Abacus bygger första på Stockholms nya lyxiga ö

Får markanvisning på Kolkajen. Exploateringsnämnden i Stockholm anvisar mark för bostäder inom fastigheten Hjorthagen 1:3 till AB Abacus Bostad. Det handlar alltså om den ö som ska skapas utanför Norra Djurgårdsstaden och som en del i området Kolkajen.

Abacus har möjligheten att bygga 75 bostadsrättslägenheter/ägarlägenheter. Abacus har valts genom anbud på pris och ska efter fastighetsbildning förvärva marken för 34.007 kr per ljus BTA.

Bolaget kommer därmed att bygga ett av de fyra planerade kvarter på den nyskapade nya ön som inte finns idag. Det är den första markanvisningen där.

Abacus Bostad är ett av fyra helägda dotterbolag i Järntorgetkoncernen.

Kolkajen, där så väl den nya ön som existerande mark finns, ingår i etappen Kolkajen-Ropsten i Norra Djurgårdsstaden. Projektområdet ligger i Hjorthagens nordöstra del där gasverksområdet möter Lilla Värtans vatten. Planområdet innehåller ca 1.500 bostäder med en preliminär fördelning på 320 hyresrätter och 1.180 bostadsrätter/ägarlägenheter.

Totalt har 18 markanvisningsansökningar avseende Kolkajen inkommit till Exploateringskontoret sedan 2011. När samtliga 1.500 lägenheter i Kolkajen planeras vara färdigställda år 2027 beräknas totalt ca 6.700 lägenheter i Hjorthagen/Norra Djurgårdsstaden ha färdigställts.

För Abacus kvarter bedöms byggstart kunna ske år 2022 och inflyttning år 2024. Resterande markanvisningar i etappen förbereds, dels genom en tävling med fast pris och dels genom direktanvisning. De flesta kvarteren i Kolkajen planeras markanvisas Q1 2018.

Fastighetsvärlden Idag 2017-12-11

Norra Pirkvarteret markerat på illustrationsplan över Kolkajen-Ropsten.
Visionsbild över Kolkajen, Norra pirkvarteret markerat. Bild: Adept/Mandaworks.

Fler Nyheter från förstasidan

Humlegårdens hus oskadda

Kraftig explosion i Hagalund där Humlegården äger 80 procent av fastigheterna.

Syskonpar köper för 400 mkr

Förvärvar 32.000 kvm bostäder och lokaler i centralt läge.

Microsoft slår till och köper 120.000 kvm mark

Avser att bygga ett datacenter i världsklass.

Akelius: ”Det är istället ett slag i ansiktet”

Kommenterar förslag som berör 24 procent av bolagets fastighetsvärde.

Tre institutioner har sålt för 13 miljarder på två år

Stora avyttringar. FV går igenom försäljningarna och vad som ligger bakom.

Höghus på Östermalm nobbas

Planerna på 450 bostäder och ett 18 våningar högt torn skickas åter till ritbordet.

JLL värvar fem

Läs om vilka som ansluter till rådgivningsfirman.

Fyra topptjänster tillsatta – några långsittare kvar

Fyra tjänstemanna-vd:ar suttit längre än 13 år. FV går igenom läget vid de största bolagen.

Fem kvar i kamp om stor myndighet

Beslut väntas inom några månader. Nästan 14.000 kvm på spel.

Spotify i våldsam ytexpansion av lokaler i Stockholm

Spotify gör ytterligare en lokalförhyrning. Nu på östra Södermalm. FV summerar förhyrningarna i Stockholm och berättar om den historiska expansionen.

Ny vd till Backahill

Familjen Erik Paulssons fastighetsbolag får en ny koncernchef.

Tidigare topp-vd startar nytt JV med Balder

Fokuserar på Stockholmsområdet. Berättar för FV om vilka segment som är intressanta.

Tillbaka till förstasidan