Ändringar i styrelsen för Bonnier Fastigheter

Bonnier Fastigheter, med investeringar i Stockholms innerstad och Uppsala samt några större jv:n, gör mindre förändringar i styrelsen.

Bonnier Fastigheter AB höll sitt konstituerande styrelsemöte den 17 juni 2022. I enlighet med det som beslutades i samband med årsstämman den 20 maj 2022 är Fabian Bonnier och Stina Andersson nya medlemmar i styrelsen. Fabian Bonnier är ordförande i Bonniers familjestiftelse.

Stina Andersson är sedan september 2021 ny vd för Bonnier Group, moderbolag i Bonnierkoncernen. Hon var tidigare operativ chef (COO) på Axel Johnson.

Tidigare ledamot Pontus Bonnier avgår.

Styrelse består nu av sju ledamöter enligt nedan:

  • Erik Haegerstrand (ordförande, ledamot sedan 2014)
  • Stina Andersson (ledamot, ny)
  • Ingalill Berglund (ledamot, 2017)
  • Carl-Johan Bonnier (ledamot, 1992)
  • Fabian Bonnier (ledamot, ny)
  • Jens Engwall (ledamot, 2008)
  • Thomas Persson (ledamot, 2019)

Marknadsvärdet på fastighetsbeståndet uppgick i slutet av april till 15.620 miljoner kronor (14.000) för det direktägda bestånd. Bolaget jv andel uppgår till 2.753 (442) mkr. Belåningsgraden är 29 procent (20%).

Bolaget hr även stora projektplaner, inte minst i Värtan:

”I början av året kunde vi glädjas åt beskedet att detaljplanen för den norra delen av Värtahamnen vunnit laga kraft, vilket innebär att våra nyproduktionsprojekt om sammanlagt 80.000 kvm kontor nu kommer att gå in i en skarp planeringsfas med målsättning att bli helt färdiga år 2027”, skriver vd Tomas Hermansson i Bonnier Fastigheters terialrapport.

han avslutar med följande:

”Det aktuella läget i omvärlden med såväl geo-politiska som ekonomiska utmaningar i form av ökande priser för varor och tjänster och stigande inflation har hittills inte inneburit ett behov att revidera våra planer, men vi följer händelseutvecklingen noggrant och ser att ett förändrat marknadsläge kan även medföra nya affärsmöjligheter.”

Fler Nyheter från förstasidan

AL tecknar avtal om 63.000 kvm i Hagastaden

Fem exploateringsavtal klara. Redo för total investering på 5 miljarder kronor. Har redan 80.000 kvm lokaler i området.

Högtryck på hotellen – men prisökningar kan slå tillbaka

Rejält lyft för Stockholm jämfört med 2019, men andra ännu bättre.

Glädjerus på börsen – ett bolag upp hela 11 procent

En riktigt positiv handelsdag på börsen under måndagen. Flera fastighetsaktier nästan rusat uppåt.

Nu är Karlatornet snart högst i Sverige

På väg att peta Turning torso från tronen.

”Är som ett hajstim”

Ilija Batljan: ”När allt är bra är alla ens kompisar. Tills man börjar blöda. Då blir man uppäten.”

Besvikelsen över satsningen i New York

Vakanser på 93 respektive 60 procent i kontorsprojekt på Manhattan. FV går igenom läget.

Överväger försäljningar

Äger över 500.000 bostäder. Öppnar för att sälja för över 100 miljarder kronor till delägare. Per Ekelund berättar för FV.

CLS säljer för en halv miljard

Läs om ägarbilden i det ”svenska” bolaget.

Nej till fyra nya IES-skolor – bolag drabbas

Fv berättar vilka fyra fastighetsbolag som drabbas av beslutet.

SBB sålt allt i Stenhus

SBB har avyttrat sitt aktieinnehav i noterade Stenhus Fastigheter.

Storbolag faller tungt

Tufft för flera av de allra största fastighetsbolagen på börsen under tisdagen.

Domstol fäller Skanskas nya hotell

Tvingas börja om på ruta ett.

Akelius har miljardköpt – för 4,04 procent

Bolagets belåningsgrad är 9 procent.

Topplista

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2022

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2022, inklusive rådgivare till partnerna.

Tillbaka till förstasidan