Lena Boberg börjar på Alecta. Bilder: Fastighetsvärlden/Bengt Nyman

Alecta gör om inom bolaget – ska ha egen förvaltning

Alectas styrelse har beslutat om att bolagisera den svenska fastighetsverksamheten och har därför bildat det helägda Alecta Fastigheter AB. Man ska även satsa på egen förvaltning och driva projekt. Därmed tappar Newsec stor del av ett uppdrag. Fastighetsvärlden kan även berätta att allokeringen mot fastigheter ska öka från dagens 12 procent till 20 procent.

Det nya bolaget kommer initialt att äga och förvalta fastigheter till ett värde av 45 miljarder kronor.

Vd för Alecta Fastigheter blir Lena Boberg, som idag är vd för Ica Fastigheter. Det berättade Fastighetsvärlden om i mitten av januari, läs mer här.

– Jag ser mycket fram emot att tillsammans med medarbetarna inom den svenska fastighetsverksamheten bygga upp Alecta Fastigheter AB. Målet är att växa de kommande åren både genom förvärv och utveckling i kombination med aktiv förvaltning och stort kund- och hållbarhetsfokus, säger Lena Boberg, tillträdande vd på Alecta Fastigheter.

Hans Sterte, chef Kapitalförvaltning och vice vd på Alecta:

– Alecta har de senaste åren ökat andelen reala tillgångar i vår portfölj och kommer att fortsätta med det framöver. Genom bolagiseringen av Alecta Fastigheter AB skapas en större plattform för Alectas fastighetsaffärer, så att vi kan öka skalbarheten och samtidigt fortsätta förvalta våra kunders pensionspengar till så låg avgift som möjligt.

Bolagiseringen är en process som sker över en period på 18 månader.

Efter denna period kommer Alecta Fastigheter AB att återta större delen av fastighetsförvaltningen från Newsec som idag förvaltar fastigheterna.

Fastighetsvärlden: Vad är orsaken till att ni tar hem huvuddelen av förvaltningen?

– Syftet är att ta hand om kunderna. Vi tror att en direktrelation till hyresgästerna är värdeskapande, säger Hans Sterte.

Hur många behöver ni anställa?

– Vi räknar med att vi behöver vara ungefär 50 personer under tredje kvartalet 2021 när vi drar igång och när avtalet med Newsec löper ut. Det innebär att vi behöver anställa cirka 40 personer. Vi ska börja med de seniora tillsättningarna.

Ni vill även satsa mer på projekt och även då i egen regi. Berätta.

– Vi har ett spritt bestånd, som jag skulle vilja se mer koncentrerat.  Vi har för avsikt att arbeta mer med stadsdelsutveckling.

Vilka projekt tänker du främst på?

– Av det vi idag äger är Bredden i Upplands Väsby ett sådant och Nacka strand ett annat. Även Word Trade Center i Stockholm är väldigt intressant.

Alecta Fastigheter AB kommer alltså att behöva nyanställa ett större antal personer. De 40-talet personer som ska anställas kommer då att ansluta till de tio som idag är anställda vid Alecta och jobbar med de svenska fastigheterna.

Beslutet drabbar främst Newsec som haft förvaltningsuppdraget under en längre tid. De externa förvaltningsuppdrag som sannolikt kommer att fortleva är ekonomifunktionen och förvaltningen av vissa köpcentrum som finns i diverse regionstäder. Alecta planerar även att öppna ett lokalkontor i Göteborg.

Ni har en stor andel handelsfastigheter i er portfölj. Hur rädda är ni för den delen?

– All handel är inte lika. Vi köpte som bekant nyligen Farsta Centrum (via bolaget Stadsrum där finska Keva är den andra delägaren, reds. anm, läs mer här) och där finns till exempel väldigt mycket kommunal service. Många av våra fastigheter ligger i bra lägen för att även vara framtida mötesplatser, säger Hans Sterte, chef Kapitalförvaltning och vice vd på Alecta.

Ni är storägare i Heimstaden Bostad. Hur mycket kan de snabbväxande bolaget expandera?

– Vi ser ingen begränsning där. Det kan fortsätta att öka och bolaget har ju dessutom fått in en ny ägare i form av Folksam. Vi gillar bostäder och det visar även den investering som vi nyligen gjorde i ett annat bostadsbolag i Storbritannien (läs mer här).

Er allokering mot fastigheter är idag cirka 12 procent. Vad är målet?

– 20 procent inom fyra–fem år. Vi har ett ambitiöst program för att växa. Men vi ska bara investerar bara om vi hittar möjligheter som klarar våra avkastningskrav.

Vilka geografiska marknader känns mest intressanta?

– Vi vill inte låsa fast oss geografiskt, särskilt inte i den turbulenta värld som råder just nu. Vi ska förvärva där vi hittar bäst lönsamhet.

Alecta Fastigheter AB kommer även ha en styrelse med både interna och externa ledamöter. Axel Brändström, Chef Reala tillgångar på Alecta kommer att bli styrelseordförande.

Totalt äger Alecta, enligt Fastighetsvärldens sammanställning, fastigheter för strax över 100 miljarder kronor. Då ingår även bland annat den stora ägarandelen i Heimstaden Bostad och ett stort fastighetsbestånd utomlands, främst i Storbritannien och USA. Ansvarig för den delen vid Alecta är Frans Heijbel.

Både Lena Boberg och Frans Heijbel rapporterar till Axel Brändström.

Fler Nyheter från förstasidan

Alecta gör stort köp på Söder

Köpeskillingen en bit över en miljard kronor.

Areim köper vid Bromma Blocks

Affär i ett utvecklingsområde där Svenska Hus är en tung aktör.

Bildextra: Spana in Bianca Ingrossos nya kontor

Se det hypade bolagets nya kontorslokaler.

Wallenstam avslutar veckan med miljardaffär

Säljer bostäder på nivån 70.000–75.000 kronor per kvadratmeter.

Daniel Kindberg frias

”Gud va skönt”. Dömdes till tre års fängelse i tingsrätten.

Selin och Arnhult besegrade norska oljemiljardärer

Köper för 13,5 miljarder och bolaget når därmed 78 miljarder. Läs om beståndet.

Nivika kraftigt övertecknad – börshandel inleds idag

Aktier för över 60 miljoner omsatta under första timmarnas handel.

Porträtt

Tryck i affärerna

Han är boktryckarlärlingen från Karlshamn som nått tre miljarder i fastighetsvärde. Doldisen Stefan Lindström gör ett allt större avtryck i branschen efter uppmärksammade köp.

Skanska bygger upp nytt fastighetsbestånd

Introducerar en ny verksamhetsgren för att behålla fastigheter långsiktigt.

Oscar säljer ännu ett tänkt lyxprojekt

Efter 79&Park, Norra Tornen och Primus så skulle detta resulterat i nästan 200 bostäder. FV avslöjar.

Newsec får ny vd – satsar även på övriga Europa

Läs om nya storsatsningen. Nya vd:n berättar för FV.

KlaraBo drog 45 procent i inledande handel

Kursrusning när KlaraBo började att handlas, efter kraftig överteckning i nyemissionen.

Duo säljer för för hela 3 miljarder

Läs om vilka fastigheter som ingår i transaktionen.

Östling och Orthén nya delägare

Når 3,6 miljarder genom nya förvärv.

Tillbaka till förstasidan