Thomas Erséus säljer och Kerstin Hessius förvärvar när Tredje AP-fonden köper Kungsledens andel i Hemsö.
Thomas Erséus säljer och Kerstin Hessius förvärvar när Tredje AP-fonden köper Kungsledens andel i Hemsö.

Årets största: AP3 köper ut Kungsleden ur Hemsö

2012 års största affärer klar – Stor vinst för Kungsleden. Tredje AP-fonden har tecknat avtal med Kungsleden om att förvärva resterande 50 procent av aktierna i Hemsö, precis som Fastighetsvärlden gett indikationer om tidigare. Därmed blir Hemsö till 100 procent ägt av Tredje AP-fonden. Hemsö hade i september ett fastighetsvärde om 22 miljarder kronor.

Genom försäljning av ett bestånd värt 1.600 miljoner kronor och en uppjustering bedömer Fastighetsvärlden fastighetsvärdet i transaktionen till 10.4 miljarder kronor.

Hemsös verksamhet startades inom ramen för Kungsleden vilka köpte det första beståndet av publika fastigheter 2001. 2009 samlades Kungsledens publika bestånd i ett eget bolag, Hemsö Fastighets AB, och Tredje AP-fonden gick in som 50 procentig ägare. I och med det avtal som tecknades köper Tredje AP-fonden resterande 50 procent av Hemsö och blir ensam ägare.

– Det här är en affär där alla är vinnare. Hemsö får de bästa förutsättningarna att ytterligare utvecklas med en långsiktig och finansiellt stark ägare. AP3 ökar exponeringen mot ett välskött fastighetsbolag med långa hyresavtal vilket ger en bra diversifiering i vår portfölj. I egenskap av pensionsfond med ett långsiktigt åtagande passar denna investering väl in i vår totala portfölj, säger Kerstin Hessius, VD vid Tredje AP-fonden.

I samband med affären renodlar Hemsö sitt fastighetsbestånd genom att Kungsleden tecknar ett avtal om att köpa 15 fastigheter till en total köpeskilling om cirka 1.600 mkr. Direktavkastningen på köpet är 7,0 procent. Samtliga fastigheter har ett betydande inslag av kontorsverksamhet. Det totala hyresvärdet uppgår till 165 Mkr och den totala uthyrningsbara ytan till cirka 147.000 kvm. Fastigheterna ligger i Mellansverige och på Gotland. De ger ett stabilt kassaflöde med långa avtal och stabila motparter. Återstående kontraktslängd uppgår till åtta år. De två största fastigheterna är fastigheten Karlslund 5:2 i Fyrvallaområdet i Östersund om 56.200 kvm kontorslokaler och Visborg 1:15 i Visby om 17.900 kvm samt skolfastigheten om Osdal 3:2 om 18.500 kvm i Borås. Även två stora vårdfastigheten i Norrköping tas över av Kungsleden och de innehåller 26.200 kvm respektive 17.700 kvm.

Affären är villkorad av godkännande från Konkurrensverket och beräknas kunna slutföras under det första kvartalet 2013.

Försäljningen av aktieinnehavet i Hemsö gör att Kungsleden höjer sin prognos från tidigare kommunicerat 300 miljoner. Ny prognos för helåret 2012 uppgår till 1.800 miljoner kronor.

– Jag är mycket nöjd över att vi nu sålt vår andel i Hemsö och gjort en bra affär. Uppbyggnaden och utvecklingen av samhällsfastigheter har varit gynnsam för Kungsleden och jag är glad över de värden som skapats för aktieägarna. Tredje AP-fonden är en bra och stark ägare till det här beståndet. Kungsleden kommer fortsätta att utvecklas enligt vår nya strategi och jag ser goda möjligheter i dagens marknad, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Pangea Property Partners och Mannheimer Swartling Advokatbyrå har varit rådgivare i affären. Enligt uppgift till Fastighetsvärlden har Catella varit rådgivare till AP3.

Kungsledens aktiekurs stack från 34 till 37,70 kronor som högst i samband med affären för att några timmar efter plana ut runt 37 kronor, alltså en uppgång med nära 9 procent.

Hemsö äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för samhällsservice inom fastighetskategorierna äldreboende, skola, vård och rättsväsende.  Ägare numera är alltså endast Tredje AP-fonden. Fastighetsbeståendet hade per 30 september 2012 ett bokfört värde om cirka 22 mdkr.

Fastighetsvärlden Idag 2012-12-14

Fler Nyheter från förstasidan

Klart: Här öppnar Ikea fyra nya

En fastighetsägare har lyckas teckna hela tre kontrakt med möbeljätten.

Svalde Datcha – nu uppköpt för 8,1 miljarder

Miljardaffär i data om fastighetsmarknaden.

SBB tar tydlig position i Arlandastad Group

Kliver in redan nu  innan den planerade börsintroduktionen och får samtidigt möjlighet till framtida förvärv ur portföljen.

Trianon växlar upp i Signatur – budpliktsbud kan komma

Efter ytterligare förvärv av aktier i First North-noterade Signatur Fastigheter äger Trianon nu nära 46 procent av bolaget.

Peab och Sagax i byggrättsaffär för 201 mkr

Kan bygga 32 våningar högt hus i attraktivt kommunikationsläge.

Bostadsfonden köper bostäder i centrala Malmö

Priset för bostadshusen motsvarar 37.000 kronor per kvm.

Swiss Life växer i Norden genom förvärv

Förvärvar affärsområde från tung aktör inom fastighetsfonder.

Amasten köper bostadshus 40.000 kvm för nära 800 mkr

Fördubblar sitt fastighetsbestånd i västra Sverige.

Odd Molly i nytt förvärv för 400 mkr

Lån, säljarrevers och riktad nyemission ska finansiera det förvärv Odd Molly tecknat en avsiktsförklaring om.

Serneke tar fram vinster via nytt jv-bolag med Balder

Säkerställer utvecklingen av en stor del av Karlastadens utveckling via samarbetet.

Avalanche Studios hyr av Klövern i New York

Klövern har tecknat ett hyreskontrakt med Avalanche Studios Group avseende cirka 1.370 kvm kontorsyta i projektfastigheten 1245 Broadway i New York.

Wallenstam säljer för miljarden i Uppsala

Internationell fond med fokus på bostäder i europeiska storstäder köper.

Folksam köper kontorshus för 2,3 miljarder

Efter fem års innehav avyttrar en internationell aktör fastigheten på Kungsholmen.

Tillbaka till förstasidan