93 procent färre sålda för Aros

Under tredje kvartalet sålde Aros Bostad 21 bostäder. Det kan jämföras med en 314 bostäder under samma kvartal i fjol.

Sett till hela niomånadersperioden som redovisas så var motsvarande siffror mer positiva, 1.010 sålda, jämfört med 450 för motsvarande period under 2021.

Magnus Andersson, vd Aros Bostad kommenterar:

– Även om läget på bostadsmarknaden har försämrats på kort tid, drivet av stigande räntor och en ökad risk för sämre konjunktur, så är de långsiktiga förutsättningarna på bostadsmarknaden fortsatt goda. Aros Bostad har hanterat marknadsnedgångar tidigare och jag är övertygad om att vi, med en attraktiv portfölj av projekt och byggrätter i unika lägen, historiskt hög försäljningsgrad, stabil finansiering samt en kompetent och erfaren organisation, är väl rustade att hantera osäkerheterna framöver.

Aros Bostad levererar en delårsrapport för januari till september 2022 som visar ökat rörelseresultat och historiskt höga försäljningsnivåer i de tolv projekt som är under produktion. Under det tredje kvartalet tecknades bindande avtal avseende förvärv av en portfölj med 1.505 byggrätter, motsvarande 34 projektmöjligheter, från ALM Equity. 23 av projekten tillträddes i ett första steg efter kvartalets utgång.

Nyckeltal perioden januari–september

• Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelsens intäkter till 678 559 TSEK (365 154). Bruttoresultatet uppgick till 138 149 TSEK (102 093) och bruttomarginalen var 20,4 procent (28,0).

• Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelseresultatet till 71 383 TSEK (39 247) och rörelsemarginalen var 10,5 procent (10,7). Periodens resultat uppgick till 69 157 TSEK (37 120).

• Enligt IFRS uppgick rörelsen intäkter till 25 921 TSEK (97 523). Rörelseresultatet uppgick till –22 916 TSEK (45 574) och rörelsemarginalen var negativ (46,7 %). Periodens resultat uppgick till –25 142 TSEK (43 805). Intäktsredovisning enligt IFRS görs vid den tidpunkt där övervägande del av tillträden till bostäder har skett. Under perioden har tillträde och vinstavräkning skett i fondprojekten O2 Orminge, Invernesshöjden och Milstena Skarpäng.

• Antal vinstavräknade bostäder enligt IFRS uppgick till 58 (233).

• Antal av bostadsrättsköpare tillträdda bostäder under perioden uppgick till 95 (216).

Fler Nyheter från förstasidan

Stor jätte ännu osåld

Försäljningsplan gick inte i mål. 57.000 kvm omtyckt handel – men med minst ett stort frågetecken.

Lämnar Rikshem – blir vd för stor allmännytta

Äger cirka 10.000 bostäder.

Skiftar Selin-bolag som motpart i affär om 440 mkr

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat denna fastighet”.

Bolagen som höjer hyrorna mest 2023

Snittet för hyreshöjningarna landar på 4,12 procent.

”Ingen ljusning i sikte under resten av 2020-talet”

Ny marknadsrapport för bostadsmarknaden.

Cibus nyemission växte

Ökades på med 130 mkr under torsdagskvällen – med rabatt om 10 procent mot börskursen. Ska lösa obligationslån.

Snabb affär nära Östermalmstorg

Från start till full betalning tog processen endast 15 dagar.

Vill sälja klassisk arena

FV berättar om fastighetsägandet runt om i landet.

Miljardaffär med köpcentrum

Två välkända handelsanläggningar byter ägare.

Köparens 7:e och 8:e köpcentrum

Proppen ur. FV summerar att 16 välkända anläggningar bytt ägare sedan 2020.

Realplay

En säsong med återbruk – och obligationer

Det senaste året har Realplay producerat ett 30-tal program, några av dem väckte extra intresse och FV listar här dessa godbitar.

JM säljer för 676 miljoner

Plötsligt en stor bostadsaffär. FV berättar om köparen.

Bostäder i clinch med stigande räntor

De ”säkra” intäkterna räcker inte för att försvara aktiekurserna.

Rik privatfamilj vill köpa – redo förvärva för miljarder

Letar efter volymer om minst 1.000 lägenheter. Berättar för FV.

Tillbaka till förstasidan