Annica Ånäs: ”Vi har rustat oss för några tuffa år framåt”

Atrium Ljungberg har växt snabbt, på ett år från 51,5 till 60 miljarder kronor. Nu drar bolaget lite lätt i handbromsen.

Nyckeltalen ur Atrium Ljungbergs bokslut för 2022:

  • Hyresintäkterna uppgick till 2 550 mkr (2 292), varav ökningen i jämförbart bestånd var 4,4 % (2,5).
  • Driftöverskottet uppgick till 1 707 mkr (1 560), varav jämförbart bestånd ökade med 1,7 % (4,0).
  • Projekt- och entreprenadomsättning uppgick till 585 mkr (792) och bruttoresultatet till 25 mkr (107).
  • Resultat före värdeförändringar uppgick till 1 178 mkr (1 249) motsvarande 9,34 kr/aktie (9,86).
  • Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till 2 671 mkr (3 040) varav projektvinster uppgick till 1 416 mkr (974).
  • Årets resultat uppgick till 4 288 mkr (3 757), motsvarande 33,97 kr/aktie (29,65).
  • Nettouthyrningen för året uppgick till 115 mkr (40), varav bolaget själv sagt upp -69 mkr (-31) inför kommande projekt.
  • Årets investering uppgick till 6 072 mkr (2 304) varav 3 724 mkr (25) förvärv.
  • Substansvärde kr/aktie uppgick till 270,60 motsvarande en ökning om 12 %, justerat för lämnad utdelning, jämfört med ingången av året.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 5,30 kr/aktie (5,20), att utbetalas vid två tillfällen om vardera 2,65 kr/aktie.

” Det har varit ett minst sagt omvälvande år. Efter nära två års pandemi har 2022 präglats av krig, inflation och osäkerhet. Vi som bolag har givetvis påverkats, framför allt av högre energi- och räntekostnader. Samtidigt har vi arbetat hårt för att snabbt ställa om verksamheten, anpassat kostymen och rustat oss för några tuffa år framåt”, skriver Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg, i vd-ordet.

Fler Nyheter från förstasidan

Lars Göran Bäckvall avliden

Medgrundaren till NP3 och tillika styrelseledamoten i bolaget och i Emilshus har avlidit.

Stor jätte ännu osåld

Försäljningsplan gick inte i mål. 57.000 kvm omtyckt handel – men med minst ett stort frågetecken.

Lämnar Rikshem – blir vd för stor allmännytta

Äger cirka 10.000 bostäder.

Skiftar Selin-bolag som motpart i affär om 440 mkr

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat denna fastighet”.

Bolagen som höjer hyrorna mest 2023

Snittet för hyreshöjningarna landar på 4,12 procent.

”Ingen ljusning i sikte under resten av 2020-talet”

Ny marknadsrapport för bostadsmarknaden.

Cibus nyemission växte

Ökades på med 130 mkr under torsdagskvällen – med rabatt om 10 procent mot börskursen. Ska lösa obligationslån.

Snabb affär nära Östermalmstorg

Från start till full betalning tog processen endast 15 dagar.

Vill sälja klassisk arena

FV berättar om fastighetsägandet runt om i landet.

Miljardaffär med köpcentrum

Två välkända handelsanläggningar byter ägare.

Köparens 7:e och 8:e köpcentrum

Proppen ur. FV summerar att 16 välkända anläggningar bytt ägare sedan 2020.

Realplay

En säsong med återbruk – och obligationer

Det senaste året har Realplay producerat ett 30-tal program, några av dem väckte extra intresse och FV listar här dessa godbitar.

JM säljer för 676 miljoner

Plötsligt en stor bostadsaffär. FV berättar om köparen.

Bostäder i clinch med stigande räntor

De ”säkra” intäkterna räcker inte för att försvara aktiekurserna.

Tillbaka till förstasidan