Slussen.

AL backar ur hotellprojekt vid Slussen

Det skulle bli ett nytt hotell med 100 hotellrum direkt vid Slussen, ovanför tunnelbanan. Men nu väljer Atrium Ljungberg att inte utnyttja sin möjlighet att bygga hotellet. Det är andra bakslaget för det specifika projektet.

Som en del av överenskommelsen kring Nobel Center kompenserades Atrium Ljungberg bland annat med med en markanvisning för en hotellfastighet vid Slussen i Stockholm (läs mer om AL:s superdeal med staden här).

Den akulle fastigheten är Södermalm 7:87 i kvarteret Ormen. Markanvisningen syftade till att ett hotell om ca 100 rum och 4.500 kvm BTA ska uppföras som en påbyggnad på tunnelbanestation Slussen i enlighet med en befintlig detaljplan. FV berättade om stadens hotellplaner våren 2019, läs mer här och se även bilder.

Atrium Ljungberg har utrett förutsättningarna och tagit fram en översiktlig bedömning av byggnadskostnader för att utföra en påbyggnad på tunnelbanestationen med ett hotell i enlighet med detaljplanen. Bolaget har efter detta valt att inte fortsätta sitt engagemang i projektet.

Arbete med att hitta en ny byggaktör inleds omgående, meddelar staden, och kan i bästa fall resultera i en markanvisning under 2022.

Det finns dock en risk att projektet även fortsatt skjuts på framtiden, men det attraktiva läget talar för att det förr eller senare genomförs i sin helhet, konstaterar staden.

Tidigare markanvisning till Atrium Ljungberg skedde med en överenskommen köpeskilling om 25 000 kr/kvm BTA minus avdrag för extraordinära kostnader kopplade till byggande ovan tunnelbana och tunnel samt Mariagränd. Överenskommelsen gjordes till prisnivån tidigt 2020, innan pandemin. Exploateringskontoret vid Stockholms stad räknar med att den köpeskillingen står sig och att hotellmarknaden återhämtar sig efter pandemin.

Det fortsatta utredningsarbetet får även visa om det finns anledning att samordna projektet med en försäljning av fastigheten Ormen 9, tidigare Sjömanshemmet, som ligger i direkt anslutning inom samma detaljplan. Fastigheten används för närvarande av kontoret för projekt Slussen och avsikten är att försäljning ska ske när det är lämpligt av hänsyn till Slussenprojektet.

Det är andra gången på ett decennium som en plan för ett hotell på platsen fallerar. Peab hade till 2012 markanvisningen för hotell, men den upphörde när en ny detaljplan togs fram.

Tidigare visionsbild, från 2001.
Förslag på hotellutseende när Peab drev projektet.

Fler Nyheter från förstasidan

”Oj, oj, det kommer bli hela havet stormar”

Fem experter ger sin syn på bostadsmarknaden.

Dick Harrison: ”Kommer upp i Joakim von Anka-pengar”

Professorn presenterade historiens bästa och sämsta investeringar under FV:s seminarium.

”Ränteutgifterna dubbleras till nästa årsskifte”

Chefsekonomen ser dock ett stort ljus mitt i allt mörker.

Trio redo investera 10-tals miljarder

Megasatsningens första del börjar utvecklas.

Hemsö i tänkt storsatsning med fotbollsförbundet

Nils Styf: ”Vi ser mycket fram emot denna satsning på svensk fotboll”.

Convendum hyr 4.100 kvm

Skandia Fastigheter gör en stor uthyrning för coworking.

Ingka och Ikea satsar på egen coworking

Pilotprojekt i Kungens Kurva. Läs om bolagets satsning.

Realplay

Börsen överreagerar – en tillfällig puckel

Den underliggande marknaden pallar och nu finns det fynd att göra

Johan Bergmans nya uppdrag

Tidigare varit 15 år inom Niam.

Optimism kring mångmiljardaffär

Projektportfölj med nästan tusen bostäder i attraktiva 08-lägen.

Förlängt 12.000 kvm inom tull

Stora kontrakt i centrala Stockholm. Två välkända varumärken har valt att stanna kvar.

Oscar gör miljardköp – till 6,2 procent

161.000 kvm lokaler ingår i det senaste förvärvet. Säkrat finansiering till en årlig ränta om 3,5 procent.

Skandia lyfter med 12.000 kvm kontor i Arenastaden

Startar projekt på spekulation.

Grönt ljus för Nordrs megaplan om 74.000 kvm vid Solnavägen

Mark- och miljööverdomstolen nobbar prövning.

Tillbaka till förstasidan