpt miljardförvärv i city

Fastigheten mitt i centrala Stockholm är nu fullt uthyrd.

Klart med ny vd i Castellum

Han ska leda bolaget genom den problemfyllda tiden. ”Jag tackar för förtroendet”.

Sur bankrapport: Priser ska ner 15 procent

Ny rapport belyser bland annat kommersiella fastigheter.

Trianon har fyllt vågade fyndköpet Entré

Säljaren gjorde dunderförlust och avyttrade med stora vakanser.

Tappar attraktiv byggrätt för 13.000 kvm kontor

FV berättar vad som ligger bakom.

Storbolag vill banta bort hela 4.500 kvm

Ytterligare en stor hyresgäst vill minska sin kontorsyta.

Tillbaka till förstasidan