Thomas Erséus säljer och Kerstin Hessius förvärvar när Tredje AP-fonden köper Kungsledens andel i Hemsö.
Thomas Erséus säljer och Kerstin Hessius förvärvar när Tredje AP-fonden köper Kungsledens andel i Hemsö.

Årets största: AP3 köper ut Kungsleden ur Hemsö

2012 års största affärer klar – Stor vinst för Kungsleden. Tredje AP-fonden har tecknat avtal med Kungsleden om att förvärva resterande 50 procent av aktierna i Hemsö, precis som Fastighetsvärlden gett indikationer om tidigare. Därmed blir Hemsö till 100 procent ägt av Tredje AP-fonden. Hemsö hade i september ett fastighetsvärde om 22 miljarder kronor.

Genom försäljning av ett bestånd värt 1.600 miljoner kronor och en uppjustering bedömer Fastighetsvärlden fastighetsvärdet i transaktionen till 10.4 miljarder kronor.

Hemsös verksamhet startades inom ramen för Kungsleden vilka köpte det första beståndet av publika fastigheter 2001. 2009 samlades Kungsledens publika bestånd i ett eget bolag, Hemsö Fastighets AB, och Tredje AP-fonden gick in som 50 procentig ägare. I och med det avtal som tecknades köper Tredje AP-fonden resterande 50 procent av Hemsö och blir ensam ägare.

– Det här är en affär där alla är vinnare. Hemsö får de bästa förutsättningarna att ytterligare utvecklas med en långsiktig och finansiellt stark ägare. AP3 ökar exponeringen mot ett välskött fastighetsbolag med långa hyresavtal vilket ger en bra diversifiering i vår portfölj. I egenskap av pensionsfond med ett långsiktigt åtagande passar denna investering väl in i vår totala portfölj, säger Kerstin Hessius, VD vid Tredje AP-fonden.

I samband med affären renodlar Hemsö sitt fastighetsbestånd genom att Kungsleden tecknar ett avtal om att köpa 15 fastigheter till en total köpeskilling om cirka 1.600 mkr. Direktavkastningen på köpet är 7,0 procent. Samtliga fastigheter har ett betydande inslag av kontorsverksamhet. Det totala hyresvärdet uppgår till 165 Mkr och den totala uthyrningsbara ytan till cirka 147.000 kvm. Fastigheterna ligger i Mellansverige och på Gotland. De ger ett stabilt kassaflöde med långa avtal och stabila motparter. Återstående kontraktslängd uppgår till åtta år. De två största fastigheterna är fastigheten Karlslund 5:2 i Fyrvallaområdet i Östersund om 56.200 kvm kontorslokaler och Visborg 1:15 i Visby om 17.900 kvm samt skolfastigheten om Osdal 3:2 om 18.500 kvm i Borås. Även två stora vårdfastigheten i Norrköping tas över av Kungsleden och de innehåller 26.200 kvm respektive 17.700 kvm.

Affären är villkorad av godkännande från Konkurrensverket och beräknas kunna slutföras under det första kvartalet 2013.

Försäljningen av aktieinnehavet i Hemsö gör att Kungsleden höjer sin prognos från tidigare kommunicerat 300 miljoner. Ny prognos för helåret 2012 uppgår till 1.800 miljoner kronor.

– Jag är mycket nöjd över att vi nu sålt vår andel i Hemsö och gjort en bra affär. Uppbyggnaden och utvecklingen av samhällsfastigheter har varit gynnsam för Kungsleden och jag är glad över de värden som skapats för aktieägarna. Tredje AP-fonden är en bra och stark ägare till det här beståndet. Kungsleden kommer fortsätta att utvecklas enligt vår nya strategi och jag ser goda möjligheter i dagens marknad, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Pangea Property Partners och Mannheimer Swartling Advokatbyrå har varit rådgivare i affären. Enligt uppgift till Fastighetsvärlden har Catella varit rådgivare till AP3.

Kungsledens aktiekurs stack från 34 till 37,70 kronor som högst i samband med affären för att några timmar efter plana ut runt 37 kronor, alltså en uppgång med nära 9 procent.

Hemsö äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för samhällsservice inom fastighetskategorierna äldreboende, skola, vård och rättsväsende.  Ägare numera är alltså endast Tredje AP-fonden. Fastighetsbeståendet hade per 30 september 2012 ett bokfört värde om cirka 22 mdkr.

Fastighetsvärlden Idag 2012-12-14

Fler Nyheter från förstasidan

Värdet på säljaktuella Vällingby Centrum

Prioriterat att kontraktera rådgivningsbolag.

Lista: 36 nya i Gallerian – men tuffa utmaningar återstår

Flera butikslokaler på andra våningsplanet ännu tomma – mitt i Stockholm.

Fastighetsjuridik

Momsfrågan spökar kring coworking

Experter på Svalner går igenom riskerna.

Här är fastigheten som är värd nästan 10 miljarder

FV berättar om landets dyraste fastighet. Ökat i värde 115 procent på nio år.

Köper vårdfastigheter i Finland och kontor i Sverige

”Förvärvet innebär ett viktigt steg in i segmentet för äldreboenden i Finland”.

Första hyresgästen klar för jätteprojektet Varvsstaden

Välkänd arkitektfirma gör den första kontorsförhyrningen.

Två nya ägare ansluter till Lansa – vill dubbla till 7 miljarder

Vd Claes Malmkvist berättar om de framtida utmaningarna för det unga bolaget.

Här är norska krogkedjans expansionsplaner i Sverige

Familjeföretaget skyndar långsamt.

Storägare stöder jätteköpet av Hemfosa

Kämpar för att få igenom köpet av 40-miljardersbolaget.

”Etiska hackare” hyr 2.000 kvm – flyttar inom CBD

Lämnar Kungsgatan för att flytta till större lokaler nära Sergels torg.

Rutger Arnhult tar över stort projekt efter Björn Ulvaeus

Vill utöka projektet till 70.000 kvm. Planerar för bland annat 1.000 mindre bostäder.

Hon blir ny vd på Rikshem – ”Det är ett drömjobb”

Klart med ny vd för 50-miljardersbolaget. Nya vd:n berättar för Fastighetsvärlden.

Kungsleden tilldelas fint pris för satsning på mångfald

Kungsledens mål att öka andelen anställda med utländsk bakgrund till 15–20 procent.

Skanska satsar på kontor i Beverly Hills

Historisk investering en kilometer från Rodeo Drive. FV berättar mer om planerna.

Tillbaka till förstasidan