Antalet nybyggda bostäder minskar

Under 2019 minskade antalet nybyggda bostäder i Sverige med 7 procent jämfört med 2018. Det visar preliminära siffror från Statistiska centralbyrån som bostadsutvecklaren Obos har sammanställt.

– Bostadsbyggandet måste öka för att vi ska kunna komma till rätta med bostadsbristen. Om vi ska få fler bostäder till rimliga priser måste vi i branschen ta ansvar för att hitta konstruktiva lösningar. Därför är det positivt att regeringen bjudit in byggbranschen till samtal för att göra bostadspolitiken långsiktigt hållbar, säger Joakim Henriksson, vd för Obos Sverige.

Enligt Boverket råder i dag bostadsbrist i 240 av 290 svenska kommuner, och den senaste prognosen visar att över 600.000 nya bostäder behöver byggas till år 2027. Under 2019 påbörjades byggandet av 49.000 nya bostäder, varav 39.000 var lägenheter i flerbostadshus och 10.000 var småhus. Som jämförelse började drygt 52.000 bostäder att byggas under 2018.

Nedgången i bostadsbyggandet motsvarar en minskning om 7 procent. När det gäller bostäder i flerbostadshus var minskningen 6 procent, och för enfamiljshus 12 procent. Östergötland var det län som ökade byggtakten mest, och Gävleborg det län som minskade mest.

– Vi vill att hela Sverige ska leva i många generationer framöver. Fler bostäder som är byggda i trä med en industriell process är nyckeln för att snabbt och billigt möta kommunernas skriande bostadsbehov utan att äventyra Sveriges klimatmål, säger Joakim Henriksson.

Regeringen har under februari genomfört samtal om bostadspolitiken med utvalda branschaktörer, där Obos har tagit del. Branschsamtalen har som syfte att ge konkreta förslag och inspel om hur branschen kan bidra till fler bostäder för unga, fler bostäder för ”kompetent arbetskraft” och minskad klimatpåverkan från bostadsbyggandet.

Fler Nyheter från förstasidan

Stordalen: ”Inget jäkla virus ska knäcka oss”

Kommer att tacka nej till flera erbjudanden framöver.

FV dokument om 24 sidor – 30 år sedan Kraschen

Delar av fastighetssverige har tvärnitat. Coronakrisens effekter på marknaden har både likheter och olikheter med den stora Kraschen för 30 år sedan. Vi återpublicerar här en uppmärksammad artikelserie i tre delar ur magasinet som nu finns att ladda ner som pdf.

”Tusentals handlare kan tvingas stänga igen”

”Substantiella hyreslättnader är en förutsättning för att många handelsföretag ska överleva krisen.”

Brutala investeringen får en ny vinge

870 kvadratmeter lokaler. Se bilder.

Säljer för 1,7 miljarder

Selin-ägda bolaget är köpare. Det här ingår i storaffären.

Areim erbjuder fri hyra

Agerar för drabbade hyresgäster under coronakrisen.

Nya Tango växer med två

Senior analyst och grafisk designer rekryteras när rådgivarna växer.

Affär om 105.000 kvm pausas

”Den klokaste vägen framåt för oss är att pausa affären”.

Porträtt

Allt från flyg till badhus

Det ryms allt från badhus till flygplan inom Tagehus investeringar. Men det är fastigheterna som är i fokus när Johan Ljungberg styr tredje generationens företagsbygge in i framtiden.

Bonnier gör ännu ett köp på ny marknad

23.000 kvm ingår. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 710 miljoner kronor.

Ska sälja allmännytta för en miljard – två paket

Det här ingår i första paketet försäljningar.

Almedalsveckan ställs in

Besked från Region Gotland och huvudarrangörerna.

Grönt ljus för Sagax största satsning någonsin

Kan bygga 55.000 kvm vid ett nytt supernav. Se bilder.

Topplista

Största affärerna 2020

FV har här sammanställt de hittills största fastighetstransaktionerna under 2020. Vi berättar även vilka rådgivare som varit inblandade.

Tillbaka till förstasidan