Aros Bostad: Kraftig ökning i försäljningen

Aros Bostad redovisar i sin delårsrapport för perioden januari – september 2019 en kraftig ökning av antalet sålda bostäder gentemot samma period föregående år.

Vidare har Aros Bostad ingått avtal om att emittera 4 397 538 stamaktier om cirka 150 miljoner kronor till Första AP-fonden. Syftet med genomförd nyemission är att skapa förutsättningar för att ytterligare expandera Aros Bostads byggrättsportfölj genom värdeskapande förvärv.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
– Vi ser en god försäljningstakt i de projekt som produktionsstartats och som har en kortare tid kvar till inflyttning. Totalt är 74 procent av bostäderna i pågående produktion sålda eller bokade. Vår förmåga att produktionsstarta bostadsprojekt med eget kapital utgör därmed en stor styrka och konkurrensfördel. Under kvartalet har Aros Bostad även nått en milstolpe i utvecklingen, då vi har påbörjat vinstavräkningen av vårt första egna projekt Link Järva Krog i Solna om totalt 94 lägenheter.”

Aros Bostad har idag 476 bostäder i pågående produktion. Projektportföljen omfattar totalt 25 projekt vilket motsvarar cirka 3 600 bostäder, inklusive de bostäder som är i pågående produktion.

Perioden januari – september 2019 (motsvarande period 2018):

  • Nettoomsättningen uppgick till 121 931 TSEK (28 128).
  • Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till 14 143 TSEK (6 107).
  • Resultat före skatt uppgick till 3 892 TSEK (1 819).
  • Rörelsemarginalen var 5,3 procent (13,8).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,14 SEK (0,07).
  • Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 113 (61),
    antal bokade bostäder uppgick till 26 (14).
  • Antal pågående projekt inklusive projekt i intresseföretag uppgick till 25 (24),  varav 5 (2) är under produktion.
  • Totalt är 74 procent (76) av bostäder i pågående produktion sålda eller bokade.

Väsentliga händelser under perioden: Aros Bostad har ingått avtal om att emittera 4 397 538 stamaktier om cirka 150 miljoner kronor till Första AP-fonden. Syftet med genomförd nyemission är att skapa förutsättningar för att ytterligare expandera Aros Bostads byggrättsportfölj genom värdeskapande förvärv. Samtidigt förstärks ägarbasen med en välrenommerad institutionell ägare.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång: Aros Bostad har slutfört riktad nyemission till Första AP-fonden och erhållit en likvid om 150 miljoner kronor för emitterade aktier.

Fler Nyheter från förstasidan

Kl 23.00: Oscar presenterar siffrorna för Q1

Läs om hur få bostäder som sålts och om hur kraftigt personalstyrkan bantats. OP berättar även att man snabbt vill sälja en fastighet.

Expert på EBM: "Många får guldfeber när det hettar till"

Expert på insiderbrott berättar för FV.

Skanska vill bygga 30.000 kvm centralt

Vill kopiera succén från centrala Malmö.

Niam slår till och köper nästan tusen bostäder

Säljaren minskar överraskande på beståndet.

Atrium Ljungberg köper klassiskt kontor i Sundbyberg

Omfattar drygt 8.000 kvadratmeter uthyrbar yta.

Så stor blir Oscars förlust – preliminära siffror

FV granskar den icke-formella årsredovisningen.

Så ser prislappen ut för Hagastadens nya landmärke

Cirkelformad prestigebyggnad om 24.000 kvm lokaler.

Oscar ändrar datum – igen

Oscar Properties årsredovisning senareläggs ytterligare en gång.

Bruzelius lämnar Rikshem – klar för stort konsultbolag

Efter åtta år på Rikshem går Jacob Bruzelius vidare.

Klövern satsar på nytt kongress- och kulturhus

Frågan om den aktuella satsningen har varit aktuell under många år. 25.000 kvm lokaler utreds.

Fabege flyttar sitt HK

Ger även utrymme för bolagets WAW-koncept.

Storaffär i heta staden

”Redan nu har vi planer för cirka 10.000 bostäder”.

Nu inleds tävlingen för Gasklockan

Hoppas på ett nytt landmärke.

Halverade plötsligt värdet

Nu är hela finansieringen för bolaget åter i gungning.

Tillbaka till förstasidan