Anitra Steen ny ordförande vid Akademiska Hus

Vid Akademiska Hus årsstämma valdes Anitra Steen till ny ordförande för bolagets styrelse. 

Anitra Steen ersätter därmed Eva-Britt Gustafsson som lämnar sin post efter nio år som styrelseordförande för Akademiska Hus.

Anitra Steen, född 1949, har tidigare bland annat varit departementsråd vid finansdepartementet, statssekreterare vid utbildningsdepartementet, generaldirektör för Verket för högskoleservice och Riksskatteverket samt VD för Systembolaget AB. Anitra Steen är verksam i en rad andra styrelser, där ibland AFA Försäkring och Post Nord. Hon har även varit styrelseordförande för Stockholms universitet i sex år (avgick 2003).

– Akademiska Hus skapar värde i flera olika dimensioner, främst genom att bidra till stärkta förutsättningar för den högre utbildningen och forskningen i Sverige. Jag ser fram emot att tillsammans med bolagets medarbetare och kunder fortsätta ta ett helhetsansvar i utvecklingen av hållbara och attraktiva campusområden – inte bara över enskilda hus utan även omgivningen de ligger i, säger Anitra Steen.

På stämman fastställdes utdelningen till ägaren till 1 290 Mkr, vilket är något lägre än föregående år (1 445 Mkr). Utdelningen baseras på de ekonomiska mål som staten har ställt upp för Akademiska Hus. Ordinarie utdelning ska uppgå till mellan 40 och 60 procent av årets resultat efter skatt och efter återläggning av värdeförändringar och därtill hörande uppskjuten skatt. Beslut om utdelning ska beakta bolagets verksamhet och mål för kapitalstruktur.

Utöver sedvanliga obligatoriska årsstämmobeslut avseende bland annat fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets vinst samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, fattade årsstämman följande beslut:

Leif Ljungqvist avgick som ledamot och tillika ägarens representant i styrelsen. Istället valdes Kristina Ekengren in som ny ledamot. Kristina Ekengren är kansliråd vid Näringsdepartementet och även verksam som styrelseledamot i bland annat Jernhusen, SBAB Bank och VisitSweden. Även Pia Sandvik avgick som ledamot. Hennes ersättare kommer att utses längre fram.

Britta Burreau, Olle Ehrlén, Ingela Lindh, Gunnar Svedberg och Ingemar Ziegler omvaldes till ledamöter.

Till revisorer omvaldes revisionsbolaget KPMG AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2017. Huvudansvarig från revisionsbolaget är fortsatt auktoriserade revisorn Björn Flink

 

Fler Nyheter från förstasidan

Här är Skanskas nästa spektakulära 08-projekt

20.000 kvm kontor. 11 våningsplan. Se visionsbilder!

Stänger sin ”lila” satsning på flaggskeppsenhet i CBD

Fastighetsägaren öppnar för butik. Ett stenkast från Stureplan.

Hyr ut i bottenplan på kungligt projekt

Ska öppna upp slutet kvarter.

Fabege öser på i Flemingsberg – köper 35.000 kvm

Byggrätt som kompletterar tidigare förvärv.

Succéköpet – snabbt hyrt ut 5.400 kvm inom tullarna

Köpte fastighet i kanonläge – som ändå länge haft vakanser.

Köper projekt som omvandlats till hyresrätter

Köparen, som tidigare gjort flera förvärv i innerstaden, berättar för FV.

Så mycket återstår att hyra ut i rekordhöga skrapan

Sveriges och Nordens högsta kontorshus om 36 våningar. FV går igenom Skanskas uthyrningar.

Hon lämnar Stenvalvet – får ny roll på Rikshem

Tar plats i ledningsgruppen.

SBB:s iskalla projekt – kan bygga i norr

Idrottsklubb driver projekt mot kommunen.

Hon blir ny Sverigechef hos Newsec

”Vi vill vara den mest attraktiva arbetsgivaren och ha marknadens nöjdaste kunder”.

Överraskande: Säljer 13 fastigheter för 2,1 miljarder

”Stabil lönsamhet och klok tillväxt”. Motiverar affären för FV. Läs om vilka fastigheter som ingår i affären.

Måndagen blev rysardag för fastigheter på börsen

Flera stora fastighetsbolag drogs med i den kraftigt negativa kursutveckling som Stockholmsbörsen hade under måndagen.

Klubbat: De får bygga i "naturbana" centrumet

Ska utveckla lokaler och bostäder i hett område.

Bilder: Så ser Fabeges plan för 67.000 kvm ut

Bolaget hoppas på fortsatt succé.

Tillbaka till förstasidan