Anitra Steen ny ordförande vid Akademiska Hus

Annons

Vid Akademiska Hus årsstämma valdes Anitra Steen till ny ordförande för bolagets styrelse. 

Anitra Steen ersätter därmed Eva-Britt Gustafsson som lämnar sin post efter nio år som styrelseordförande för Akademiska Hus.

Anitra Steen, född 1949, har tidigare bland annat varit departementsråd vid finansdepartementet, statssekreterare vid utbildningsdepartementet, generaldirektör för Verket för högskoleservice och Riksskatteverket samt VD för Systembolaget AB. Anitra Steen är verksam i en rad andra styrelser, där ibland AFA Försäkring och Post Nord. Hon har även varit styrelseordförande för Stockholms universitet i sex år (avgick 2003).

– Akademiska Hus skapar värde i flera olika dimensioner, främst genom att bidra till stärkta förutsättningar för den högre utbildningen och forskningen i Sverige. Jag ser fram emot att tillsammans med bolagets medarbetare och kunder fortsätta ta ett helhetsansvar i utvecklingen av hållbara och attraktiva campusområden – inte bara över enskilda hus utan även omgivningen de ligger i, säger Anitra Steen.

På stämman fastställdes utdelningen till ägaren till 1 290 Mkr, vilket är något lägre än föregående år (1 445 Mkr). Utdelningen baseras på de ekonomiska mål som staten har ställt upp för Akademiska Hus. Ordinarie utdelning ska uppgå till mellan 40 och 60 procent av årets resultat efter skatt och efter återläggning av värdeförändringar och därtill hörande uppskjuten skatt. Beslut om utdelning ska beakta bolagets verksamhet och mål för kapitalstruktur.

Utöver sedvanliga obligatoriska årsstämmobeslut avseende bland annat fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets vinst samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, fattade årsstämman följande beslut:

Leif Ljungqvist avgick som ledamot och tillika ägarens representant i styrelsen. Istället valdes Kristina Ekengren in som ny ledamot. Kristina Ekengren är kansliråd vid Näringsdepartementet och även verksam som styrelseledamot i bland annat Jernhusen, SBAB Bank och VisitSweden. Även Pia Sandvik avgick som ledamot. Hennes ersättare kommer att utses längre fram.

Britta Burreau, Olle Ehrlén, Ingela Lindh, Gunnar Svedberg och Ingemar Ziegler omvaldes till ledamöter.

Till revisorer omvaldes revisionsbolaget KPMG AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2017. Huvudansvarig från revisionsbolaget är fortsatt auktoriserade revisorn Björn Flink

 

Fler Nyheter från förstasidan

Patriam Vinkelhuset

Byggstartar lyxlägenheter på Lilla Essingen

FV-intervju med vd om att våga börja byggstarta. ”För oss är framdrift viktigt.”

Han blir ny vd för Nivika

Lämnade vd-rollen på annat börsnoterat bolag den 31 januari 2024.

Känd Stureplanskrog i konkurs

Nya delägare och stjärnkockar räckte inte. SEB Trygg Liv tappar stor hyresgäst.

Hotell vid Stureplan växer – tar över två grannlokaler

Stockholms äldsta hotell utökar bar och matsal.

Bildextra: Så blir Jernhusens nya ”återbruks-HK”

Det händer mer än någonsin inom bolaget. Nu flyttar man även sitt huvudkontor – och gör en storsatsning på hållbarhet. FV har besökt de nya lokalerna.

Konkursat bolag återuppstår

”Vi är oerhört entusiastiska över möjligheterna som detta medför”.

Metropole, The Node, Ellipsen, Sergel

Avicii-kapital in i satsning på coworking

Berättar för FV om satsningen och att bolaget i gengäld ska sätta fart på kultursatsning i hjärtat av Stockholm.

Fick sparken som vd – går till skandalomsusat bolag

Flera höga tjänstemän har lämnat bolaget på kort tid.

Inleder ny stor satsning – värvar två från konkurrent

Stort konsultbolag gör inbrytning inom nytt segment. FV berättar om framtidsplanerna.

LKF Lund 1000 bostäder

Vill bygga 1.000 bostäder i Lund

Stort stadsutvecklingsprojekt i norra Lund. Samarbete med flera aktörer.

Norra Sundskajen, Malmö

Bilder: Så kan Ön byggas ut med 250 bostäder

Riksbyggen vill tillsammans med Sundprojekt bygga 250 bostäder i elva nya bostadshus  på Ön.

Stänger hos Hufvudstaden bredvid NK

Två stora butikslokaler snart tomställda mitt i Stockholm.

Tillbaka till förstasidan