Alliansen lämnar samtalen – föll på 7 punkter

Riktar kritik mot länsstyrelsen och kommuners makt. De borgliga partierna lämnar de blocköverskidande samtal om bostadspolitiken som ägt rum under våren.

De fyra partiernas ekonomiskt-politiska talespersoner uppger att man fört fram ett 30-tal förslag för att snabba på byggandet, men uppger att regeringens förslag är alldeles för försiktiga.

På DN-debatt listar företrädarna sju områden där man tycker att regeringen inte varit beredd att genomföra de reformer som krävs:

 1. Respektera riksdagens beslut.”Trots riksdagsbeslut är regeringen inte beredd att tillgodose vare sig tillkännagivandet om byggvänliga gränsvärden för buller eller främjande av modeller för hyrköp och ägarlägenheter.”
 2. Korta överklagandeprocessen. ”Alliansen anser dels att Länsstyrelsen ska tas bort som första instans för överklaganden, dels att sakägarkretsen – vilka som över huvud taget har rätt att överklaga – måste begränsas.”
 3. Reformera systemet med riksintressen – minska antalet. ”Alliansen anser att regeringen eller en expertgrupp samlat ska utpeka riksintressen, inte som nu tolv självständiga myndigheter.”
 4. Reformera systemet för naturreservat. ”Strandskyddet bör decentraliseras för att frigöra mer mark till attraktiva boendemiljöer. ”
 5. Reformera strandskyddet i grunden. ”Alliansen anser att kommunala naturreservat endast ska inrättas efter ansökan hos regeringen. Möjligheterna att upphäva naturreservat när det är motiverat för bostadsbyggande bör också ses över.”
 6. Förenkla för privatbostadsuthyrning. ”Bostadsrättsinnehavarens ställning måste stärkas så att fler får tillåtelse att hyra ut sin bostad i andra hand.”
 7. Bättre utformning av flyttskatten. ”Alliansen anser att taket för uppskov av reavinstskatt bör tas bort och att eventuella förändringar av ränteuttag inte endast ska omfatta de äldsta.”

Debattartikeln är undertecknad av Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson (M), Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson (C), Erik Ullenhag, Liberalernas representant i bostadssamtalen och Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson (KD).

Men allt är inte nattsvart i Alliansens kritik:

”Det finns enskilda förslag från regeringen som är intressanta och som vi bedömer att vi kommer stödja i riksdagen. Det gäller exempelvis frågor kring planprocessen, skriver man.

Alliansen hävdar dock att regeringen i bostadssamtalen saknat den höga ambitionsnivån.

”Därför avser vi att under hösten lägga fram en rad alliansgemensamma förslag för behandling i riksdagen. På så sätt tar vi vårt ansvar för en bättre svensk bostadspolitik”.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet svarade vid en presskonferens under tisdagsmorgonen. När DN summerar duons förslag ser det ut så här:

 • En särskild förhandlingsperson ska tillsättas med syfte att sammanföra stat, kommun, länsstyrelser och privata bolag för att öka möjligheten att få till storskaliga byggprojekt.
 • Statliga bostadsbolag ska ges i uppdrag att i ökad utsträckning bidra till byggandet.
 • Kommunerna ska i högre utsträckning kunna styra att fler hyresrätter byggs.
 • Slopat tak för uppskov av reavinstskatt, för att öka rörligheten på bostadsmarknaden.
 • Satsa på utbildning för att komma till rätta med bristen på arbetskraft inom byggsektorn.
 • Snabbare byggprocesser i kommunerna genom att ge översiktsplanen under en byggprocess en starkare ställning, minska kraven på detaljplanerna, upprätta en delegation till byggnadsnämnder och kommunstyrelser.
 • Se över hur serietillverkning av hus, exempelvis genom färdiga byggmoduler, ska kunna främjas.
 • Staten ska kunna ställa högre krav på kommunerna att få igång byggandet.
 • Regeringen vill se över strandskyddet, men vill återkomma med konkreta förslag senare.
 • Boverket har fått i uppdrag att se över bullerreglerna.

Förhandlingarna har pågått i fyra månader.

– Samtalen har ändå varit fruktbara, sa finansminister Magdalena Andersson vid presskonferensen.

Fastighetsvärlden Idag 2016-06-20

Fler Nyheter från förstasidan

AL i prestigeuthyrning till hajpade el-bilsföretaget

400 medarbetare flyttar in industrihistoriska lokaler.

Bildextra: Så blir nya Centralen

Alexanderhugget  Byggvolymerna  Historiskt projekt  Flera före/efter-bilder  Kommentarer

Historiska bilder: Så såg det ut för länge sedan

Minns du hur det såg ut? Och se även en bild på kungen och hans syster som barn.

Försäkringsjätten hyr 12.000 kvm – slår ihop fem kontor

Årets största uthyrning: ”Samlar våra över 1.000 medarbetare”

Tar in över 6 miljarder

Ska förvärva logistik, bostäder och samhällsfastigheter.

5-miljardersbolag värvar ny nyckelperson

Planerar dubbla beståndet på tre år. Rekryterar ytterligare en nyckelperson.

Bostadssajt söker nytt hem

Lämnar central fastighet som ska byggas om.

Snart avgörs komplexa Valparaiso

Ett av de absolut största projekten inom tullarna i Stockholm.

Bilder: Hotellkedja flyttar in i Skanskas nya träprojekt

Hyr 7.300 kvadratmeter i vattennära läge när regionstaden växer.

Serendipity säljer – och satsar även själva

Superentreprenörerna säljer – men väljer även att satsa själva.

Porträtt

Offensivt, kaxigt och rosa

Croisettes vd Per Svensson vill snabbt framåt. Antalet anställda har fördubblats årligen och nu siktar han mot börsen.

Hamburgerkedjans galna rekordresa under året

”Tror det är världsrekord i antal öppningar”. FV summarar kvadratmeter-totalen.

"Bättre förutsättningar för mig på annat håll”

Även Ylva Sarby Westman lämnar Castellum. Motiverar i FV-intervju.

Tillbaka till förstasidan