Arkitektbranschen dök under 2020

Alla pilar pekar neråt i Sveriges Arkitekters branschrapport 2020. Omsättning och rörelsemarginal minskar, arvodena är pressade och arbetslösheten är den högsta på 15 år. Men allt är inte nattsvart – vissa segment och företag klarar sig bra.

Nyckeltal för arkitektföretag

Omsättning

2019: 10,8 miljarder kr
2020 prognos: 10,2 miljarder kr

Omsättning per anställd

2019: 1,2 miljoner kr
2020: Osäkerheten på arbetsmarknaden gör att vi inte kan göra en prognos

Rörelsemarginal

2019:  11,7 %
2020 prognos 8,6 %

Arbetslöshet

Augusti 2019: 1,8 %
Oktober 2020: 3,8 %

Antal anställda

2019: 9000

Visa faktaruta

– Våra arkitektföretagare har upplevt en rad oerhört goda år. Nu dyker marknaden, projekt skjuts upp eller ställs in vilket så klart påverkar arkitektföretagen negativt. Det allvarligaste ur ett samhällsperspektiv är att de offentliga investeringarna minskar, alltså i skolor, särskilda boenden och andra kommunala och regionala projekt som är nödvändiga för allas vårt välbefinnande, säger förbundsdirektör Tobias Olsson.

Sveriges Arkitekters branschrapport har publicerats varje år sedan 2015 och visar en kraftigt expanderande bransch. I år är rapporten annorlunda utformad än tidigare; ett tidsdokument som speglar den osäkra tillvaro vi alla lever i på grund av coronapandemin.

Årets rapport visar att den brist på visshet som präglat 2020 har gett ett generellt ogynnsamt avtryck i arkitektbranschen. Majoriteten av de företagare som svarat på förbundets sysselsättnings- och arvodesenkät ser minskade möjligheter att få offentliga uppdrag att rita skolor och andra samhällsfastigheter. Även kommersiella lokaler som exempelvis hotell, handel och industri har bromsat in. Fler företag ger positiva svar i fråga om bostäder. Bostadsbyggandet ökade under årets första sex månader, men enligt SCB:s prognos minskar det 2021.

De mindre företagen (1–50 anställda) är generellt mer optimistiska än de stora i enkäten. De är nöjda med sin beläggning och vissa planerar att nyanställa.

– En orsak till de mindres ljusare syn är en marknadsförändring som antagligen kan kopplas till coronapandemin. Fler privatpersoner än tidigare har anlitat arkitekter under året och det är uppdrag som i första hand går till småföretag. Det ska bli intressant att se om trenden med privatpersoner som byggherrar håller i sig, säger Tobias Olsson.

De i sin helhet nedåtgående siffrorna innebär dock att de flesta arkitektföretag behöver rusta sig. För att inspirera Sveriges Arkitekters företagande medlemmar har en rad kvalificerade branschföreträdare skrivit varsitt kapitel med bäring på arkitektföretagens framtid. Flera av författarna återkommer till resiliens, det vill säga motståndskraft genom förändringsförmåga, som en nyckel till framgångsrikt företagande. Alltså att noga hålla koll på de globala megatrenderna liksom på de mindre lokala och snabbt ställa om utifrån omvärldsförändringar.

– Vi uppmanar företagarna att använda den här skakiga tiden till att ställa om – allt ifrån att kompetensutveckla sina medarbetare till att erbjuda nya typer av kundnytta. Med branschrapporten hoppas vi kunna ge stöd till våra företagande medlemmar, säger Tobias Olsson.

Fler Nyheter från förstasidan

Omstart för 150.000 kvm efter bakslag inom tullarna

Ett av de absolut största projekten i Stockholm. Nu sker en omstart efter att den tänkta utvecklaren och staden inte kommit överens.

Bilder: Wallenstams present till 400-årsfirande Göteborg

Presenterar vision. Ska rama in Heden. Se bilder.

Oscar rusar – upp 38%

Flera positiva signaler påverkat kursutvecklingen.

Svedberg köper för 200 mkr

Berättar även för Fastighetsvärlden om sina aktieplaceringar.

Bildextra: Coworkingaktör satsar mitt i Sundbyberg

Åttonde enheten. ”Vi älskar när vi får vara kreativa med hus.”

Här har krogarna drabbats hårdast av pandemin

Ny rapport kartlägger hur Stockholms restauranger påverkats.

Grand Hôtel sålt

Priset: ca 3,6 miljarder, motsvarande 125.000 kr/kvm. En av de största styckeaffärerna någonsin.

Genesta miljardköper landmärke från Castellum

Ankarhyresgästen flyttar ut. 66 procent vakant.

Tar plats i Oscars styrelse

Entreprenör tar plats i det omstartade bolagets styrelse.

Esteas snabbväxare köper igen – nått totalt 2,3 miljarder

Fortsätter att bygga bestånd genom ett flertal affärer.

Balder och Skanska satsar vid ny playa i syd

Erik Selin: ”Vi ser stora utvecklingsmöjligheter och vi har fått ett trevligt och professionellt bemötande.”

Catella uppmärksammar märklig finansieringseffekt

Kan både strypa utlåning och innebära räntehöjningar

Skola hyr i tidigare Swedbankhus

Köptes som möjligt bostadsprojekt men fortsätter att locka lokalhyresgäster. Hyr ut inom tullarna i Stockholm.

Anders Lago lämnar HSB – tidigare S-topp kan ersätta

Flera föreningar står bakom en nominering till efterträdare. Valberedningen förestår dock en annan person.

Tillbaka till förstasidan