Anitra Steen ny ordförande vid Akademiska Hus

Vid Akademiska Hus årsstämma valdes Anitra Steen till ny ordförande för bolagets styrelse. 

Anitra Steen ersätter därmed Eva-Britt Gustafsson som lämnar sin post efter nio år som styrelseordförande för Akademiska Hus.

Anitra Steen, född 1949, har tidigare bland annat varit departementsråd vid finansdepartementet, statssekreterare vid utbildningsdepartementet, generaldirektör för Verket för högskoleservice och Riksskatteverket samt VD för Systembolaget AB. Anitra Steen är verksam i en rad andra styrelser, där ibland AFA Försäkring och Post Nord. Hon har även varit styrelseordförande för Stockholms universitet i sex år (avgick 2003).

– Akademiska Hus skapar värde i flera olika dimensioner, främst genom att bidra till stärkta förutsättningar för den högre utbildningen och forskningen i Sverige. Jag ser fram emot att tillsammans med bolagets medarbetare och kunder fortsätta ta ett helhetsansvar i utvecklingen av hållbara och attraktiva campusområden – inte bara över enskilda hus utan även omgivningen de ligger i, säger Anitra Steen.

På stämman fastställdes utdelningen till ägaren till 1 290 Mkr, vilket är något lägre än föregående år (1 445 Mkr). Utdelningen baseras på de ekonomiska mål som staten har ställt upp för Akademiska Hus. Ordinarie utdelning ska uppgå till mellan 40 och 60 procent av årets resultat efter skatt och efter återläggning av värdeförändringar och därtill hörande uppskjuten skatt. Beslut om utdelning ska beakta bolagets verksamhet och mål för kapitalstruktur.

Utöver sedvanliga obligatoriska årsstämmobeslut avseende bland annat fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets vinst samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, fattade årsstämman följande beslut:

Leif Ljungqvist avgick som ledamot och tillika ägarens representant i styrelsen. Istället valdes Kristina Ekengren in som ny ledamot. Kristina Ekengren är kansliråd vid Näringsdepartementet och även verksam som styrelseledamot i bland annat Jernhusen, SBAB Bank och VisitSweden. Även Pia Sandvik avgick som ledamot. Hennes ersättare kommer att utses längre fram.

Britta Burreau, Olle Ehrlén, Ingela Lindh, Gunnar Svedberg och Ingemar Ziegler omvaldes till ledamöter.

Till revisorer omvaldes revisionsbolaget KPMG AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2017. Huvudansvarig från revisionsbolaget är fortsatt auktoriserade revisorn Björn Flink

 

Missa inte! Samhällsfastigheter

Den 26 oktober är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Samhällsfastigheter. Det äger rum på Hotel Birger Jarl i Stockholm.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

Intea in i spelet om 27.000 kvm centralt

Förvärvar 57 procent av aktierna.

Max vill öppna ytterligare 50 i Sverige

Vill även ha ytterligare tre i centrala Stockholm. Vd:n berättar var kedjan söker nya etableringar.

Rekyl på börsen

En handfull fastighetsbolag upp med mer än 4 procent.

Klarabo i mål med rekordköpet i norr

Morfiadakis: ”Finansieras delvis med banklån till väldigt förmånliga villkor”. Nära målet för 2025.

AMF utvecklar Ringen

Arbetet med upprustningen inleds i början av 2023.

Bilder: Från förslummat till hetast i Sverige

Nordstan firar 50 år – och två av de ursprungliga ägarna är kvar. Nu väntar expansion.

Flera storbolag kraftigt nedåt – SBB nästan under 10 kronor

En nästan blodröd torsdag för herrarna Batljan, Selin och Arnhult.

Så kan rekordaffären inom tullarna tas i mål

FV berättar om den nya strategin för vad som kan bli en av de största affärerna i området någonsin. Läs om fastigheterna som ingår.

Rejlers hyr av Bonnier

Fyller upp efter den stora utflytten.

Kjell A. Nordström: ”Ett omfattande paradigmskifte”

”Vi har sannolikt den största industriella revolutionen i mänsklighetens historia framför oss”.

Utspel: Sänk elmomsen och frys energiskatten

Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta lanserar sex förslag.

Bildextra: Spahotell och pirbyggnad

Projektet Roslagens Hamn omfattar 21.500 kvm ljus BTA

Intar ny mötesplats på Kungsholmen

Ägaren: ”Fastigheten ska vara mer än bara ett vanligt kontor”. Se bilder på den nya satsningen.

Debatt

”Omsättningsbaserad hyra för coworking vore bättre”

Tim Andersson spanar på upplägget för hotell och butikslokaler. Skriver debattartikel.

Tillbaka till förstasidan