Atrium betalar 284 mkr för byggrätt vid Slussen

Annons

Kan börja bygga tidigast om sju år. Priset för den byggrätt som AtriumLjungberg ska förvärva intill Slussen sv Stockholms Stad uppgår till 17.500 kronor per kvm ljus BTA. Den blivande byggrätten uppgår till minst 16.200 kvm BTA för kontor och centrumändamål och totalt blir priset då 284 miljoner. Enligt tidplanen kan bygget påbörjas först när bussterminalen i Katarinaberget tagits i bruk samt intunnlingen av Stadsgårdsleden är klar år 2020.

Försäljningen av marken ska ske efter att fastighetsbildning skett, den exakta tidpunkten är därför ännu inte satt.

Försäljningen täcker kostnaden för överdäckningen som uppskattats till 150 miljoner och bidrar till att minska underskottet i projekt Slussen med 134 miljoner enligt stadens handlingar.

Sedan tidigare är det känt att Atrium Ljungberg erhåller en rabatt om 80 miljoner på tomträttsavgälden för Tranbodarne 12, mer känt som Glashuset.

Fastighetsvärlden Idag 2013-04-10

Slussen3
Modellbild över markanvisningsområdet med glaspartier mellan huskropparna. Atrium Ljungbergs fastighet Tranbodarne 12 (Glashuset) i bakgrunden

 

Slussen2
Markanvisningsområdet blåmarkerat. Byggnaden placeras framför det välkända Glashuset som även det ägs av Atrium Ljungberg.

 

Slussen1
Det berörda Markanvisningsområdet på Södermalm vid pilens spets, direkt vid vattnet och nära Slussen.

 

Glashuset_Slussen
Glashuset ritades Jan Lunding och invigdes 1974.

 

 

Missa inte! Köpcentrum & Butiker 2024

Den 11 september är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Köpcentrum & Butiker 2024. Seminariet äger rum på Grand Hôtel, Stockholm.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

Fabege hyr ut 2.600 kvm i ”överraskningsköpet”

92 procent uthyrt i miljardförvärvet.

Skanska tecknar jätteavtal för ny stadsdel

Hyllar det attraktiva läget.

Titania kan jubla för 70.000 kvm – efter åtta års kamp

Einar Janson: ”Det känns nästan overkligt. Vi vill tacka alla som trott på att det är möjligt. Det kommer att bli en unik plats att bo på.”

SBB avtalar om delning av SBB Kåpan Bostad

Stort bestånd delas upp.

Castellum hyr ut 2.100 kvm för kirurgi

Tecknar kontrakt inom tullarna i Stockholm.

Köper nytt från K2A för 160 mkr

Säljaren planerar för fler transaktioner i närtid.

Lilleputt tappade 44 procent av värdet

Visat en uppseendeväckande negativ värdeutveckling på sitt bestånd.

Anmäls efter att fem dog i bygghissen i Sundbyberg

”Olyckan inte hade ägt rum om bolaget hade efterlevt de föreskrifter och bestämmelser som är angivna”.

Signalisten tar över helt centrum – Rikshem säljer

Transaktion när offensiv inleds. Vill skapa bättre livsvillkor.

Archus flyttar till Alecta

Flyttar några hundra meter inom city.

Prisma satsar på notering

Genomför även nyemission. Äger fastigheter för 6,4 miljarder.

Slår till och köper hela 85.000 kvm handel

Totalt sju välkända handelsfastigheter. Kapades mitt framför ögonen på Ingvar Kamprad. Flera varumärken starkare än snittet. FV bedömer direktavkastningen.

Tillbaka till förstasidan