Totalt bedöms Valparaiso innehålla cirka 150.000 kvm ljus BTA i ett blandat innehåll, varav stora delar sannolikt blir kontor.

Alecta Fastigheter och Nordr vinner 50.000 kvm i Valparaiso

Alecta Fastigheter och Nordr, i ett jv, tilldelas en av Stockholm stads största markanvisningar i Värtahamnen och får rollen som ankarbyggaktör i projektet Valparaiso. Duon vinner en byggrätt om hela 50.000 kvm. Därefter återstår 100.000 kvm att säljas och då troligen till ett flertal aktörer.

Vinnaren:

Bakom anbudet står, förutom Nordr och Alecta Fastigheter, Okidoki arkitekter, Veidekke, Henning Larsen Architects, RISE och Stockholm Exergi.

Om Norra Djurgårdsstaden:

Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Totalt planeras för minst 12.000 nya bostäder och 35.000 nya arbetsplatser. Det är ett av stadens utpekade hållbarhetsprofilområden, som sträcker sig från Hjorthagen i norr till Loudden i söder.

Visa faktaruta

Totalt inkom tolv bud från intressenter som ville utveckla platsen och bli ankarbyggherre. Fastighetsvärlden kan berätta att priset är 15.000–16.000 kr/kvm per lokalarea i nuläget. Priset kommer även att skifta beroende på närheten till vattnet.

– Intresset för anbudsförfarandet har varit stort. Av anbuden är Alecta Fastigheter och Nordrs det som bäst lyckats med att formulera en projektidé och arbetsmetodik för Valparaiso. Vi ser fram emot att samarbeta med bolagen kring utvecklingen av Valparaiso som blir ett viktigt nav och en intressant plats i det framväxande Norra Djurgårdsstaden, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholms stad.

Staffan Lorentz, projektchef Norra Djurgårdsstaden, Stockholms stad, till Fastighetsvärlden:

– Toppskiktet bland anbuden var väldigt bra, och det är väldigt positivt att vi fick ett så stort intresse. Det är ett långt och komplext planeringsarbete, så det är viktigt att kunna samarbeta. Det är ett centralt område i den stadsdel som nu växer fram, men det finns är även en komplex trafiksituation, men av- och påfarten till Norra länken nära, med färjorna och den trafiken som följer därav samt att det ska lämnas plats för den spårväg som kanske ska byggas till Ropsten, säger Staffan Lorentz och tillägger att kvarteret Valparaiso är en plats som tål en hög exploatering.

Läs om de tolv som lämnade bud här.

– Valparaiso blir ett viktigt nav och en intressant plats i det framväxande Norra Djurgårdsstaden, säger Staffan Lorentz.

Området Valparaiso är redan idag porten till Stockholm för många kryssningsresenärer, men utgör en plats där stora mängder människor snabbt passerar utan anledning att stanna. En plats omgiven av tung infrastruktur, barriärer och buller. Detta vill Stockholms stad ändra på och i stället skapa förutsättningar för en levande blandstad, samtidigt som hamnen och dess verksamhet värnas.

Det ankarbyggherrarna ska utveckla är 30.000 kvm lokaler (Alecta) och 200 bostäder (Nordr). Var i området detta kommer ske är inte helt klart. Bostäderna kommer att hamna i ett område som inte är så utsatt för buller.

Genom realtidslabb som förenar klassisk stadsbyggnad med forskning och ny innovation utvecklas morgondagens hållbara stad i Värtahamnen, Valparaiso, enligt Alecta och Nordr. Tillsammans med Stockholms stad vill de båda bolagen, via det gemensamma bolaget Convea, ta ett helhetsgrepp kring platsen, människan och miljön.

Lena Boberg och Pål Aglen.

I realtidslabben tar bolagen sig an ny forskning, trender, nya material och tekniklösningar tillsammans med samarbetspartners såsom RISE, Stockholm Exergi och Veidekke. Målet är att få in innovationskraft från både offentlighet, näringsliv och akademi och forma processen gemensamt med Stockholms Stad.

– Tillsammans med våra samarbetspartners tar vi oss an platsens utmaningar med nya infallsvinklar och ett nytt angreppssätt, oavsett om det handlar om lycka och välmående i stadsplaneringen eller olika vägar till klimatneutralitet, säger Lena Boberg, vd Alecta Fastigheter.

– Vi är jublande glada över förtroendet att vi tillsammans med staden och Alecta Fastigheter får arbeta med samskapande och lärande för att utveckla framtidens hållbara stad, säger Pål Aglen, tillförordnad koncernchef för Nordr.

Visionen för Valparaiso, med totalt 150.000 kvm ljus BTA, fördelat på cirka 5.000 arbetsplatser i kommersiell bebyggelse och cirka 200 bostäder. Rollen som ankarbyggaktör samt en byggrätt om 50.000 kvm tilldelas Alecta Fastigheter och Nordr.

Visionen för platsen beskrivs som en levande blandstad där man kombinerar bykänslan med livet i den uppkopplade staden. Här kommer det finnas olika funktioner som kontor, bostäder, hotell, handel, idrott och kultur förenat med parker och grönska.

Beslut om markanvisning förväntas tas i exploateringsnämnden den 12 maj 2022. Därefter inleds arbetet med att utveckla planen för projektet. Ambitionen är att samråd ska inledas under våren 2024, med sikte på lagakraftvunnen detaljplan 2026.

Övriga markanvisningar för Valparaiso (totalt 100.000 kvm) genomförs i samband med samråd, alltså under första kvartalet 2024.

Ankarbyggaktörens roll är att bidra med byggherreperspektivet och säkerställa planens genomförbarhet på kvartersnivå samt att planens innehåll är kommersiellt gångbart. För att säkerställa ankarbyggsaktörens kompetens har utvärdering skett på tidigare genomförda projekt om minst 75.000 kvm samt extern referenstagning.

Tidigare hade NCC ett avtal för att utveckla hela Valparaiso, men i takt med den kraftiga förseningen av utvecklingen av området och ändrat innehåll så valde parterna för några år sedan att lägga den planen i papperskorgen.

Här ligger kvarteret Valparaiso. I närheten, som en del av Södra Värtan, har bland annat Bonnier Fastigheter och Niam stora utvecklingsplaner.
Exakt vilken del inom området som jv:t med Alecta Fastigheter och Nordr kommer att bygga är inte klart.

Fler Nyheter från förstasidan

Förvaltaren byter namn – tillsammans med ägaren

”Behåller allt som är bra”.

Vissa priser gått upp 30 procent

Skenande byggmaterialpriser hotar nya bostäder. Vill undanta allmännyttan från LOU.

Duo redo för snabb miljardförsäljning

Ytterligare en stor transaktion att vänta på Kungsholmen.

Selin i miljard-jv i norr

Läs om planerna.

Hyr snabbt ut 7.000 kvm

Akademiska Hus avyttrade nyligen fastigheten.

Realplay

Nu ska nya tjänster öka bolagens intäkter

Efter jakt på minskade kostnader tittar proptechsektorn nu mer på hur de kan öka intäkterna hos fastighetsbolagen. Tenant experience ska fixa det.

Köper för 390 mkr av SPP

Central fastighet. Sweco hyresgäst.

Dragicevic nu näst störst i Oscar

Läs om den nya ägaren – som ”köttar på” inom fastighetsbranschen.

Affärsanalys

Säljer för att satsa på de egna skolorna

Hanna Käck på Cushman & Wakefild analyser en stor affär med utbildningsfastigheter i Stockholm.

Raset: McDonalds stänger tolfte i Stockholmsområdet

Se FV:s lista över alla nedstängningar.

Läs utdrag ur Mats Hederos nya bok Människobyn

Han var ansvarig för att genomdriva en av de största förändringarna och ombyggnationerna av Stockholms city. Berättar om tankarna.

Tar över efter Pane Fresco på Åhléns city

Förknippades länge med Paolo Roberto

Jätteavtal om 42.500 kvm – värde nästan 2 miljarder

Ett sammanlagt årligt hyresvärde på drygt 95 miljoner.

Öppnar flaggskeppsbutik på Biblioteksgatan

Världskänt märke öppnar sin första butik i Norden.

Tillbaka till förstasidan