Arnhult: ”Klöverns bästa resultat någonsin”

Arnhult: ”Fortsatt gynnsam situation på bankmarknaden”. Ett allt större Klövern presenterade under morgonen bolagets resultat för 2013. Intäkterna ökade med 14 procent till 2.220 mkr (1.948). Driftöverskottet ökade med 15 procent till 1.392 mkr (1.215). Förvaltningsresultatet ökade med 21 procent till 636 mkr (524). Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -28 mkr (-33), på derivat till 337 mkr (-175) och på finansiella tillgångar till 71 mkr (10). Periodens resultat uppgick till 808 mkr (339).

Rutger Arnhult, VD Klövern:

– För årets sista kvartal kan Klövern uppvisa det högsta förvaltningsresultatet någonsin i bolagets historia. Delvis är det ett resultat av förvärv samt en mild vinter, men kanske i ännu högre grad ett resultat av ett fokus på konsolidering och arbetsro i förvaltningen.

Han är även positiv kring lokalhyresmarknaden:

– Konjunkturen fortsätter att långsamt förbättras och flera indikatorer pekar på en högre optimism i Sverige än tidigare. Sysselsättningen fortsätter att öka. Det finns en efterfrågan på effektiva kontorslokaler, inte minst från tjänstesektorn. Efterfrågan är även stor på så kallade ”hus med port” på många av våra orter. För att svensk ekonomi samt efterfrågan på lokaler för kontor och logistik på riktigt skall ta fart från nuva­rande nivå måste problemen i omvärlden lösas. Det går åt rätt håll i de flesta EU-län­der samt för USA, men det tar tid.

– Ett mycket svagt inflationstryck i svensk ekonomi påverkar Klövern något nega­tivt avseende fastighetsvärderingarna, men den räntesänkning till 0,75 procent som Riksbanken gjorde mot slutet av året kommer ge en positiv effekt för bolaget.

Rutger Arnhult har sedan han tog över Klövern talat om bolagets stora vakanser och han har konstaterat att bolaget totalt har tomma lokaler som motsvarar hela Hufvudstadens bestånd. Men bolaget har pressat ner vakansgraden på flera orter.

– Den ekonomiska uthyrningsgraden är fortsatt hög och ligger på över 90 procent på våra enheter i Göteborg, Kalmar, Karlskrona, Kista, Karlstad och Örebro. Ett flertal andra enheter ligger också mycket nära till att nå en uthyrningsgrad över 90 procent. Med ett tydligt fokus på uthyrning räknar jag med att fler orter kommer att arbeta sig över den gränsen relativt snart, något som är mycket glädjande.

– Nettouthyrningen under årets sista kvartal landade på 35 mkr, något vi är mycket nöjda med. En stor inflytt var CGI som i början av december flyttade till nyrenoverade lokaler i Kista, vilket ytterligare stärker Kista som ett attraktivt val för kontorslokaler i Stockholmsområdet. De senaste åren har Kista övergått från att i princip varit helt inriktat på telekom och IT till att ha en mycket varierad grupp av företag främst verksamma inom tjänstesektorn. Med kommunikationer som många gånger är likvärdiga med Solna/Sundbyberg, men med generellt något lägre hyres­nivåer, är det ett intressant alternativ för många företag i Stockholmsregionen.

Klöverns fastighetsbestånd var vid årsskiftet värderat till 24,1 miljarder kronor. Bolaget håller för närvarande på att försöka förvärva Globen City där Fastighetsvärlden har uppgett köpeskillingen till 3,8 miljarder kronor.

Fastighetsvärlden Idag 2014-02-12

Missa inte! Cash is King

Den 30 november är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Cash is King. Det äger rum på Grand Hotel i Stockholm.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

Nära sälja på Vasagatan

Fastigheten inköptes för så lite som 8 miljoner kronor 1984.

Pangea: Mörka utsikter för fastighetssektorn

”I pågående transaktioner ser vi att de flesta köpare har sänkt sina bud med 10-20 procent, men värderingarna har ännu inte justerats”.

Saftigt minus – men M2 fick utrymme att amortera

Betydande förlust på avyttringen av aktier i Castellum.

Bilder: Så kan AL bygga ut Söderhallarna

Så kan Medborgarplatsen utvecklas framöver.

Fabege på knock med The Mauler

Hyr ut 2.400 kvm för större satsning.

16 nya butiker till Arlanda

Utbyggnad med 11.000 kvm. FV listar butikerna som öppnar i nya Marknadsplatsen.

Lättnadsrally timmen efter räntebeskedet

Kurserna för flera fastighetsbolag drog iväg rejält efter att Riksbanken lämnat sitt nya besked om styrräntans nivå. Vad hade man fruktat egentligen?

Riksbanken höjer räntan med 0,75

Många fastighetsägare nervösa. Riksbanken ger prognos för i början av 2023.

Skiften i toppen hos Vasakronan i Stockholm

Två nya toppositioner utsedda.

Skanska säljer för 600 mkr till sitt egna nya bolag

60.000 kr/kvm för nyutvecklad kontorsfastighet i centralt läge.

NREP in i Tyskland

Fokus på bostäder och logistik. Läs om det första förvärvet.

Sjunkande priser i markanvisningar

Senaste statistiken. Dessutom blir det vanligare att investerare drar sig ur markanvisningsavtal.

Affärsanalys

Lyfter av projekt i närområdet

Per Wieslander och Philip Wikén vid Svefa analyserar en affär med en större kontorsfastighet i Malmö.

Kilenkrysset i iskallt förvärv av 30.000 kvm

Förvärvar tre fastigheter i iskallt segment som blir allt hetare.

Tillbaka till förstasidan