Akelius passerar 40 miljarder

Stor ”intern affär” lyfter bolaget över historisk gräns – Sålt 13 procent över marknadsvärde. Marknadsvärdet på fastigheterna i Akelius Fastigheter är 40,6 miljarder kr, och överstiger därmed för första gången i bolagets historia 40 miljarder kronor. Det framgår ur bolagets halvårsrapport.

Resultatet för perioden blev 1.763 miljoner kronor, en ökning med 1.154 miljoner kr i jämförelse med 2012.

Hyresintäkterna för jämförbara fastigheter ökade med 5,1 procent. Den starka tillväxten beror på lägenheter i efterfrågade lägen och uppgradering till konceptet First Class, skriver bolaget i rapporten.

Trots en snörik och kall vinter ökade driftöverskottet med 6,4 procent för jämförbara fastigheter.

Under perioden investerades 626 miljoner kronor i uppgradering av beståndet, av dessa avsåg 350 miljoner kronor uppgradering av lägenheter till First Class.

Periodens köp av fastigheter uppgick till 4.003 miljoner kronor, varav 3.302 miljoner kronor i Sverige (se länk till höger) och 701 miljoner kronor i Tyskland.

Under perioden såldes fastigheter för 651 miljoner kronor, vilket var 13 procent över fastigheternas bedömda marknadsvärde vid början av perioden.

Fastigheternas värde ökade med 949 miljoner kronor utöver investeringar och valutakursförändringar, en värdetillväxt om 2,7 procent, skriver bolaget i rapporten. Värdetillväxten är uteslutande beroende av den starka hyrestillväxten och försäljning av fastigheter över bedömt marknadsvärde. Direktavkastningskraven är oförändrade under perioden.

Värdeförändring på derivatportföljen var 782 miljoner kronor till följd av stigande marknadsräntor.

Pål Ahlsén.
Pål Ahlsén.

VD Pål Ahlsén:

– Vi fortsätter vårt systematiska arbete med att höja statusen på hyresrätten genom uppgradering till First Class. I år räknar vi med att uppgradera 3.000 lägenheter.

Fastighetsvärlden Idag 2013-08-05

Fler Nyheter från förstasidan

Martin Bjöörn med flera lämnar Castellum

”Blir nog något annat som passar mig bättre”

Bra skjuts i värdet hos Platzer

Visar ökande hyresintäkter samtidigt som vakansgraden ökar något.

Avyttrar portfölj för 209 mkr

”Har uppnått affärsplan för respektive fastighet”.

Breddar verksamheten med tre förvärv

Satsar på utvecklingsfastigheter.

SBB i nytt betydande förvärv – betalar med egna aktier

Betalar en halv miljard för bolaget som specialiserat sig på utveckling av samhällsfastigheter.

Här är Skanskas nästa spektakulära 08-projekt

20.000 kvm kontor. 11 våningsplan. Se visionsbilder!

Stänger sin ”lila” satsning på flaggskeppsenhet i CBD

Fastighetsägaren öppnar för butik. Ett stenkast från Stureplan.

Hyr ut i bottenplan på kungligt projekt

Ska öppna upp slutet kvarter.

Fabege öser på i Flemingsberg – köper 35.000 kvm

Byggrätt som kompletterar tidigare förvärv.

Succéköpet – snabbt hyrt ut 5.400 kvm inom tullarna

Köpte fastighet i kanonläge – som ändå länge haft vakanser.

Köper projekt som omvandlats till hyresrätter

Köparen, som tidigare gjort flera förvärv i innerstaden, berättar för FV.

Så mycket återstår att hyra ut i rekordhöga skrapan

Sveriges och Nordens högsta kontorshus om 36 våningar. FV går igenom Skanskas uthyrningar.

Hon lämnar Stenvalvet – får ny roll på Rikshem

Tar plats i ledningsgruppen.

SBB:s iskalla projekt – kan bygga i norr

Idrottsklubb driver projekt mot kommunen.

Tillbaka till förstasidan