Alliansen lämnar samtalen – föll på 7 punkter

Riktar kritik mot länsstyrelsen och kommuners makt. De borgliga partierna lämnar de blocköverskidande samtal om bostadspolitiken som ägt rum under våren.

De fyra partiernas ekonomiskt-politiska talespersoner uppger att man fört fram ett 30-tal förslag för att snabba på byggandet, men uppger att regeringens förslag är alldeles för försiktiga.

På DN-debatt listar företrädarna sju områden där man tycker att regeringen inte varit beredd att genomföra de reformer som krävs:

 1. Respektera riksdagens beslut.”Trots riksdagsbeslut är regeringen inte beredd att tillgodose vare sig tillkännagivandet om byggvänliga gränsvärden för buller eller främjande av modeller för hyrköp och ägarlägenheter.”
 2. Korta överklagandeprocessen. ”Alliansen anser dels att Länsstyrelsen ska tas bort som första instans för överklaganden, dels att sakägarkretsen – vilka som över huvud taget har rätt att överklaga – måste begränsas.”
 3. Reformera systemet med riksintressen – minska antalet. ”Alliansen anser att regeringen eller en expertgrupp samlat ska utpeka riksintressen, inte som nu tolv självständiga myndigheter.”
 4. Reformera systemet för naturreservat. ”Strandskyddet bör decentraliseras för att frigöra mer mark till attraktiva boendemiljöer. ”
 5. Reformera strandskyddet i grunden. ”Alliansen anser att kommunala naturreservat endast ska inrättas efter ansökan hos regeringen. Möjligheterna att upphäva naturreservat när det är motiverat för bostadsbyggande bör också ses över.”
 6. Förenkla för privatbostadsuthyrning. ”Bostadsrättsinnehavarens ställning måste stärkas så att fler får tillåtelse att hyra ut sin bostad i andra hand.”
 7. Bättre utformning av flyttskatten. ”Alliansen anser att taket för uppskov av reavinstskatt bör tas bort och att eventuella förändringar av ränteuttag inte endast ska omfatta de äldsta.”

Debattartikeln är undertecknad av Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson (M), Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson (C), Erik Ullenhag, Liberalernas representant i bostadssamtalen och Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson (KD).

Men allt är inte nattsvart i Alliansens kritik:

”Det finns enskilda förslag från regeringen som är intressanta och som vi bedömer att vi kommer stödja i riksdagen. Det gäller exempelvis frågor kring planprocessen, skriver man.

Alliansen hävdar dock att regeringen i bostadssamtalen saknat den höga ambitionsnivån.

”Därför avser vi att under hösten lägga fram en rad alliansgemensamma förslag för behandling i riksdagen. På så sätt tar vi vårt ansvar för en bättre svensk bostadspolitik”.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet svarade vid en presskonferens under tisdagsmorgonen. När DN summerar duons förslag ser det ut så här:

 • En särskild förhandlingsperson ska tillsättas med syfte att sammanföra stat, kommun, länsstyrelser och privata bolag för att öka möjligheten att få till storskaliga byggprojekt.
 • Statliga bostadsbolag ska ges i uppdrag att i ökad utsträckning bidra till byggandet.
 • Kommunerna ska i högre utsträckning kunna styra att fler hyresrätter byggs.
 • Slopat tak för uppskov av reavinstskatt, för att öka rörligheten på bostadsmarknaden.
 • Satsa på utbildning för att komma till rätta med bristen på arbetskraft inom byggsektorn.
 • Snabbare byggprocesser i kommunerna genom att ge översiktsplanen under en byggprocess en starkare ställning, minska kraven på detaljplanerna, upprätta en delegation till byggnadsnämnder och kommunstyrelser.
 • Se över hur serietillverkning av hus, exempelvis genom färdiga byggmoduler, ska kunna främjas.
 • Staten ska kunna ställa högre krav på kommunerna att få igång byggandet.
 • Regeringen vill se över strandskyddet, men vill återkomma med konkreta förslag senare.
 • Boverket har fått i uppdrag att se över bullerreglerna.

Förhandlingarna har pågått i fyra månader.

– Samtalen har ändå varit fruktbara, sa finansminister Magdalena Andersson vid presskonferensen.

Fastighetsvärlden Idag 2016-06-20

Fler Nyheter från förstasidan

Nya strategin slår igenom – 500 bostäder på spel

Köpcentrumbolag i affär en bit ifrån sitt köpcentrum. Affär för 310 miljoner kronor.

Kändiskrögare tar över populärt ställe på Söder

Skapar även ny konsertlokal.

Balder hyr ut 4.800 kvm till storbank

Köpte kontorsfastigheten 2016 för 400 mkr.

”Inget nytt kommer in”

Toppchefer vid byggbolag berättar för FV om framtiden.

Bilder: Så blir Humlegårdens lyxiga Klara City View

Köptes av Humlegården för ett rekordpris. Nu har arkitekttävlingen avgjorts.

Stora delar i rekonstruktion

Flera av landets allra största berörs. ”Det är en olycklig situation på en tuff marknad”.

Hyllat inredningsmärke öppnar på Östermalm

Blir första egna butiken i Sverige.

Får markanvisning för 9.000 kvm kontor på Kungsholmen

Ny markanvisning nära det tidigare tänkta storprojektet, se karta.

Hela SBB kan säljas

Styrelsen har tagit beslut om möjliga utvägar. Batljan kommenterar även egna holdingbolaget: ”Mitt bolag mår inte bra”.

Toppmäklaren omhäktad

Åtalstiden förlängs  för den profilerade vd:n som misstänks för grovt bedrägeri och penningtvätt.

Planerar sälja i Stockholm

Agerar i det privata bolaget. Pengarna från försäljning ska användas till att betala skuld.

FV Quiz

FV Quiz: Sportstjärnorna och fastigheterna

Vad kan du om idrottsstjärnornas investeringar i fastighetsbranschen?

Det finns fortsatt torrt krut hos bolagen enligt FI-chefen

Daniel Barr, generaldirektör på Finansinspektionen tror inte att fastighetssektorn är i kris även fast läget är allvarligt.

Lansa köper vid Karlatornet

138 nybyggda bostäder. Första etableringen i Göteborgs stad.

Tillbaka till förstasidan