Amplion till salu

Aktieägarna i Amplion Fastigheter har gett D Carnegie AB i uppdrag att som ”lead adviser” undersöka förutsättningarna för en avyttring av hela bolaget eller delar därav. E. Öhman J:or Fondkommission får samtidigt rollen som ”co adviser”. Aktieägare i Amplion är Deutsche Bank AG (56\%), Alecta (25\%), Harbert Group (11,2\%), Öhman Real Estate Fund No 1 (5,9\%) samt Catella Holding (1,9\%). Deutsche Banks ägande fördubblades när banken förvärvade Bankers Trust för något år sedan. Det har tidigare framkommit att banken helst inte vill konsolidera Amplion i sina räkenskaper och därför haft intresse av att minska på sitt innehav. Alla vägar för avyttring lämnas nu öppna. Det uttrycks som att ”avyttringen kommer att drivas med hög grad av flexibilitet för att möjliggöra bud på såväl hela bolaget som på vissa delportföljer. Aktieägarna kan även komma att överväga en partiell försäljning av aktier till en eller flera institutionella investerare.Amplion har sedan förvärvet av Telias fastigheter under 1998 renodlat sitt fastighetsbestånd mot kommersiella förvaltningsfastigheter i de tre storstadsregionerna samt övriga större svenska städer. Bolaget innehar nu 154 fastigheter med en total uthyrbar area om ca 850000 kvm och årliga hyresintäkter om ca 690 Mkr. Av hyresintäkterna svarar Telia-koncernen för ca 58 procent. Det kan jämföras med det ursprungliga beståndet som innehöll 373 fastigheter med årliga hyresintäkter om ca 700 Mkr och där Telia-koncernen svarade för nära 75 procent av hyresintäkterna. Förvaltningsorganisationen har också anpassats till den nuvarande fastighetsportföljen och därvid har antalet anställda minskats från 159 till 40 personer.

Fler Nyheter från förstasidan

Lars Göran Bäckvall avliden

Medgrundaren till NP3 och tillika styrelseledamoten i bolaget och i Emilshus har avlidit.

Stor jätte ännu osåld

Försäljningsplan gick inte i mål. 57.000 kvm omtyckt handel – men med minst ett stort frågetecken.

Lämnar Rikshem – blir vd för stor allmännytta

Äger cirka 10.000 bostäder.

Skiftar Selin-bolag som motpart i affär om 440 mkr

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat denna fastighet”.

Bolagen som höjer hyrorna mest 2023

Snittet för hyreshöjningarna landar på 4,12 procent.

”Ingen ljusning i sikte under resten av 2020-talet”

Ny marknadsrapport för bostadsmarknaden.

Cibus nyemission växte

Ökades på med 130 mkr under torsdagskvällen – med rabatt om 10 procent mot börskursen. Ska lösa obligationslån.

Snabb affär nära Östermalmstorg

Från start till full betalning tog processen endast 15 dagar.

Vill sälja klassisk arena

FV berättar om fastighetsägandet runt om i landet.

Miljardaffär med köpcentrum

Två välkända handelsanläggningar byter ägare.

Köparens 7:e och 8:e köpcentrum

Proppen ur. FV summerar att 16 välkända anläggningar bytt ägare sedan 2020.

Realplay

En säsong med återbruk – och obligationer

Det senaste året har Realplay producerat ett 30-tal program, några av dem väckte extra intresse och FV listar här dessa godbitar.

JM säljer för 676 miljoner

Plötsligt en stor bostadsaffär. FV berättar om köparen.

Bostäder i clinch med stigande räntor

De ”säkra” intäkterna räcker inte för att försvara aktiekurserna.

Tillbaka till förstasidan