Åtta myndigheter flyttas till Skåne eller västerut

Utöver den stora flytten av Sida så presenterar regeringen beslut att omlokalisera eller utöka åtta myndigheters verksamhet till Malmö, Kristianstad, Mölndal, Borås, Botkyrka och Göteborg. Bland annat tappar Mengus en hyresgäst. Samtidigt förlorar myndigheterna inflytande kring sitt framtida val av förhyrning.

– Den här regeringen menar allvar med att hela Sverige ska hålla ihop, sade statsminister Stefan Löfven i samband med att han presenterade omlokaliseringarna som leder till att arbetstillfällen och hyresgäster lämnar Stockholm.

De nio besluten, inklusive Sidas flytt (läs mer här) omfattar cirka 900 årsarbetskrafter. Tillsammans med tidigare omlokaliseringar och vissa myndigheters utbyggnader har den statliga närvaron stärkts runt om i Sverige med över 2.000 jobb under mandatperioden

– Vi bedriver ett omfattande arbete för att vända den trend där allt mer av statliga myndigheters verksamhet koncentrerats till vår huvudstad. Staten ska ta sitt ansvar för att knyta ihop Sverige och motverka en splittring av vårt land, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Besluten att omlokalisera eller utvidga myndigheters verksamhet utanför Stockholm fattas på torsdag den 25 januari. Regeringen har tidigare fattat beslut om att omlokalisera 12 myndigheter från Stockholm till annan ort (läs bland annat här).

Inom kort kommer också ett förslag att skickas på remiss som innebär att myndigheter som vill avveckla verksamhet på en ort inte ska få göra det utan en konsekvensanalys som skickas till berörd länsstyrelse, kommun och den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret.

Regeringens beslut:

Tullverket ska lokalisera delar av myndigheten från Stockholm till Malmö och har utöver detta fått medel för att placera nya tulltjänstemän i Malmö under 2018. 30 tjänster.

Tillväxtverket ska lokalisera ytterligare verksamhet från Stockholm till Malmö. Minst 10 årsarbetskrafter. Hyr idag lokaler på Södermalm av Vasakronan (läs mer här).

Myndigheten för tillgängliga medier ska lokalisera sin verksamhet från Stockholm till Malmö. Beslutet rör omkring 100 årsarbetskrafter. Swedac hyr lokaler i Palmfelts Center vid Globen. Stockholm stad köpte fastigheten från Niam 2011, läs mer här.

Trafikverket ska utöka verksamheten på regionkontoret i Kristianstad. Berör 80–100 årsarbetskrafter

Kronofogdemyndigheten ska lokalisera delar av sin verksamhet från Stockholm till Kristianstad, Luleå och Sundsvall. Kronofogde-myndigheten ska även pröva om ytterligare verksamhet i Stockholm kan lokaliseras till andra orter. 35 tjänster. Kronofogdemyndigheten ska även pröva om ytterligare verksamhet i Stockholm kan lokaliseras till andra orter. Myndighetens huvudkontor finns i Sundbyberg i en fastighet som ägs av Skandia Fastigheter.

Inspektionen för socialförsäkringen ska lokalisera hela sin verksamhet till Göteborg. Beslutet rör ca 50–60 årsarbetskrafter. Myndigheten har idag sitt kontor på Fleminggatan 7, i fastigheten Härolden 7 som ägs av Mengus.

Arbetsmiljöverket ska lokalisera den del av verksamheten som bedriver arbete mot osund konkurrens till Mölndal. Berör 25 tjänster.

Swedac ska lokalisera all verksamhet som i dag bedrivs i Stockholm till Borås. Beslutet rör ca 40 årsarbetskrafter. Myndighetens Stockholmskontor finns på Bromma, i Alvik. Den aktuella fastigheten ägs av JM som köpt den från Profi (läs mer här). Planen är att det framöver ska bli bostäder här.

Fler Nyheter från förstasidan

Humlegårdens hus oskadda

Kraftig explosion i Hagalund där Humlegården äger 80 procent av fastigheterna.

Syskonpar köper för 400 mkr

Förvärvar 32.000 kvm bostäder och lokaler i centralt läge.

Microsoft slår till och köper 120.000 kvm mark

Avser att bygga ett datacenter i världsklass.

Akelius: ”Det är istället ett slag i ansiktet”

Kommenterar förslag som berör 24 procent av bolagets fastighetsvärde.

Tre institutioner har sålt för 13 miljarder på två år

Stora avyttringar. FV går igenom försäljningarna och vad som ligger bakom.

Höghus på Östermalm nobbas

Planerna på 450 bostäder och ett 18 våningar högt torn skickas åter till ritbordet.

JLL värvar fem

Läs om vilka som ansluter till rådgivningsfirman.

Fyra topptjänster tillsatta – några långsittare kvar

Fyra tjänstemanna-vd:ar suttit längre än 13 år. FV går igenom läget vid de största bolagen.

Fem kvar i kamp om stor myndighet

Beslut väntas inom några månader. Nästan 14.000 kvm på spel.

Spotify i våldsam ytexpansion av lokaler i Stockholm

Spotify gör ytterligare en lokalförhyrning. Nu på östra Södermalm. FV summerar förhyrningarna i Stockholm och berättar om den historiska expansionen.

Ny vd till Backahill

Familjen Erik Paulssons fastighetsbolag får en ny koncernchef.

Tidigare topp-vd startar nytt JV med Balder

Fokuserar på Stockholmsområdet. Berättar för FV om vilka segment som är intressanta.

Tillbaka till förstasidan