Anitra Steen ny ordförande vid Akademiska Hus

Vid Akademiska Hus årsstämma valdes Anitra Steen till ny ordförande för bolagets styrelse. 

Anitra Steen ersätter därmed Eva-Britt Gustafsson som lämnar sin post efter nio år som styrelseordförande för Akademiska Hus.

Anitra Steen, född 1949, har tidigare bland annat varit departementsråd vid finansdepartementet, statssekreterare vid utbildningsdepartementet, generaldirektör för Verket för högskoleservice och Riksskatteverket samt VD för Systembolaget AB. Anitra Steen är verksam i en rad andra styrelser, där ibland AFA Försäkring och Post Nord. Hon har även varit styrelseordförande för Stockholms universitet i sex år (avgick 2003).

– Akademiska Hus skapar värde i flera olika dimensioner, främst genom att bidra till stärkta förutsättningar för den högre utbildningen och forskningen i Sverige. Jag ser fram emot att tillsammans med bolagets medarbetare och kunder fortsätta ta ett helhetsansvar i utvecklingen av hållbara och attraktiva campusområden – inte bara över enskilda hus utan även omgivningen de ligger i, säger Anitra Steen.

På stämman fastställdes utdelningen till ägaren till 1 290 Mkr, vilket är något lägre än föregående år (1 445 Mkr). Utdelningen baseras på de ekonomiska mål som staten har ställt upp för Akademiska Hus. Ordinarie utdelning ska uppgå till mellan 40 och 60 procent av årets resultat efter skatt och efter återläggning av värdeförändringar och därtill hörande uppskjuten skatt. Beslut om utdelning ska beakta bolagets verksamhet och mål för kapitalstruktur.

Utöver sedvanliga obligatoriska årsstämmobeslut avseende bland annat fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets vinst samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, fattade årsstämman följande beslut:

Leif Ljungqvist avgick som ledamot och tillika ägarens representant i styrelsen. Istället valdes Kristina Ekengren in som ny ledamot. Kristina Ekengren är kansliråd vid Näringsdepartementet och även verksam som styrelseledamot i bland annat Jernhusen, SBAB Bank och VisitSweden. Även Pia Sandvik avgick som ledamot. Hennes ersättare kommer att utses längre fram.

Britta Burreau, Olle Ehrlén, Ingela Lindh, Gunnar Svedberg och Ingemar Ziegler omvaldes till ledamöter.

Till revisorer omvaldes revisionsbolaget KPMG AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2017. Huvudansvarig från revisionsbolaget är fortsatt auktoriserade revisorn Björn Flink

 

Fler Nyheter från förstasidan

Blackrock köper nybyggt

50.000 kvm, med potential för upp till 120.000 kvm.

Megaprojekt till salu

Ett av Sveriges största kontorsprojekt. Ny ägare sökes.

FV Quiz

FV-Quiz: Vad kan du om Oscar Engelbert?

Han ligger bakom två av huvudstadens nya landmärken och är ofta i rubrikerna. Vad kan du egentligen om honom?

Ner 60 procent – men motståndskraften kvarstår

Slutsatser och inblickar i framtiden.

Värvar tidigare topp

FV berättar om den nya utmaningen.

Oscar: ”Det finns mycket jag vill göra”

Oscar Engelbert om framtiden efter att han lämnar vd-stolen. FV berättar om ett ”hemligt” kontorsprojekt i Los Angeles.

Köper invid Älvsjö centrum

Anrikt konditori bland hyresgästerna.

Dan Olofsson och Percy Nilsson frias i hovrätten

Ingen insiderhandel skedde i samband med försäljningen av Victoria Park.

Huvudspåret: Klyva SBB i tre delar – möjlig köpare pekas ut

Många spekulationer kring SBB:s framtid. FV pekar ut möjliga svenska köpare. Kan vara tydlig parallell till storaffär 2008.

Norska miljardären som är näst störst i Fabege

En av de rikaste i Europa. Har gjort inbrytningar i Sverige tidigare.

Värdet på Turning Torso ner

Läs om värdeutvecklingen för Sveriges näst högsta byggnad.

Balders plan på 230.000 kvm

Vill skapa framtidens logistiklösningar.

Engelbert avgår som vd

Överens med styrelsen. Behöver ny inriktning. Stannar kvar i styrelsen.

Uppgift: Här öppnar Apple nummer fyra i Sverige

Efter fiaskot vid Kungsträdgården kan det bli en andra butik i 08-området.

Tillbaka till förstasidan