Aspelin Ramm och Sigillet i samarbete i Partille

Aspelin Ramm Fastigheter och Sigillet har startat ett gemensamt fastighetsutvecklingsbolag för det fortsatta arbetet med att skapa ett nytt stadsdelscentrum i Furulund i Partille.

Annons

Det nya bolaget äger idag två fastigheter i området och förväntas utveckla mellan 30.000 och 40.000 kvadratmeter bostäder och kommersiella ytor som blandas för att skapa ett nytt centrum med stadsmässiga kvaliteter.

– Att bilda ett gemensamt bolag innebär en större helhetssyn över projektet vilket också underlättar processen under själva genomförandet. Samtidigt har vi lite olika kunskaper och erfarenheter som kompletterar varandra väldigt väl i arbetet med att utveckla en attraktiv och levande boendemiljö, säger Camilla Heyman, tillförordnad vd på Aspelin Ramm Fastigheter.

Förutom Sigillet och Aspelin Ramm Fastigheter är även HSB och det kommunala bostadsbolaget Partillebo delaktiga i arbetet med att utveckla det nya området på bägge sidorna av Landvettervägen.

– Ambitionen med planarbetet har varit att utvidga området i sydvästlig riktning med nya bostäder intill Landvettervägen och skapa ett tydligt centrumstråk som binder samman viktiga funktioner i området. Nu påbörjas arbetet med detaljplanen som beräknas vara färdig någon gång under 2023 då också bygget kan påbörjas. Totalt i området planeras för drygt 76.000 kvadratmeter bostäder och 5.500 kvadratmeter lokalyta i tydliga bostadskvarter med kommersiella ytor i markplan.

Aspelin Ramm Fastigheter har positiva erfarenheter av att samarbeta med Partille kommun genom bygget av Nya Vallhamra torg i Sävedalen. Det var ett av de första projekten i Göteborgsregionen som innebar ett helhetsgrepp på omvandlingen av ett slitet och omodernt förortstorg till en levande stadsdel med bostäder, handel och lokal service.

– I arbetet tillsammans med Partille kommun har vi alltid känt en öppenhet för våra idéer och förslag, och där vi även haft konstruktiva dialoger som ofta lett fram till ännu bättre lösningar i slutändan. Vi ser fram emot att fortsätta det goda samarbetet när vi nu tillsammans med Sigillet tar nästa steg i utvecklingen av Furulunds nya stadsdelscentrum, säger Camilla Heyman.

Henrik Nilsson, vd för Sigillet, är nöjd med att det goda samarbetet med Aspelin Ramm Fastigheter nu formaliseras i ett gemensamt utvecklingsbolag:

– Vi har arbetat tillsammans med det här projektet sedan 2015, när Sigillet tog initiativ och bjöd in Aspelin Ramm Fastigheter till ett gemensamt arbete under planprocessen. Eftersom vi har en likartad syn på fastighetsutveckling och delar många värderingar har vi funnit varandra väldigt väl under de här åren. Att våra gemensamma intressen nu är överordnade eventuella egenintressen är en bra utgångspunkt för det fortsatta arbetet med att skapa en välfungerade och trevlig stadsdel i närheten av Partille centrum. Det gynnar och förenklar processen och i slutändan de människor som ska bo, leva och arbeta i Furulund, säger Henrik Nilsson.

Fler Nyheter från förstasidan

Thedéen: Går åt rätt håll – möjlig sänkning på gång

Riksbankschefen: ”Vi är på lite fastare mark”.

Nyfosa öppnar för att sälja Söderport

Värderat till nästan 15 miljarder kronor.

Nio får bygga i Hyllie

FV berättar om aktörerna och volymerna. Totalt cirka 60.000 kvm.

Låg bakom köpet från Kvalitena

Äger sedan tidigare två fastigheter i liknande kategori.

Heba och Åke Sundvall säljer för 725 mkr

300 lägenheter i södra Stockholm ingår i affären.

OP:s akutdrag i sista minuten – ska förhindra konkurs

Kräver 13 miljoner kronor.

Hyr snabbt ut 11.000 kvm i city

En av de största kontorsuthyrningarna i Stockholms CBD sedan 2010. Läs om vilka som tappar hyresgäst.

Pandox säljer för 600 miljoner

Hotell med 595 rum får en ny ägare.

SBB skapar nytt jv – tillförs 5,2 miljarder

Fastighetsvärde om 5,7 miljarder.

Kvalitena i rekonstruktion – affären räcker inte

På randen till katastrof – men skaffar sig nu tid för ytterligare åtgärder.

Porträttet

Seglatsen som ändrade allt

Bengt Malmegård om yoga, affärerna, och att fortsätta bygga för framtiden.

Listor: Högsta priserna för markanvisningar 2023

Fem högsta priserna i huvudstaden och fem högsta utanför. Se vilka som förvärvat.

Kvalitena delsäljer – ny ägare till klenoder på Östermalm

Uppgift till FV: Svårsålt. Fyra fastigheter berörs av affären, bland annat den på Strandvägen 5a. Värderats till 1,7–1,8 miljarder.

Tillbaka till förstasidan