Aktuellt område för markanvisning markerat med blå cirkel. Till höger Åke Sundvalls existerande fastighet. Montage: FV

Åke Sundvall kan uppföra nytt landmärke

Exploateringsnämnden i Stockholm föreslås anvisa mark för kontor om 15.000 kvm till Åke Sundvall AB i Mariehäll, mittemot infarten till Bromma Blocks. I stadens planer för den aktuella platsen är den utmärkt som en möjlig märkesbyggnad i form av en högre byggnad.

Annons

– Vi ser väldigt mycket fram emot att utveckla platsen tillsammans med staden och grannfastighetsägarna, säger Johan Lins, vice vd och affärsområdeschef projektutveckling, till Fastighetsvärlden.

Den aktuella fastigheten ligger i spetsen mellan Ulvsundavägen och Karlsbodavägen. Åke Sundvall äger sedan länge fastigheten bredvid, Vallonsmidet 7, där man även har sitt huvudkontor. Den kontors- och industrifastighet har en uthyrbar yta om 5.800 kvm och innehåller även hyresgäster som Fasadglas och Vedum.

Försäljningsinkomster för staden beräknas till 140,5 miljoner. Exploateringskontoret räknar med att projektets täckningsgrad, inklusive nedlagda nettoutgifter, beräknas uppgå till 268 procent.

BAU är utsedd som arkitekt att Åke Sundvall med utvecklingen av detaljplanen.

Övriga fastighetsägare inom samma plan är Castellum som är klart störst samt även Trifam och PHO Fastigheter. Åke Sundvalls fastighet var ursprungligen inte en del av planen med tillkom vid en utökning av start-pm:et nyligen.

Hela idén med stadsutvecklingsprojektet är att dagens lättindustri, kontor och utspridda handel ska ersättas med bostäder, moderna kontor, skola och effektiv handel i bottenplanen. Vid Ulvsundavägen bedöms det inte vara möjligt med bostäder. Längs Karlsbodavägen har omvandlingen startat sedan flera år, exempelvis längs Bällsta å där JM och Skanska ersatt tidigare lättindustri med attraktiva bostäder. Omvandlingen ska fortsätta hela vägen längs ån, till Prippstomten vid Ulvsundabron.

Åke Sundvall, ett familjeföretag i tredje generation, är ett 80-årigt byggmästareföretag som utvecklar och bygger samt äger och förvaltar bostäder och kontor. Bolagets vision är att skapa stadens mest omtyckta områden. Åke Sundvall förvaltar ca 500 bostäder och har cirka 4 000 bostäder i projektportföljen.

Peter Walker, Arkitekt SAR/MSA och partner BAU beskriver uppdraget:

– I det tidigare industriområdet, mot Ulvsundaleden och Karlsbodavägen, ligger Vallonsmidet 7–10. Platsen blir entré till en karaktärsfull stadsutveckling med arbetsplatser, bostäder och lokaler, och en länk till övriga delar av Brommastaden mellan flygplatsen och Bällstaviken som planeras för fullt.

I kvarteret Vallonsmidet får Brommastaden en märkesbyggnad. Bild: BAU

Fler Nyheter från förstasidan

Hyr ut 3.600 kvm

Det noterade bolaget tappar även två hyresgäster.

Bygger nytt i Solna

Smått historiskt besked.

Ny skola i Stockholm blir inte av

Behovet av skolplatser sjunker kraftigt – då läggs planen på grundskola och idrottshall ner.

Logistik-vakanser dubblats – stabilare framöver

Se utvecklingen i 14 heta delmarknader i Stockholms- och Göteborgsområdet.

Bryter avtal om polishus i norrort

Andra tappade projektet under 2024.

Liljewall, Malmö, EON.

Bilder: Så blir Malmös nya landmärke

70 meter hög vattentank i Norra hamnen. Liljewall vann arkitekttävling.

Nrep miljardköper från Skanska

Drygt 20.000 kvm ingår i transaktionen.

Här trotsar Zlatan padeldöden – lyxigt storbygge igång

FV har besökt platsen för den stora investeringen.

Hitachi Energy dumpar Castellum – köper av Corem

Skapar nytt campus om 30.000 kvm för forskning, utveckling, fabrik och kontor.

Eastnine köper från Skanska i miljardaffär

Nyutvecklad fastighet om nästan 30.000 kvm.

Genova delsäljer två nya fastigheter för 1,3 miljarder

408 hyresbostäder, vård- och omsorgsboende, en förskola och två garage ingår i transaktionen.

150.000 kvm byggrätter når marknaden

Stora volymer nära innerstaden. FV berättar om planerna för den stundande försäljningen.

Starka protester mot ny hög byggnad i Stockholm

Blir nästan dubbelt så hög som den nuvarande. Stör utsikten från bland annat planerad ”trippelskrapa”.

Tillbaka till förstasidan