Fastigheten Örnen 4 i centrala Karlstad.

Albér köper från Stenhus för 200 miljoner

Stenhus avyttrar fastigheten Örnen 4 i centrala Karlstad. Försäljningen görs via en bolagsaffär där det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 196 miljoner kronor före avdrag för latent skatt, i linje med det bokförda värdet. Köpare är Albér Fastigheter.

Pangea var rådgivare i affären.

Frånträde sker den 17 oktober 2022.

Örnen 4 är belägen på Stora torget i centrala Karlstad och största hyresgäst är Domstolsverket, med Värmlands tingsrätt och förvaltningsdomstolen.

Den uthyrbara arean uppgår till cirka 6.600 kvm och den totala årliga hyresintäkten inklusive hyrestillägg är cirka 12 miljoner kronor.

Priset motsvarar 30.000 kr/kvm.

Försäljningslikviden kommer att användas av Stenhus för att återbetala krediter i syfte att ytterligare stärka Stenhus finansiella ställning och soliditet samt öka bolagets intjäning per aktie.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– Efter sammanslagningen mellan Stenhus och Randviken har ett renodlingsarbete inletts i syfte att öka den samlade fastighetsportföljens genomsnittliga direktavkastning och minska Bolagets räntekostnader. Som ett led i detta har vi tidigare kommunicerat avyttringar om cirka 800 mkr under det tredje kvartalet och med försäljningen av Örnen 4 uppgår avyttringarna under andra halvåret hittills till cirka en miljard kronor.

Gustaf Segerborg, vice vd Stenhus Fastigheter:

– Örnen 4 förvärvades ursprungligen av Randviken i juni 2021 och sedan förvärvet har ett nytt sexårigt grönt hyresavtal tecknats med Domstolsverket. Vi bedömer att fastigheten är färdigutvecklad och att det nu är rätt läge att lämna över fastigheten till en ny långsiktig ägare. Vi är mycket nöjda över resultatet under innehavsperioden och det känns bra att sälja till en ansvarsfull ägare med lokal förankring.

Born Advokater har varit legal rådgivare till Stenhus i denna transaktion.

Stenhus tog över Randviken i juli 2022.

Albèr Fastigheter ingår i en grupp familjeägda fastighetsbolag med stark förankring i Värmland. Bolaget äger fastigheter i Karlstad, Kristinehamn, Säffle och Hammarö.

Fler Nyheter från förstasidan

Lars Göran Bäckvall avliden

Medgrundaren till NP3 och tillika styrelseledamoten i bolaget och i Emilshus har avlidit.

Stor jätte ännu osåld

Försäljningsplan gick inte i mål. 57.000 kvm omtyckt handel – men med minst ett stort frågetecken.

Lämnar Rikshem – blir vd för stor allmännytta

Äger cirka 10.000 bostäder.

Skiftar Selin-bolag som motpart i affär om 440 mkr

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat denna fastighet”.

Bolagen som höjer hyrorna mest 2023

Snittet för hyreshöjningarna landar på 4,12 procent.

”Ingen ljusning i sikte under resten av 2020-talet”

Ny marknadsrapport för bostadsmarknaden.

Cibus nyemission växte

Ökades på med 130 mkr under torsdagskvällen – med rabatt om 10 procent mot börskursen. Ska lösa obligationslån.

Snabb affär nära Östermalmstorg

Från start till full betalning tog processen endast 15 dagar.

Vill sälja klassisk arena

FV berättar om fastighetsägandet runt om i landet.

Miljardaffär med köpcentrum

Två välkända handelsanläggningar byter ägare.

Köparens 7:e och 8:e köpcentrum

Proppen ur. FV summerar att 16 välkända anläggningar bytt ägare sedan 2020.

Realplay

En säsong med återbruk – och obligationer

Det senaste året har Realplay producerat ett 30-tal program, några av dem väckte extra intresse och FV listar här dessa godbitar.

JM säljer för 676 miljoner

Plötsligt en stor bostadsaffär. FV berättar om köparen.

Bostäder i clinch med stigande räntor

De ”säkra” intäkterna räcker inte för att försvara aktiekurserna.

Tillbaka till förstasidan