Årets första strukturaffär ännu inte ”hemma”?

På måndagsmorgonen stoppades handeln i Castellum och Diligentia. Att ett samgående var aktuellt blev snabbt känt och sent på eftermiddagen hölls en telekonferens från London där det redogjordes för villkoren i affären; För varje aktie i Diligentia erbjuder Castellum en nyemitterad aktie i Castellum. Ett alternativ för aktieägare i Diligentia med mindre än 100 aktier erbjuds i form av kontant betalning med 79 kronor per aktie. Det sammanlagda budvärdet uppgår till ca 5 miljarder kronor. Erbjudandet innebär en budpremie om ca 18% räknat på bolagens genomsnittliga senaste betalkurser fem dagar före budets avgivande, respektive ca 21% räknat på de genomsnittliga senaste betalkurserna under 3 månader före budets avgivande. Budet har gjorts lite attraktivare genom att styrelsen i Castellum kommer att föreslå en utdelning om 4,50 kronor per aktie för räkenskapsåret 1999, en utdelning som ävenkommer att utgå på de nyemitterade aktierna. Likaså aviseras återköp och/eller aktieinlösen i det nya bolaget för ca 2,5 miljarder. Styrelsen i Diligentia har enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna att acceptera erbjudandet. Investor AB och andra ägare som tillsammans representerar 12.1% av aktierna i Diligentia har förklarat att de ställer sig positiva till erbjudandet. Sjätte AP-fonden och Fjärde AP-fonden, som kontrollerar 24,2 % av aktierna i Castellum har förklarat att de ställer sig bakom det föreslagna samgåendet och anser att det lämnade erbjudandet är skäligt. Bägge bolagen har ett relativt spritt ägande vilket tydligen gjort det svårt att sondera acceptansen för affären i förväg. Förhandlingarna har drivits mellan bolagsledningarna som funnit varandra. Även om Castellum länge haft analyser som pekat på stora övervärden så har aktiemarknaden varit mycket njuggt inställd till aktien. Det är inte otänkbart att stora delar av Diligentias aktieägare vill ha ett bättre bud än en Castellumaktie i utbyte, även om det sammanslagna bolaget onekligen blir en stark konstellation.

Fler Nyheter från förstasidan

Realplay

Online på väg att möta offline

Den vanliga butikshandeln upplever något av ett uppsving just nu. E-handeln kommer dock mer än dubblas fram till 2030 tror experter. Men ska det ske genom hemleveranser, ombud, boxar eller olika hybridformer?

Lista: Så många åker bolagen till Almedalsveckan

I många fall något färre deltagare. Ett stort bolag nobbar helt.

Hoppar av skolköp från Sisab

”Försvårar för planeringen av finansieringen”.

Nye Åhlénsägaren: ”Dags att tänka över hyresnivåerna”

Åhléns nya storägare Ayad Al Saffar i FV-intervju om expansionsplaner, vägen till framgång, hyresnivåer och om sen på att äga fastigheter.

Wonna I de Jong förvärvar stort på Östermalm

Miljardaffär med stor fastighet.

Miljardköper igen efter nya hotläget – Balderbolag säljer

Har ägt sedan 2014. Fastighetsvärdet upp 167 procent på åtta år.

Klassiska Gondolen byter ägare

Renoveras och öppnar på nytt nästa år. Lallerstedt lämnar. Klart med ny aktör.

Beskedet: Grönan byggs ut

Ökar nöjesparkens yta med 20 procent.

Köper 10.000 kvm i Helsingborg

Fastighet som ligger i Väla.

Efter Alecta-avhoppet

En av topparna som lämnat Alecta Fastigheter har klart med nytt uppdrag.

Niam storköper från Slättö

Över 300 bostäder i transaktionen.

Ännu ett tungt avhopp från Alectas storsatsning

FV avslöjar det senaste. Nästan hela den ursprungliga ledningsgruppen borta.

Colliers: Agnarna skiljs från vetet

Karin Witalis om potentiella risker i olika segment att ha koll på. Spekulativa inslaget. ”Inga jättemarginaler. ”Olika prisförväntningar”.

Unik valkompass: Så ska ditt bolag ”rösta” i valet

Pangea och Downtown Advisors analyserar höstens riksdagsval från ett fastighetsperspektiv.

Tillbaka till förstasidan