98 procent av hyrespengarna in hos Humlegården

Humlegården visar en fortsatt positiv utveckling under det tredje kvartalet. Pandemin har haft relativt begränsad effekt på resultatet under denna period, detta tack vare en bred och kreditvärdig kundbas, en stark fastighets- och projektportfölj samt ett fortsatt fokus på kassaflöde, skriver Humlegården i rapporten för de tre första kvartalen.

Pandemins framtida effekter på marknadsläget och samhället i stort är fortfarande svåra att förutspå, varför ett ödmjukt förhållningssätt och en nära dialog med kunderna är centralt även fortsättningsvis, konstaterar bolaget.

Nyckeltalen januari-september 2020 ( januari-september 2019):

 • Hyresintäkterna uppgick till 1 175 mkr (990), en ökning med 19 procent. I jämförbart bestånd minskade hyresintäkterna med 2 procent, minskningen beror delvis på temporärt ökad vakans.
 • Nettouthyrningen uppgick till –10 mkr (66). Exklusive hyresavtal som sagts upp av Humlegården inför kommande utvecklingsprojekt uppgick nettouthyrningen till –3 mkr.
 • Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade i genomsnitt 15 procent (27).
 • Uthyrningsgraden uppgick till 92 procent (91).
 • Driftöverskottet ökade med 19 procent till 886 mkr (745). I jämförbart bestånd minskade driftöverskottet med 3 procent.
 • Överskottsgraden uppgick till 75 procent (75).
 • Finansnettot uppgick till –180 mkr (–111), ökningen förklaras av ökad skuldvolym som togs upp i samband med de förvärv som gjordes under hösten 2019.
 • Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent och uppgick till 671 mkr (601).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 612 mkr (982).
 • Resultatmässigt har pandemins effekter varit relativt begränsade under den aktuella perioden. Avseende hyresfordringar för det fjärde kvartalet har 98 procent betalats per den 20 oktober 2020.
 • Gröna obligationer om 2 800 mkr har emitterats under 2020. Andelen hållbar finansiering uppgick därmed till 83 procent av de räntebärande skulderna.

Anneli Jansson, vd på Humlegården:

– Vi bibehåller den positiva utvecklingen även i årets tredje kvartal och visar stabila nyckeltal, trots utmanande tider. Vi har ett bra utgångsläge och en finansiell stabilitet, men då det fortfarande är svårt att förutspå effekterna av pandemin är ett ödmjukt förhållningssätt viktigt. Jag är övertygad om att kontoret har en betydelsefull roll att spela även framåt, som en mötesplats och för att vårda en företagskultur, skapa energi och utveckla affären. En framtidssäkrad arbetsplats behöver tillgodose flera dimensioner – den digitala, sociala och fysiska miljön – för att stödja verksamheten på ett bra sätt. Vi är väl rustade för att möta framtiden och arbetar vidare enligt vår strategi, där dialogen med kunden och en ständig utveckling av vårt erbjudande utgör grundpelarna, tillsammans med vårt fokus på kassaflöde och ett långsiktigt, hållbart värdeskapande

Finansiering:

I september lanserades ett nytt grönt ramverk, som ett led i Humlegårdens målsättning om att all finansiering ska vara grön. Ramverket har granskats av Cicero, som utfärdat en second opinion med betyget “Strong medium green” avseende de gröna villkoren samt “Excellent” avseende styrning.

Under det tredje kvartalet har Humlegården emitterat totalt 2 300 miljoner kronor i gröna obligationer. Genom emissionerna uppgår andelen grön finansiering till 83 procent (65). Den genomsnittliga kapitalbindningen har ökat från 4,0 år till 4,2 år, liksom den genomsnittliga räntebindningen som ökat från 4,2 år till 4,4 år. Den genomsnittliga låneräntan uppgick vid kvartalsskiftet till 1,5 procent (1,6). Räntetäckningsgraden uppgick till 4,7 gånger (6,3). Nettoskuld/Ebitda uppgick till 12,1 gånger (8,9), medan belåningsgraden uppgick till 38,9 procent (32,5). Ökningen beror på de förvärv som skedde under kvartal 4 2019. Andelen obelånade fastigheter uppgick till 67 procent (61). Fastighetsbeståndet har inte marknadsvärderats per kvartalsskiftet.

Fler Nyheter från förstasidan

Krog med takservering till stora kontorssatsningen

En lokal återstår att hyra ut.

Lyfter storhotell med ny skybar och stor restaurang

Hotell med 323 rum i Stockholm. Avtal om 24 år när segdraget område ska få fart.

Satsar en miljard i Solna – utökar inför nya hot

44 procent uthyrt i fastigheten. Börsbolag avyttrar.

Pressat SBB gör upp med Kåpan – frigör kapital

Ska även sälja sin 50% stora andel i Svenska Myndighetsbyggnader, med fastigheter för 12 miljarder, under hösten.

Affär mellan Point och Diös kraschar

Avbryter affären med hänvisning till förändrade finansiella villkor.

Batljan: ”Vi är självkritiska”

SBB:s vd i intervju om bolagets kommunikation, om kommande miljardförsäljingar och hur han och kollegorna mår.

Alla elva dömda har överklagat

FV berättar vad som hänt och vad som väntar framöver.

Hotell byter ägare – option om att köpa fastigheten

1800-talsbyggnad med sjöläge.

Tio kända krogar får indraget alkoholtillstånd

Hufvudstaden har nobbat ägarskiften. FV redogör för mejl mellan parterna.

K2A skjuter upp byggstarter

Varslar majoriteten av personalen i bolag. Flyttar fram mål.

Hyr ut 2.500 kvm i historisk miljö

JV tecknar avtal. Advokatfirma flyttar in.

Slakt: Flykt från fastigheter

33 bolag i lista. Nio hade vid klockan 11 backat med mer än 5 procent. Endast ett bolag ligger på plus för de senaste 12 månaderna.

SBB:s drag – säljer för 436 miljoner

26.000 kvm ingår i affären.

Klart: Comeback som vd – vill känna affärstempo

Berättar för FV om återkomsten.

Tillbaka till förstasidan