7 procent minskad energiförbrukning hos Willhem

Willhem, som köpt fastigheter för 2,5 miljarder under 2022, visar ett stabilt resultat. Bolaget, som ägs av Första AP-fonden, redovisar ett ökat driftnetto med 9,8 procent.

Annons

Bolagets nyckeltal:

  • Intäkterna ökade till 2 664 Mkr (2 491), motsvarande en ökning på 6,9 procent.
  • Driftnettot uppgick till 1 695 Mkr (1 544), en ökning med 9,8 procent. I jämförbart fastighetsbestånd ökade driftnettot med 4,6 procent.
  • Årets orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till -1 069 Mkr (7 653), vilket motsvarar en värdenedgång på -1,8 procent (15,6). Värdenedgången i fjärde kvartalet uppgick till -1 855 Mkr (3 095), vilket motsvarar -3,0 procent (6,1).
  • Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 1 811 Mkr (670).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 1 316 Mkr (7 281).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av året 59 886 Mkr (56 560).
  • Under året har Willhem förvärvat 17 fastigheter i Göteborg, Helsingborg, Malmö och Stockholm för totalt 2 429 Mkr (1 039).
  • Investeringarna i fastighetsbeståndet uppgick till 1 966 Mkr (1 725), varav 1 284 Mkr (1 092) avser investeringar i befintliga fastigheter och 682 Mkr (633) avser nyproduktion.
  • Willhems långfristiga kreditbetyg A- med stabil outlook bekräftades i september 2022 av kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor`s i en ny kreditrapport.

Kommentar från vd Mikael Granath:

”Händelserna i omvärlden har skakat om spelplanen det senaste året. Trots det har vi ett stabilt och positivt årsresultat, om än marginellt sämre än vad vi planerat. Jämfört med föregående år ökade driftnettot med 9,8 procent och uppgick till 1 695 Mkr. Ökningen i jämförbart bestånd uppgick till 4,6 procent. Värdeutvecklingen på fastigheterna uppgick till -1 069 Mkr och marknadsvärdet till 59 886 Mkr. Ränteuppgången har även lett till att våra derivat ökat med 1 811 Mkr i värde. Hållbarhetsarbetet har hög prioritet och investeringarna i energiåtgärder har lett till en minskad förbrukning på 7,0 procent.”

Missa inte! Fastighetsdagen Örebro 2024

Den 4 september är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Fastighetsdagen Örebro 2024. Seminariet äger rum på Örebro Konserthus, Örebro.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

”Det är en enorm hyresförlust och stor skada”

Drabbad fastighetsägare berättar för Fastighetsvärlden om vad som händer nu, efter raset utanför Stenungsund.

Logistea dubblar till 13 miljarder

Framstående fastighetsinvesterare storägare i båda. Zuckerman till FV: ”Matchar varandra oerhört väl”.

Bildextra: Höghus tar plats i ny stadsdel

Utökar med 189 lägenheter. Byggnaderna blir 19, 16 och 7 våningar höga.

Västerås köper stationshuset av Jernhusen

Västeråsbolaget VCAB köper Jernhusens 51 procent.

SPG, Oslo

Köper FutureBuilt-projekt

Cirkulärbostadsprojekt som innefattar 240 bostäder.

Ny skola i Stockholm blir inte av

Behovet av skolplatser sjunker kraftigt – då läggs planen på grundskola och idrottshall ner.

Hyr ut 3.600 kvm

Det noterade bolaget tappar även två hyresgäster.

Bygger nytt i Solna

Smått historiskt besked.

Får toppjobb av regeringen

Ska leda Sverige till spets.

Logistik-vakanser dubblats – stabilare framöver

Se utvecklingen i 14 heta delmarknader i Stockholms- och Göteborgsområdet.

Bryter avtal om polishus i norrort

Andra tappade projektet under 2024.

Liljewall, Malmö, EON.

Bilder: Så blir Malmös nya landmärke

70 meter hög vattentank i Norra hamnen. Liljewall vann arkitekttävling.

Nrep miljardköper från Skanska

Drygt 20.000 kvm ingår i transaktionen.

Tillbaka till förstasidan